Predmet: Osnove inženjerske animacije (17 - IGB340)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnike renderovanjadada

Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove inženjerske animacije

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Animacija karakteradada
Simulacije u animacijidada
Savladavanje tema koje se odnose na kreiranje jednostavnih animacija krutih tela ili životina koje imaju relativno jednostavnu geometriju i skelet.
Kreiranje geometrije krutog tela i jednostavne životinje, postavljanje odgovarajućeg rigging-a, izrada skinning-a i kreiranje ključnih poza karaktera. Kreiranje animacije.
Kreiranje geometrije (meša) karaktera. Kreiranje rigging-a karaktera. Kreiranje kostiju, kao i kontrola ovih kostiju, podešavanje parametara pomoću kojih se sprečava neprirodan pokret. Postavljane kostiju i kreiranje IK (Inverse Kinematik) i FK (Forward Kinematik) lanaca. Korišćenje editora krivih za bolju kontrolu kretanja. Kontrola uvrtanja ruke, torza ili vrata. Kreiranje kostiju glave, očiju i kapaka, obrva, usana i njihovih kontrola. Kreiranje Skinning-a (Enveloping-a), odnosno povezivanje geometrije (meša) karaktera sa postavljenim rigging-om karaktera. Postavljanje karaktera u ključne poze. Korišćenje različitih tehnika, odnosno skin modifajera (Weight tool i Parameters Rollout) radi korekcije meša karaktera.
Predavanja i vežbe u računarskoj laboratoriji. Konsultacije. Računarske vežbe su bazirane na korišćenju softvera 3D Studio MAX, After Effects i Premiere. Tokom semestra organizuju se kolokvijumi nakon apsolviranih zaokruženih tematskih celina. Tokom celog semestra radi se na izradi kompjuterske animacije, svaki student radiće svoju ličnu animaciju a i grupa sa vežbi formiraće zajedničku animaciju. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi i uspeha na ispitnim obavezama i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Watt, A.3D Computer Graphics2000Addison-Wesley, New YorkEngleski
Rick ParentComputer Animation Algorithms & Techniques2008ElsevierEngleski
Watt, A., Policarpo, F.3D Games : Real-time Rendering and Software Technology2001Addison-Wesley, New YorkEngleski
Angel, E.Interactive computer graphics : a top-down approach with OpenGL2003Addison-WesleyEngleski
Mark Gerhard, Jeffrey Harper, Jon McFarlandMastering Autodesk 3ds Max Design 20102009Wiley PublishingEngleski
Boaz LivnyMental Ray for Maya, 3ds Max and XSI a 3D artist’s guide to rendering2008Wiley PublishingEngleski
Pete DraperDeconstructing the Elements with 3ds Max Create natural fire, earth, air and water without plug-in2009AutodeskEngleski
Banchoff, T., Lovett, S.Differential Geometry of Curves and Surfaces2016CRC Press, Boca RatonEngleski
Hooks, E.Acting for Animators2017RoutledgeEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasiljević dr Ivana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kuzmanović dr Nenad
Docent iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Miščević Milan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bobić Aleksandra
Asistent

Računarske vežbe