doc. dr Ivana Vasiljević


Nedostaje slika

dr Ivana Vasiljević

Docent


Telefon021/485-2534
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Ivana Vasiljević rođena je u Vlasenici (RS/BiH). Osnovnu školu "Aleksa Jakšić" završila je u Milićima. Gimnaziju opšteg smjera završila je u JU SŠC "Milutin Milanković" u Milićima. Studije Animacije u inženjerstvu na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 2012. godine. Diplomirala je 23 septembra 2016. godine sa temom diplomskog rada: "Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja" i stekla zvanje diplomirani inženjer računarske grafike. Upisala je master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u toku školske 2016/2017. godine, smjer Animacija u inženjerstvu. Master rad sa temom "Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje" odbranila je 5 oktobra 2018. godine i stekla zvanje master inženjer računarske grafike. Upisala je doktorske akademske studije na istom fakultetu u toku školske 2018/2019. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Primena beskontaktnih metoda za 3D digitalizaciju skulpture i ugradnja zaštite od zloupotrebe u 3D virtuelni model" odbranila je 27 decembra 2021. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i tako je postala prvi doktor nauka iz naučne oblasti Računarska grafika. Bila je član Organizacionog odbora međunarodne konferencije dva puta: MoNGeometrija2020 i MoNGeometrija2021, kao i član Naučnog odbora konferencije MoNGeometrija2023. Recenzirala naučne radove u časopisima sa SCIe liste: Heritage Science (izdavač Springer), Signal, Image and Video Processing (izdavač Springer), Surgical and Radiologic Anatomy (izdavač Springer), Sensors (izdavač MDPI) i Applied Sciences (izdavač MDPI).

Docent
15.07.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent10.12.2021.14.07.2022.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Asistent10.12.2018.09.12.2021.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Stručni saradnik-Laborant01.10.2018.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Saradnik u nastavi01.11.2016.Katedra za animaciju u inženjerstvu
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre19.05.2022.23.11.2023.Katedra za animaciju u inženjerstvu
NazivU Ustanovi
Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Primena beskontaktnih metoda za 3D digitalizaciju skulpture i ugradnja zaštite od zloupotrebe u 3D virtuelni model

