Asistent sa doktoratom dr Nikola Simić


Nedostaje slika

dr Nikola Simić

Asistent sa doktoratom


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Nikola Simić je rođen 1990. godine u Nišu, Srbija. Osnovne akademske studije završio je 2013. godine a master akademske studije 2014. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu, smer Telekomunikacije. Diplomirao je na OAS i MAS s prosečnom ocenom 10.00, kao najbolji student u generaciji. U okviru svog master rada bavio se razvojem tehnika kvantizacije u algoritmima za kodovanje i kompresiju slike, a za rad je nagrađen i Pupinovom nagradom Matice srpske (I nagrada). Doktorirao je 2019. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu na kome je i započeo profesionalnu karijeru kao istraživač-pripravnik a potom i istraživač-saradnik. Na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, zaposlen je počev od 2019. godine gde i danas radi kao asistent sa doktoratom. Uključen je na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata i bavi se istraživanjima koja uključuju teoriju kvantizacije, digitalnu obradu signala, obradu slike, obradu govornog signala i veštačku inteligenciju. Autor ili koautor je više od 30 naučnih radova, od čega 13 u časopisima sa SCI/SCIe liste, a pored toga je i recenzirao više radova u međunarodnim časopisima.

Asistent sa doktoratom
01.10.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik06.09.2019.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom01.10.2020.30.09.2023.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
NazivU Ustanovi
Projektovanje kvantizera za primenu u BTC algoritmu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet

2013

Projektovanje kvantizera u algoritmima za kompresiju signala

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet

2019

Projektovanje kvantizera za primenu u blok odsečnom kodovanju i kompresiji slike

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektronski fakultet

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPerić Z., Simić N., Nikolić J.: Design of single and dual-mode companding scalar quantizers based on piecewise linear approximation of the Gaussian PDF, Journal of the Franklin Institute: Engineering and Applied Mathematics, 2020, Vol. 357, No. 9, pp. 5663-5679, ISSN 0016-0032
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSimić N., Perić Z., Savić M.: Coding Algorithm for Grayscale Images – Design of Piecewise Uniform Quantizer with Golomb–Rice Code and Novel Analytical Model for Performance Analysis, Informatica, 2017, Vol. 28, No 4, pp. 703-724, ISSN 0868-4952
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSavić M., Perić Z., Simić N.: Coding algorithm for grayscale images based on Linear Prediction and dual mode quantization, Expert Systems with Applications, 2015, Vol. 42, No 21, pp. 7285-7291, ISSN 0957-4174
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDelić V., Perić Z., Sečujski M., Jakovljević N., Nikolić J., Mišković D., Simić N., Suzić S., Nosek (Delić) T.: Speech technology progress based on new machine learning paradigm, DOI: 10.1155/2019/4368036, Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, Vol. 2019, pp. 1-19, ISSN 1687-5265
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimić N., Perić Z., Savić M.: Image coding algorithm based on Hadamard transform and simple vector quantization, Multimedia Tools and Applications, 2018, Vol. 77, No 5, pp. 6033-6049, ISSN 1380-7501
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStefanović M., Panić S., Simić N., Spalević P., Stefanović Č.: On the Macrodiversity Reception in the Correlated Gamma Shadowed Nakagami-M Fading, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, Vol. 21, No 3, pp. 511-515, ISSN 1330-3651, UDK: 621.391.81/.82
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerić Z., Tančić M., Simić N., Despotović V.: Simple Speech Transform Coding Scheme using Forward Adaptive Quantization for Discrete Input Signal, Information Technology and Control, 2019, Vol. 48, No 3, pp. 454-463, ISSN 1392-124X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerić Z., Suzić S., Nosek (Delić) T., Simić N.: Support Region of Semilogarithmic Quantizer for Laplacian Source, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 4, pp. 64-67, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTančić M., Perić Z., Simić N.: Modified Wideband Speech Coding System with Embedded G.711 Coders, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, 2017, Vol. 62, No 3, pp. 299-304, ISSN 0035-4066
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTančić M., Perić Z., Simić N., Tomić S.: Performance of Quasi-Logarithmic Quantizer for Discrete Input Signal, Information Technology and Control, 2017, Vol. 46, No 3, pp. 395-402, ISSN 1392-124X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTančić M., Perić Z., Tomić S., Simić N.: Speech Signal Coding Using Forward Adaptive Quantization and Simple Transform Coding, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, Vol. 22, No 3, pp. 74-77, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerić Z., Simić N., Savić M.: Analysis and Design of Two Stage Mismatch Quantizer for Laplacian Source, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, Vol. 21, No 3, pp. 49-53, ISSN 1392-1215
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimić N., Perić Z., Savić M.: Improved Algorithm for Grayscale Image Compression Based on Multimode Coding Algorithm, Revue Roumaine des Sciences Techniques. Ser. Electrotechnique et Energetique, 2014, Vol. 59, No 3, pp. 315-323, ISSN 0035-4066
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSimić N., Perić Z., Savić M.: Design and Implementation of Non-uniform Quantizers for Discrete Input Samples, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2017, Vol. 30, No 3, pp. 417-427, ISSN 0353-3670
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSavić M., Perić Z., Simić N.: Analysis of the Impact of the Quantizer Range Choice on Compression and Quality of the Reconstructed Image, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2013, Vol. 26, No 2, pp. 79-85, ISSN 0353-3670
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.10.2023.
Asistent sa doktoratomTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.10.2020.
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signalaElektronski fakultet06.09.2019.