Честа питања
Шта су то програми размене?

Програми размене представљају могућности за студенте Факултета техничких наука да одређени период својих студија проведу на неком од партнерских универзитета, упознају културу земље у којој бораве, стекну нова знања и вештине, итд.

Ко може да аплицира?


Програми размене доступни су свим редовним студентима Факултета техничких наука.

Да ли је сваки програм размене стипендиран?

Да, за сваки програм размене постоје новчана средства чија висина зависи од земље у којој се мобилност одвија, као и конкретног програма
размене у којем студент учествује.

Који све програми размене постоје?

Највећи део размене одвија се у оквиру Еразмус+ програма. Више информација можете пронаћи  овде . Други програми размене и стипендирања који постоје су CEEPUS, DAAD итд.

Шта је потребно од документације при аплицирању за одлазак на размену
 ?

Документа која су најчешће неопходна при аплицирању су: Мотивационо писмо, кратка биографија кандидата (curriculum vitae, CV), Препис оцена (Transcript of Records), Уверење о статусу студента (Evidence of Student’s status), копија диплома и додатка дипломи (уколико су у питању мастер или докторске студије), Подлога за академско признавање периода мобилности, Learning Agreement и Потврда о познавању енглеског језика.

Шта је мотивационо писмо?

Мотивационо писмо је саставни део сваке пријаве за стипендије. Слање биографије без мотивационог писма представља непотпуну пријаву. Мотивационо писмо садржи Ваше лично обраћање онима који су задужени за селекцију кандидата. Оно има за циљ да кандидата представи у што бољем светлу и да Вас приближи људима који врше селекцију.

Како написати мотивационо писмо?


Мотивационо писмо јесте форма краћег есеја, често не дужег од 700-800 речи. Најбољи начин да се састави мотивационо писмо јесте да се његов садржај раздели на више смисаоних целина од којих свака одговара једном делу Ваше биографије. Најважније области које писмо треба да обухвати јесу кандидатово образовање, претходне стипендије и награде, радно искуство и академски и пословни циљеви. Остале категорије које могу бити важне при писању мотивационог писма јесу волонтерски рад, истраживачки пројекти и презентације, учешће на семинарима и конференцијама, припадност студентским организацијама, познавање језика и остале вештине. На почетку писма је неопходно упознати читаоца са темом. То се најчешће ради са једном или две реченице у којима се кандидат први пут представља и у којима се наглашавају оне категорије из биографије које су најбитније за кандидата. У разради писма треба бити јасан и прецизан. Сваку целину мотивационог писма треба почети са реченицом која уводи у тему. Те реченице су увод у пасус и садрже тзв. кључне речи.

Свака информација у писму мора бити сврсисходна. Другим речима, мора постојати разлог зашто кандидат обавештава о неком свом искуству или будућим плановима. Ако кандидат напише да је био практикант у банци онда у наставку мора да напише и зашто је то битно, нпр. радом у банци сам стекао искуство, радне навике и упознао сам начин функционисања великог предузећа. Затим, треба истаћи своје квалитете, али то мора бити аргументовано. Сваки квалитет или успех о којем кандидат обавештава читаоце мора бити поткрепљен доказима. На крају мотивационо писмо треба закључити реченицом која је синтеза свега написаног и која поново ставља акценат на најважније врлине кандидата. Такође, битно је обратити пажњу на стил писања. Избор речи је битан јер треба наћи баланс између самопромоције и скромности. Писац мора да пази да избегне претеривања и клишее. Реченице не смеју бити предуге јер се тиме само збуњује читалац. Форма мотивационог писма мора да буде јасна и смисаоне целине јасно издељене. Не треба заборавити ни техничку страну писма, тј. правопис, граматика и пунктуација морају бити правилни.

У зависности шта се тражи од кандидата, неопходно је правити разлику између писма и есеја. Ако се на конкурсу тражи достављање писма онда се мора пазити на форму – пре увода обавезно је обраћање читаоцу одговарајућим избором речи, нпр. Dear Mr/Ms, и на крају је потребна одјава са нпр. Sincerely, Faithfully и слично. Не сме се заборавити ни потпис кандидата. Уколико се на конкурс шаље есеј онда ништа од овог горепоменутог није потребно.

Шта треба да садржи мотивационо писмо да би пријава била успешна?

У мотивационом писму кандидат ближе упознаје читаоце са својим квалитетима. На сваком конкурсу највише се цене следеће особине кандидата:
- добро познавање датог поља за које се пријављује,
- мотивација, ентузијазам и озбиљна заинтересованост,
-  креативност и оригиналност,
-  способност решавања проблема и добро сналажење у новим ситуацијама,
-  способност да се спроведу планови и да се успешно изнесу истраживања, пројекти или тезе,
-  вештина писања и изражавања,
-  склад мисли и писане речи,
-  зрелост, емоционална стабилност и способност успешног превазилажења стреса и изазова,
-  вештине рада у групи и лидерства,
-  вештина адаптације, самосталност и самодовољност,
-  иницијатива,
-  одговорност,
-  посвећеност академским и пословним циљевима и здрава жеља за успехом.

Кандидат треба да покуша да у писму представи своје врлине и да на тај начин убеди селекторе да је баш он/она права особа за дати конкурс.
Горенаведене особине јесу оно што се тражи и кандидат мора да пронађе начин да се тако и представи, али то не сме бити пренаглашено или препотентно.

Како написати CV?

Образац за писање можете пронаћи у одељку Општа документа.


Где могу да добијем уверење о статусу, препис оцена и копију диплома/додатка дипломи?


Ова документа издаје Студентска служба. Процес аплицирања захтева да сви документи буду преведени на енглески језик.

Где могу да пронађем подлогу за академско признавање периода мобилности?

Образац се може пронаћи у одељку Општа документа.

Тренутно нема података