Просторије објекта: ФТН - НАСТАВНИ БЛОКТрг Доситеја Обрадовић 6Нови Сад

НазивСпратНамена
Администраторска просторија 303A3Компјутерске лабораторије
АХ9 5175Компјутерске лабораторије
Амфитеатар А1 - Никола Тесла A11Амфитеатар
Амфитеатар А2 - Милутин Миланковић A21Амфитеатар
Амфитеатар А3 A31Амфитеатар
Амфитеатар А4 A41Амфитеатар
Амфитеатар АХ1А 4024Слушаоница,учионица
АМФИТЕАТАР АХ1Б 402A4Слушаоница,учионица
Амфитеатар АХ2 - Ђорђе Табаковић 4034Слушаоница,учионица
Амфитеатар АХ3 - Никола Добровић 4044Слушаоница,учионица
АР0 AR01Компјутерске лабораторије
АР1 AR11Компјутерске лабораторије
АР2 AR21Компјутерске лабораторије
АР3 AR31Компјутерске лабораторије
АР4 AR41Компјутерске лабораторије
АР5 AR51Компјутерске лабораторије
АР6 AR61Компјутерске лабораторије
АРХ ЦРТ 5025Слушаоница,учионица
Архива студентске службе 2002Складиште
Читаоница A01Читаоница
Фотокопирница НБ P17-1Остало
ФТН клуб М P19-1Бифе
ФТН књиговезница P18-1Остало
Хидростаница P13-1Хидро станица
Хидростаница P16-1Хидро станица
Информације студентска служба 0070Студентска служба
Кабинет 0190Канцеларија
Кабинет 5005Канцеларија
Кабинет 5015Канцеларија
Кабинет 501A5Канцеларија
Кабинет 5035Канцеларија
Кабинет 5045Канцеларија
Кабинет 5055Канцеларија
Кабинет 5065Канцеларија
Кабинет 5095Канцеларија
Кабинет 509A5Канцеларија
Кабинет 5105Канцеларија
Кабинет 5115Канцеларија
Кабинет 5125Канцеларија
Кабинет 5185Канцеларија
Кабинет 5195Канцеларија
Кабинет 5205Канцеларија
Канцеларија 0160Канцеларија
Канцеларија 0170Канцеларија
Канцеларија 0180Канцеларија
Канцеларија 021-10Канцеларија
Канцеларија 021-20Канцеларија
Канцеларија 021-30Канцеларија
Канцеларија 4064Канцеларија
Канцеларија докторске студије 0010Студентска служба
Канцеларија рачунарски центар 0130Канцеларија
Канцеларија рачунарски центар 0150Канцеларија
Канцеларија рачунски центар 0140Канцеларија
Канцеларија службе за јавне набавке P08-1Складиште
Канцеларија студентске службе 0040Студентска служба
Канцеларија шеф студентске службе 0020Студентска служба
Канцеларије студентске службе 0030Студентска служба
Кантина P01-1Ресторан
Компјутерска лабораторија 305C3Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија 306A3Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија - Х1 305A3Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија - Х2 305B3Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л1 3013Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л2 302A3Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л3 3033Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л4 3023Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л5 3043Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија Л6 3053Компјутерске лабораторије
Компјутерска лабораторија СЕРВЕР 303B3Канцеларија
Копирница 018A0Остало
Лабораторија ГРИД 1 GR10Слушаоница,учионица
Лабораторија ГРИД 2 GR20Слушаоница,учионица
Лабораторија ГРИД 3 GR30Слушаоница,учионица
Лабораторија ГРИД 4 GR40Вежбаоница
Лабораторија ГРИД 5 GR50Вежбаоница
Магацин P06-1Складиште
МАГАЦИН P10-1Складиште
Остава 0050Складиште
Остава за особље 3153Складиште
Остава за особље 4114Складиште
Остава за особље P21-1Складиште
Остава за помоћно особље 0100Складиште
Остава за помоћно особље 1121Складиште
Остава за помоћно особље 2112Складиште
Подстаница P12-1Подстаница
Портирница 0POR0Портирница
Простор са електро опремом 0090Разводни ормар
Простор са електро опремом 1111Разводни ормар
Простор са електро опремом 2102Разводни ормар
Простор са електро опремом 3143Разводни ормар
Просторија опште намене P20-1Остало
Радионица столара P04-1Радионице
Сала за одбране дипломских радова 1061Слушаоница,учионица
Сервер соба 0120Серверска просторија
Свечана сала 0060Свечани салон
Трпезарија P03-1Ресторан
Уционица 1081Слушаоница,учионица
уционица BB11Слушаоница,учионица
Уционица АХ4 4054Слушаоница,учионица
Учионица 1011Слушаоница,учионица
Учионица 1021Слушаоница,учионица
Учионица 1031Слушаоница,учионица
Учионица 1041Слушаоница,учионица
Учионица 1051Слушаоница,учионица
Учионица 1071Слушаоница,учионица
Учионица 108A1Слушаоница,учионица
Учионица 1091Слушаоница,учионица
Учионица 109A1Слушаоница,учионица
Учионица 2012Слушаоница,учионица
Учионица 2022Слушаоница,учионица
Учионица 2032Слушаоница,учионица
Учионица 2042Слушаоница,учионица
Учионица 2052Слушаоница,учионица
Учионица 2062Слушаоница,учионица
Учионица 2072Слушаоница,учионица
Учионица 2082Слушаоница,учионица
Учионица 3063Компјутерске лабораторије
Учионица 3073Компјутерске лабораторије
Учионица 3083Слушаоница,учионица
Учионица 3093Слушаоница,учионица
Учионица 3103Слушаоница,учионица
Учионица 3113Слушаоница,учионица
Учионица 3123Слушаоница,учионица
Учионица int0Компјутерске лабораторије
Учионица INT10Компјутерске лабораторије
Учионица - докторске 5215Слушаоница,учионица
Учионица АХ4А 405A4Слушаоница,учионица
Учионица АХ5 - Драгиша Брашован 4074Слушаоница,учионица
Учионица АХ6 4084Слушаоница,учионица
Учионица АХ7 4094Слушаоница,учионица
Учионица АХ8 4014Слушаоница,учионица