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuObradović M., Vasiljević I., Đurić I., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: Virtual Reality Models Based on Photogrammetric Surveys—A Case Study of the Iconostasis of the Serbian Orthodox Cathedral Church of Saint Nicholas in Sremski Karlovci (Serbia), Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No 8, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopkonstantinović B., Obradović R., Stojićević M., Jeli Z., Cvetković I., Vasiljević I., Milojević Z.: The Design and Simulation of an Astronomical Clock, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 9, pp. 1-22, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVasiljević I., Obradović R., Đurić I., Popkonstantinović B., Budak I., Kulić L., Milojević Z.: Copyright Protection of 3D Digitized Artistic Sculptures by Adding Unique Local Inconspicuous Errors by Sculptors, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 16, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić I., Obradović R., Vasiljević I., Ralević N., Stojaković V.: Two-Dimensional Shape Analysis of Complex Geometry Based on Photogrammetric Models of Iconostases, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 15, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuObradović M., Mišić S., Vasiljević I., Ivetić D., Obradović R.: The Methodology of Virtualizing Sculptures and Drawings: A Case Study of the Virtual Depot of the Gallery of Matica Srpska, Electronics (Basel), 2023, Vol. 12, No. 19, ISSN 2079-9292
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVasiljević I., Santoši Ž., Obradović M., Popkonstantinović B., Budak I., Obradović R.: Copyright Protection of 3D Digitized Sculptures by Use of Haptic Device for Adding Local-Imperceptible Bumps, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2023, Vol. 30, No. 6, pp. 2001-2008, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Vasiljević I., Kovačević D., Marinković Z., Farkaš R.: Drone Aided Inspection during Bridge Construction, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Maj, 2019, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić I., Stojaković V., Mišić S., Kekeljević I., Vasiljević I., Obradović M., Obradović R.: Church Heritage Multimedia Presentation, 37. eCAADe + SIGraDi 2019 - Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution, Porto: eCAADe, SIGraDI, FAUP, 11-13 Septembar, 2019, ISBN 978-94-91207-17-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Vasiljević I., Mirčeski F., Đurić I.: SYMMETRY IN SHAPE AND SYMMETRY IN MOTION OF DIGITAL 3D CHARACTERS, 12. Symmetry: Art and Science | 12th SIS-Symmetry Congress, Porto: FAUP, 10-17 July, 2022, pp. 70-77
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVasiljević I., Obradović R., Đurić I., Santoši Ž., Obradović M., Budak I.: Acquisition of photographs for photogrammetric reconstruction of sculpture in different lighting conditions – Photographing in the interior and in the exterior, FME Transactions, 2020, ISSN 1451-2092, 7. Mongeometrija, Beograd, 18-21 September, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: Comparative Analysis of Open-Source and Commercial Photogrammetry Software for Cultural Heritage, 39. eCAADe, Novi Sad, 8 September, 2021, pp. 243-252
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: 3D DIGITIZATION AND VIRTUAL APPLICATION AS TOOLS FOR EDUCATION ABOUT CULTURAL HERITAGE, 15. ICERI2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain 2022, Seville: ICERI2022 Proceedings, 7-9 November, 2022, pp. 1496-1504, ISBN 978-84-09-45476-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiščević M., Obradović R., Vasiljević I.: TYPES OF LEVEL DESIGN STRUCTURES IN VIDEO GAME DEVELOPMENT, 9. Mongeometrija, Novi Sad, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBobić A., Jovanović M., Vasiljević I.: ENVIRONMENTAL GEOMETRY GENERATION IN VIDEO GAMES USING PHOTOGRAMMETRY AND DIGITAL SCULPTING, 9. Mongeometrija, Novi Sad, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduObradović R., Vujanović M., Kekeljević I., Vasiljević I., Đurić I., Krstanović L., Banjac B.: REGULAR POLYHEDRA CHARACTERS AS CONDUIT FOR ANIMATION STUDIES, 1. SmartArt - umetnost i nauka u primeni Od inspiracije do interakcije, Beograd: Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija, 28-30 November, 2019, ISBN 978-86-80245-38
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduStojaković V., Vasiljević I., Obradović R., Đurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J.: THE STRATEGY FOR EDUCATION AND IMPLEMENTATION OF PHOTOGRAMMETRIC 3D DIGITIZATION IN CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS , 15. ICERI2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain 2022, Seville: IATED, 7-9 November, 2022, pp. 1495-1495, ISBN 978-84-09-45476-1
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVasiljević I., Dragan D., Obradović R., Petrović V.: ANALYSIS OF COMPRESSION TECHNIQUES FOR STEREOSCOPIC IMAGES, SPIIRAS Proceedings, 2018, Vol. 6, No 61, pp. 197-220, ISSN 2078-9181
(M53) Rad u naučnom časopisuVasiljević I., Krstanović L.: Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2019, Vol. 34, No 05, pp. 978-981, ISSN 0350-428X, UDK: 004.9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVasiljević I., Dragan D., Obradović R.: Poređenje tehnika za kompresiju stereoskopskih slika, 11. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 22-25 Novembar, 2017, pp. 73-76, ISBN 978-86-7892-993-9
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVasiljević I.: Primena beskontaktnih metoda za 3D digitalizaciju skulpture i ugradnja zaštite od zloupotrebe u 3D virtuelni model, 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentRačunarska grafikaUniverzitet u Novom Sadu15.07.2022.
AsistentRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka10.12.2021.
AsistentRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka10.12.2018.
Saradnik u nastaviRačunarska grafikaFakultet tehničkih nauka01.11.2016.