Реч декана


20.06.2016. - 14:31 

Проф. др Раде Дорословачки

Поштовани посетиоци,

Добродошли на сајт највећег факултета у Србији и шире. Највећег, јер се на њему школује преко 16.000 студената и има више од 1.200 запослених. На прву годину студија школске 2019/2020. године уписали смо око 2.400 студената. Факултет се простире на површини од 30.000м2  у седам објеката. У току је процес нове акредитације наставне делатности, на чијим основама ће се повећати број студијских програма, као и број студената.

Факултет је основан 1960. године као Машински факултет, а развојем нових студијских програма 1974. године прераста у Факултет техничких наука у Новом Саду.

Данас, факултет се састоји од 13 департмана који образују инжењере, дипломиране инжењере, мастер инжењере, специјалисте и докторе наука из области: електротехнике и рачунарства, машинства, енергетике, грађевинарства и геодезије, саобраћаја, архитектуре и урбанизма, сценског дизајна, заштите животне средине и заштите на раду, графичког инжењерства и дизајна, рачунарска графика, мехатронике, биомедицинског инжењерства, индустријског инжењерства, инжењерског менаџмента и примењена математика. Факултет је акредитовао 90 студијских програма свих нивоа, који покривају техничко-технолошко поље, природно-математичко поље, уметничко поље и медицинско поље кроз интердисциплинарне студије.

Формално ми смо факултет, а суштински ми смо технички универзитет.

Увођењем Болоњске декларације и унапређењем квалитета наставе просек студирања смањили смо са 12 година на пет година и неколико месеци.

Посебно бих истакао Научно-технолошки парк Факултета по коме је наш факултет чувен у земљи и свету. Научно-технолошки парк чине мала и средња предузећа која запошљавају око 2.000 наших завршених инжењера свих нивоа студија. Већина од ових 2.000 инжењера би вероватно отишли из наше земље у потрази за запослењем и личним усавршавањем. Овако они остају у Србији и својим радом доприносе развоју нашег града Новог Сада, као и државе Србије. План Научно-технолошког парка факултета је да се број запослених наредних година повећа на 10.000.

У првој фази изградње Научно технолошког парка факултета, 2012. године изграђена је зграда Департмана за грађевинарство и геодезију. Планирано је да се у другој фази изгради зграда површине 29.000 м2 за потребе углавном електротехничких и рачунарских департмана. Полагањем камена темељца 23.10.2016. године почела је друга фаза изградње Научно-технолошког парка, инвестиције вредне 12,6 милиона евра. Реч је о најзначајнијем тренутку у историји Факултета јер ова инвестиција, вредна 12,6 милиона евра, представља једну од највећих инвестиција у Новом Саду у последњих десетак година.

Савет Факултета у децембру 2012. године донео је одлуку о формирању пројектног тима за израду стратегије развоја Факултета у наредном краткорочном и дугорочном периоду. Сви директори департмана, продекани, руководиоци стручних служби и декан, добили су озбиљан задатак да напишу елаборат стратегије о развоју факултета. Они су били презентовани на научно-стручном скупу TREND, који дуги низ година заједно организују Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, као и на другим скуповима у 2013. години.

На Факултету техничких наука ради значајан број научника са респектабилним бројем радова у часописима на ISI листи. О успесима факултета у научноистраживачком раду говори и велики број патената, студија и остварених објеката. Такође, Факултет ангажује и значајан број гостујућих професора из земље и иностранства.

Професори нашег факултета су руководиоци националних и међународних научних пројеката. Сваке године на нашем факултету се одвијају многобројни научни и стручни семинари и конгреси. У марту 2013. године одржан је научни конгрес GAMM из примењене математике и механике. Овај научни скуп био је највећи од свих икада одржаних на овом просторима, Србије и бивше Југославије. На њему је учествовало преко 1.000 реномираних научника из целога света. У јуну 2017. године организован је традиционалан скуп „8th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology ICET-2017”, који заједнички организују Универзитет PSU са Тајланда и ФТН.

Факултет техничких наука у сарадњи са Универзитетом у Новом Саду сваке године организује манифестације са циљем промоције и популаризације науке, као што су: Фестивал науке, Ноћ истраживача и др.

Студенти организују и учествују у такозваним “— ијадама”, то су такмичења у знању и спорту на којима наши студенти постижу завидне успехе. Успешни су и као такмичари на бројним регионалним и међународним такмичењима, а и као репрезентативци Србије у низу спортова.

Визија Факултета техничких наука је: “Високо место у друштву најбољих”, а приоритетни циљ је: Образовање квалитетних стручњака у области технике који ће својим знањем и деловањем унапредити наше друштво.