Oblast Elektrotehnika i računarstvo (OAS i MAS) - stipendije kompanije Schneider Electric DMS NS


25.09.2017. - 08:35 

Schneider Electric DMS NS D.O.O. je specijalizovana IT kompanija iz Novog Sada koja se bavi istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike-Smart Grid IT, a posebno u oblasti upravljanja elektrodistributivnim preduzećima.

Kompanija je razvila svoj originalni proizvod ADMS softver (Advance Distribution Management System) koji predstavlja integrisano softversko rešenje za upravljanje električnim distributivnim sistemima, u prisustvu obnovljivih izvora energije. Osnovna svrha ADMS softvera jeste da se korišćenjem vrhunskog ekspertskog znanja iz oblasti energetike i softverskog inženjeringa, na najracionalniji način, iskoriste svi raspoloživi elektroenergetski kapaciteti u električnim distributivnim sistemima, sa posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, i na taj način ostvare milionske uštede i spreči prekomerno zagađivanje životne sredine. U poslednjih nekoliko godina ADMS softver je proglašen najboljim rešenjem u oblasti Smart Grid IT od strane vodeće konsultantske kompanije Gartner SAD.

Naš proizvod je instaliran u preko 80 elektroprivreda širom sveta, 170 kontrolnih centara sa ukupno 400 miliona električnih potrošača. Krajem 2014. Schneider Electric DMS NS je sa holandskom kompanijom Gasunie započeo proizvodnju softvera za upravljanje transportom gasa. Kompanija okuplja preko 1000 stručnjaka iz oblasti elektroenergetike i softverskog inženjeringa od kojih je preko 170 stipendista.

Studentima na studijskom programu Primenjeno softversko inženjerstvo i drugim studijskim programima u oblasti Elektrotehnike i računarstva, već od upisane II godine studija pruža se mogućnost da apliciraju za skraćenu dvonedeljnu četvoročasovnu praksu uz ispunjavanje određenih uslova.
Studentima koji su upisali III, IV ili V godinu pruža se mogućnost da tokom tronedeljne osmočasovne stručne prakse uporedo sa studiranjem steknu potrebna praktična iskustva u dinamičnom i inspirativnom okruženju.
Za one koji su postigli odgovarajući uspeh na fakultetu, koji pokažu trud, zalaganje, kao i inovativna i kreativna rešenja tokom angažovanja na stručnoj praksi kompanija pruža mogućnost dobijanja stipendija, a potom i zaposlenja.

Kontakt podaci:
studenti@schneider-electric-dms.com
Telefon: 062/886-42-97