vanr. prof. dr Zoran Ivanović


Nedostaje slika

dr Zoran Ivanović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2556
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 306

Zoran Ivanović rođen je 19.07.1981. god. u Kraljevu, Srbija. Srednju elektrotehničku školu završio je 2000. godine u Kraljevu sa odličnim uspehom. U periodu od 2000. do 2005. godine studirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na odseku za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Diplomirao je 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na temu Upravljanje vetroelektranom u slučaju nesimetričnih propada napona, sa ocenom diplomskog rada 10,00 i prosečnom ocenom tokom studija 9,85. Tokom studija dobitnik je brojnih nagrada za postignut uspeh, od kojih je najvažnija nagrada za najboljeg studenta elektrotehničkog odseka u školskoj 2004./05. godini. Kao diplomirani inženjer elektrotehnike, od novembra 2005. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka, Institut za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, na radnom mestu istraživača pripravnika pri Katedri za energetsku elektroniku i pretvarače. Poslediplomske studije upisao je školske 2005./2006. godine na Fakultetu tehničkih nauka, smer ekonomski isplativi i ekološki energetski sistemi (CEFES). U toku poslediplomskih studija kandidat je proveo mesec dana na usavršavanju na tehničkom univerzitetu u Atini (N.T.U.A.), gde je započeo izradu svoje magistarske teze. Magistarsku tezu pod nazivom Upravljanje vetroelektranom u slučaju poremećaja u električnoj mreži odbranio je 29.10.2007. god. i time stekao uslov da bude promovisan u magistra tehničkih nauka. U međuvremenu je zaposlen kao asistent i predavač strukovnih studija na Fakultetu tehničkih nauka. Nakon toga upisuje doktorske studije koje završava 2013. godine odbranjenom doktorskom disertacijom pod nazivom Poboljšane tehnike upravljanja pretvaračem prema mreži u slučaju propada napona u distributivnim mrežama sa sistemima za skladištenje električne energije. Tokom svog rada na Fakultetu tehničkih nauka bio je angažovan u procesu nastave na predmetima: Obnovljivi izvori električne energije, Električne mašine,  Elektrotehnika, okolina i zaštita, Energetska elektronika u prenosnim i distributivnim mrežama, Upravljanje pretvaračima energetske elektronike, Hibridna i električna vozila, Instalacije stambenih objekata, Autoelektrika i Električni i elektronski sistemi u vozilima. Pored ovoga kandidat se uspešno bavi naučno istraživačkim radom što je dokazao objavljivanjem većeg broja naučnih radova u prestižnim međunarodnim časopisima, na skupovima od domaćeg i međunarodnog značaja, kao i u časopisima od nacionalnog značaja. Član je međunarodne asocijacije IEEE. Govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač28.11.2013.01.01.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom11.07.2013.01.11.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom25.11.2007.01.06.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.11.2007.01.11.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.10.2007.01.10.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor01.02.2019.31.01.2024.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Docent01.02.2014.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
NazivU Ustanovi
Upravljanje vertoelektranom u slučaju nesimetričnog propada mrežnog napona

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Upravljanje vetroelektranom u slučaju poremećaja u električnoj mreži

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Poboljšane tehnike upravljanja pretvaračem prema mreži u slučaju propada napona u distributivnim mrežama sa sistemima za skladištenje električne energije

