Predmet: Održiva proizvodnja (12 - I911)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.10.2012..

Cilj predmeta predstavlja savladavanje znanja potrebnih za uspostavljanje energetski i materijlno efikasne proizvodnje kao i za prilagonavanje takve proizvodnje promenama proizvoda u toku životnog ciklusa u funkciji promenljivih zahteva od strane tržišta i zahteva koje postavlja okruženje tokom eksploatacije.
Ishodi predmeta su stečena znanja vezana za energetski i materijalno efikasnu proizvodnju. Stečena inženjerska znanja vezana za povećanje energetske efikasnosti, racionalnije korišćenje materijalnih resursa i razvoj čistih tehnologija.
Uvod u održivu proizvodnju i istorijski razvoj koncepta. Principi održive proizvodnje, dobrovoljno usvajanje i motivatori poslovanja Problemi održivosti proizvodnje. Procena životnog ciklusa proizvoda i proizvodnog procesa - LCA. Čista proizvodnja i čistije tehnologije. Konzervacija energije i energetska efikasnost. Efikasno korišćenje materijalnih resursa. Održiva proizvodnja energije. Održiva proizvodnja i potrošnja hrane. Održivi menadžment šumama i održiva proizvodnja proizvoda od drveta.
Nastava se izvodi kroz predavanja i laboratorijske vežbe. Provera znanja se odvija preko kolokvijuma putem kojeg se utvrđuje pripremljenost slušalaca za rad na projektom zadatku. Samostalna izrada i odbrana projektnog zadatka predstavlja ključni deo provere sposobnosti rešavanja inženjerskih zadataka predvinenih kursom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Weizsäcker, E. U., Lovins, A. B. and Lovins, L. H.Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use1998Earthscan Publications Ltd, LondonEngleski
DesJardin, J. R.Business, Ethics and the Environment: Imagining a Sustainable Future2007Pearson Educational, New JerseyEngleski
Lebel, L.,Lorek, S. and Rajesh DanielSustainable Production Consumption Systems: Knowledge, Engagement and Practice2006SpringerEngleski
Jankes, G. i dr.Priručnik za poboljšanje energetske efikasnosti i racionalnu upotrebu energije u industriji2009Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u BeograduSrpski jezik
Dragan ŠešlijaOdrživa proizvodnja - skripte2011FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada20.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šešlija dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dudić dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidicki dr Predrag
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milenković dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Oros dr Dragana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe