Научно-истраживачки рад


31.01.2013. - 00:00
У оквиру научноистраживачког рада на Департману за производно машинство, до сада је реализовано преко 200 научноистраживачких пројеката и презентовано више од 1600 научних и стручних саопштења у земљи и иностранству.
Научноистраживачки рад се реализује у сарадњи са Министарством за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Покрајинским секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине и међународним институцијама и асоцијацијама.

Департман за производно машинство издаје интернационалне часописе: International Journal for Technology of Plasticity и Journal of Production Engineering.
Департман за производно машинство је до сада организовао 11 међународних скупова MMA Напредне Технологије.