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiIvanović Z., Adžić E., Vekić M., Grabić S., Čelanović N., Katić V.: HIL Evaluation of Power Flow Control Strategies for Energy Storage Connected to Smart Grid Under Unbalanced Conditions, IEEE Transaction on Power Electronics, 2012, Vol. 27, No 11, pp. 4699-4710, ISSN 0885-8993
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTodorović I., Grabić S., Ivanović Z.: Grid-Connected Converter Active and Reactive Power Production Maximization with Respect to Current Limitations During Grid Faults, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2018, Vol. 101, pp. 311-322, ISSN 0142-0615
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPorobić V., Adžić E., Vekić M., Grabić S., Ivanović Z.: Educational Framework for a Motor Drive Control Systems: Design and Performance Assessment, Computer Applications in Engineering Education, 2017, Vol. 25, No 2, pp. 264-276, ISSN 1061-3773, UDK: DOI 10.1002/cae.21795
(M23) Rad u međunarodnom časopisuIvanović Z., Vekić M., Grabić S., Todorović I.: Fault ride-through capability of wind turbine connected to the grid in case of unbalanced voltages , Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, ISSN 0354-9836, UDK: 10.2298/TSCI150929033I
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAdžić E., Porobić V., Adžić M., Ivanović Z.: ADVANCED INDUCTION MOTOR DRIVE CONTROL WITH SINGLE CURRENT SENSOR, Thermal Science, 2016, pp. 1-17, ISSN 0354-9836, UDK: doi: 10.2298/TSCI150928027A
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Celanović, I. Celanović, Z. Ivanović: Cyber Physical Systems: A New Approach to Power Electronics Simulation, Control and Testing, Advances in Electrical and Computer Engineering, Faculty of electrical engineering and computer sciences, University of Suceava, Romania, vol.12, Issue 1, pp. 33-38, Feb. 2012.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAdžić E., Ivanović Z., Adžić M., Katić V.: Optimum Fuzzy Logic Control of Induction Generator in Wind Turbine Application, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2009, Vol. 6, No 1, pp. 131-149, ISSN 1785-8860
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanović Z., Vekić M., Adžić E., Porobić V., Katić V.: Wind Turbine integration into the smart grid in case of unbalanced voltage conditions, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 123-126
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanović Z., Vekić M., Adžić E., Grabić S., Porobić V., Čelanović N.: HIL validation of battery energy storage controller, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of technical sciences , 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-550-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZ. Ivanović, E. Adžić, M. Vekić, N. Čelanović, V. Katić, “Verification of Wide Bandwidth Power Flow Control Algorithm Using Real-Time Simulation”, 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, Novi Sad (Serbia), October 26th – 28th, 2011, Paper No. Sps-1.2, pp. 1-5, ISBN: 978-86-7892-355-5.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPorobić V., Rapaić M., Adžić E., Grabić S., Vekić M., Ivanović Z.: DSP built-in oscilloscope for power electronics appliance, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZ.Ivanović, M. Vekić S.Grabić, V.Katić "Control of Multilevel Converter Driving Variable Speed Wind Turbine in Case of Grid Disturbances": 12th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC, 2006, Portoroz, Slovenia, August 30 – September 1, 2006, Paper No. T12-112, ISBN: 1-4244-0121-6.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Dumnić, V. Vasić, V. Katić, Z. Ivanović, "Sensorless Vector Control in Wind Turbine Application", PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment and The 5th PSU Engineering Conference – ICEE-2007 & PEC-5, Phuket May 10-11, 2007, pp. ICE2007152
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM.Vekić, Z.Ivanović, S.Grabić, V.Katić: "Control of Variable Speed Wind Turbine Under Grid Disturbances", 13th International Symposium on Power Electronics – Ee 2005, Novi Sad (S&M), Nov.2005, Paper No.T7-1.1, ISBN 868521155-7.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Katić, Z. Čorba, D. Milićević, S. Grabić, Z. Ivanović, M. Vekić, E. Adžić, B. Dumnić, "Modeling of Wind and Solar Electric Power Sources for Applciation in Vojvodina", PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment and The 5th PSU Engineering Conference – ICEE-2007 & PEC-5, Phuket May 10.-11., 2007, pp. ICEE2007219.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Vekić, V. Katić, Z. Ivanović, "Effects of Computer Center Operation on Harmonics in Distribution Network", Juko Cired 2006, Zlatibor, 16-20 Oct. 2006, Paper No. R-2.9, ISBN – 86-83171-13-2.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniB. Dumnić, Z. Ivanović, V. Katić, V. Vasić, M. Delmar, "Sensorless Vector Control and Effects of Parameters Mismatch in Variable Speed Wind Turbines", EUROCON 2007 - The International Conference on "Computer as a tool", September 9-12, 2007,Warsaw, Poland, Proceedings ISBN – 1-4244-0813-X, IEEE Catalog Number: 07EX1617C, pp. 1654-1659.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Vekić, Y. Zhang, , Z. Ivanović E.Adžić, V.Katić: "STATCOM Modeling for Voltage Propagation Studies", 5th Conference of Macedonian National Comitee of CIGRE, MAKO – CIGRE 2007., Ohrid 7 – 9 Oct., 2007, B4-02R, ISBN: 9989-9671-8-4.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanović Z., Adžić E., Vekić M., Čelanović N., Katić V.: Verification of Wide Bandwidth Power Flow Control Algorithm Using Real Time Simulation, Paper No. SpS-1.2, pp. 1-4, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 October, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZ. Ivanović, V. Katić, M. Vekić, B. Dumnić: "Effects of Harmonics in University of Novi Sad Supply Network – A Case Study of Facutly of Technical Sciences", Juko Cired 2006, Zlatibor, 16-20 Oct. 2006, Paper No. R-2.10, ISBN – 86-83171-13-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniE. Adzić, M. Adzić, D. Marcetić, Z. Ivanović, N. Celanović, “Improved Three-Phase Current Reconstruction Using Single Current Sensor Technique”, 16th International Symposium on Power Electronics - Ee 2011, Novi Sad (Serbia), October 26th – 28th, 2011, Paper No. Sps-1.1, pp. 1-4, ISBN: 978-86-7892-355-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić E., Porobić V., Ivanović Z., Vekić M., Katić V.: Parameter Mismatch Impact on Vector Controlled Induction Machine Drive with Current Reconstruction Method, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-86-80509-71-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić M., Grabić S., Ivanović Z., Porobić V., Katić V.: Procedure for Development and Testing of Power Electronics Control Systems Based on HIL Technology, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 119-122
