Raspored nastave za zimski semestar 2021/2022 (kombinovani model)


02.09.2021. - 11:51 
Molimo Vas da izaberete STUDIJSKI PROGRAM (u izabranom pdf dokumentu su rasporedi predavanja za sve semestre odabranog studijskog programa).

Odlukom NN veća, u periodu od 08.11.2021. godine predavanja za pojedine predmete završnih godina i master studija će se izvoditi u prostorijama FTN-a.

Molimo Vas da pratite rasporede svakodnevno jer će dolaziti do promena. Vežbe na nekim predmetima će se izvoditi u blok nastavi u drugoj polovini semestra o čemu će Vas obavestiti predmetni nastavnici.