Предмет: Предузетништво (12 - IM1005)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областПроизводни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Основни циљ предмета Предузетништво јесте да студентима индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента обезбеди (1) разумевање основних концепта и праксе предузетништва и предузетничког начина размишљања, (2) разумевање значаја иновације за предузетништво и нових захтева различитих привредних области, (3) разумевање процеса претварања пословне идеје у предузетнички подухват. Циљ предмета је да свим студентима пружи разумевање стварања предузетничког окружења у предузећима, независно од њихове структуре, величине и привредне делатности и да их оспособи да разумеју неопходне предуслове покретања сопственог посла.
Студенти који одслушају предмет и положе испит из овог предмета, су оспособљени да (1) разумеју основне појмове предузетништва, препознају предузетничке особине и развијају предузетнишво у свом ставу и понашању према пословном окружењу; (2) анализирају и примене самостално елементе основног процеса осмишљавања, реализације и контроле пословне идеје, (3) прихвате и осмисле принципе кључне за предузетнички процес, као и да разумеју карактеристичне проблеме покретања сопственог посла и начине њиховог превазилажења. Такође ће бити упознати и са основним утицајем пословних и других релевантних институција на развој предузетништва.
Уводни део (значај и улога предузетништва за развој предузећа и привреде, развој предузетништва до данас). Основни појмови предузетништва, начела и правила предузетништва. Митови предузетништва; предузетништво за 21.век , нови послови и пословне вештине инжењера и менаџера; иновације и предузетништво у новим условима. Предузетник и предузетништво (појам и дефиниција предузетника, карактеристике, вештине и умеће, примери успешних и лоших предузетника). Инжењер, менаџер, предузетник (сличности и разлике, неопходне вештине, интеграција вештина и неопходног знања). Значај идеје за предузетнички процес (шта је пословна идеја, интерни и екстерни извори пословних идеја, технике креирања идеја, заштита пословне идеје). Процес преображаја идеје у посао. Неопходна истраживања услова у спољашњем и унутрашњем окружењу (клијенти, добављачи, тржиште, конкуренција, ресурси, итд.). Спровођење и контрола процеса спровођења пословне идеје. Стандарни проблеми покретања посла и начини превазилажења (организовање, финансирање, истраживање тржишних услова, тимски рад, правни аспекти). Правци промена (интерни и екстерни утицаји на пословање предузећа); критеријуми за даљи развој предузетничког подухвата. Утицај спољашњег окружења (специфичности окружења, институције, правни и законски оквир, финансирање). Значај и изазови предузетништва, врсте предузетништва (корпоративно, интерно, породично); нови пословни модели који подстичу предузетништво, примери добре праксе).
Настава на предмету обухвата аудиторна предавања, вежбе, консултације, разматрање конкретних проблема из области предузетништва. Предавања делом реализују власници успешних малих и средњих предузећа и представници кластера и институција значајних за подстицај предузетништва. Презентација семинарских радова. Практична настава – вежбе на практичним примерима, студија случајева и њихово решавање.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Пенезић, Н.Предузетништво – савремени приступ2009Фабус, Ср. КаменицаСрпски језик
Сахар и Боби ХашемиСвако то може – 57 правила предузетничког живота2005Плато, БеоградСрпски језик
Бороцки, Ј.Основе предузетништва – електронска скрипта2012Факултет техничких наука у Новом СадуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Бороцки др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Митровић др Славица
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Текић Жељко

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Медојевић Милана
Истраживач сарадник

Аудиторне вежбе