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić M., Adžić E., Porobić V., Rapaić M., Grabić S., Ivanović Z.: Power Electronics Comprehensive Platform for Control Development and Education, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanović Z., Vekić M., Adžić E., Grabić S., Porobić V.: Renewable energy applications development using contemporary hardware and software tools, 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Srebrno jezero: ETRAN Society, 8-11 Jun, 2015, pp. 1-5, ISBN 978-86-80509-71-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić E., Porobić V., Ivanović Z., Vekić M., Grabić S.: Sensorless vector control of induction motor with current reconstruction method, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015, pp. 127-130
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodorović I., Grabić S., Ivanović Z., Porobić V., Adžić E.: Grid connected inverter DC-link charge analysis, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 28-30 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-7892-757-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanović Z., Adžić E., Grabić S., Porobić V., Katić V.: Low voltage ride-through capability of distributed generator connected to the grid through the back-to-back converter, 10. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: ETF Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 1-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVekić M., Grabić S., Adžić E., Ivanović Z., Porobić V.: PMSG Synchronization Control Algorithm based on the Active Damping Principle, 10. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: ETF Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 61-66, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPorobić V., Adžić E., Ivanović Z., Vekić M., Grabić S.: A supplementary tool to the standard teaching method of induction motor drive control, 10. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: ETF Banja Luka, 6-8 Novembar, 2014, pp. 139-144, ISBN 978-99955-46-22-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPorobić V., Adžić E., Vekić M., Ivanović Z., Čelanović N.: Motor drive control: new approach for learning and design, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: FTN Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPorobić V., Ivanović Z., Adžić E., Vekić M., Čelanović N.: Motor drive control development: a new approach to learning and design, The Korean Institute of Power Electronics, KIPE 2013 Annual Fall Conference, 1. KIPE, Seoul: Korean Institute of Power Electronics, 15 Novembar, 2013, pp. 1-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTodorović I., Adžić E., Ivanović Z., Vekić M., Čelanović N.: Power electronics development in the cloud., 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences., 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-551-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAdžić E., Milan A., Porobić V., Katić V., Ivanović Z.: Reliable line current reconstruction for ac motor drives using dc-link sensor, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, 30-1 Oktobar, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-550-4
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaČelanović N., Ivan Č., Grabić S., Katić V., Ivanović Z., Vekić M.: Cyber physical systems approach to power electronics education, Electronics, 2012, Vol. 16, No. 2, pp. 125-129, ISSN 1450-5843
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAdžić E., Porobić V., Vekić M., Ivanović Z., Katić V.: Vector-Controlled Induction Motor Drive with Minimal Number of Sensors, Electronics, 2015, Vol. 19, No. 1, pp. 21-31, ISSN 1450-5843, UDK: DOI: 10.7251/ELS1519021A
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaM. Vekić, Z. Ivanović, S. Grabić, V. Katić: "Control of Variable Speed Wind Turbine Under Grid Disturbances", Electronics, Banja Luka, Dec. 2005, Vol. 9, No.2, pp.66-69, YU ISSN 1450-5843.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniE. Adžić, M. Vekić, Z. Ivanović, V. Katić: "Back-to-back Converter Operation in Variable-speed Wind Turbine - Case of Voltage Sags", 9th International Symposium Interdisciplinary Regional Research - ISIRR 2007, Novi Sad, Srbija, Jun 21-22, 2007, CD-ROM.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZ. Ivanović, M. Vekić, S. Grabić, V. Katić: "Modeling and Analyses of Grid Side Inverter Under Unbalanced Grid Disturbaces", 50th Conference Etran, Belgrade, 6-9 Jun 2006., ISBN 86-80509-58-2.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZ. Ivanović, E. Adžić, M. Vekić, V. Katić: "Optimalno upravljanje punoupravljivim vetrogeneratorom primenom fuzzy logike" , 51th Conference Etran, Herceg Novi, 4-8 Jun 2007., ISBN 978-86-80509-62-4
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,D. Reljić, Z. Ivanović, B. Dumnić: "A Review of Wind Energy Technology", XI INTERNATIONAL ECO-CONFERENCE 2007, Novi Sad, pp. 225-262, 26-29th Sept 2007, ISBN: 978-86-83177-30-1, ISBN: 86-83177-27-0.
(M72) Odbranjen magistarski radUpravljanje vetroelektranom u slučaju poremećaja u električnoj mreži
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeUniverzitet u Novom Sadu01.02.2019.
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije01.02.2014.
Asistent - stari nazivEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka01.12.2013.
Asistent pripravnik REnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
Asistent - stari nazivEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka28.11.2007.
Istraživač pripravnikEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka26.10.2007.