Predmet: Tehnička fizika (17 - M101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz tehničke fizike
Osnovna znanja iz tehničke fizike
Fundamentalne sile i zakoni održanja. Specijalna teorija relativnosti. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Električne struje. Jednosmerne struje, otpor. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Elektromagnetna indukcija. Energija magnetnog polja. Naizmenične struje .Magnetno polje u materijalima. Dijamagnetizam, paramagnetizam,feromagnetizam.Talasno kretanje i akustika. Talasna jednačina. Doplerov efekat.Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Optika. Osnovni zakoni geometrijske optike. Regularna refleksija. Difuzna refleksija. Indeks prelamanja. Dispersija. Optički instrumenti. Talasna optika. Polarizacija. Difrakcija svetlosti i difrakcija X zraka. Boje. Dualizam svetlosti.Toplotno zračenje. Crno telo i Plankov zakon.Fotoefekat. Stimulisana emisija. Laseri. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi. Nuklearni reaktori. Akceleratori čestica.
Predavanja , laboratorijske, računske vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrović, A.Osnovi primenjene fizike2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Tillery, Bill W.Physical science2007Mc Graw HillEngleski
Benumof, ReubenConcepts in Physics1965Prentice-Hall Inc.Engleski
Bennet, G.A.GElectricity and Modern Physics1974Edward ArnoldEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe