Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Kvalitet električne energije31200.005
Modelovanje električnih mašina i pretvarača32100.006
Metode regulacije elektroenergetskih pretvarača sa mikrokontrolerima32000.006
Izborni predmet 132000.005
Izborni predmet 230-20-200.005
Stručna praksa00003.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Studijsko istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada000180.0020
Izrada i odbrana master rada00009.0010

Godina: 2, Semestar: Zimski

Godina: 2, Semestar: Letnji

Godina: 3, Semestar: Zimski

Godina: 3, Semestar: Letnji

 Dokumenta