Predmet: Institucionalni okviri upravljanja rizicima (06 - Z511P)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa institucionalnim okvirima upravljanja akcidentalnim rizicima.
Studenti stiču znanja koja su im potrebna da bi učestvovali u slozenim procesima upravljanja akcidentalnim rizicima.
• Pravna i zakonska regulativa upravljanja akcidenalnim rizicima • Institucije upravljanja akcidenalnim rizicima • Javna svest, obrazovanje, obuka i istrazivanje • Primena informacionih i komunikacionih tehnologija u upravljanju akcidentalnim rizicima • Upravljanje akcidentalnim rizicima i odrzivi razvoj • Uloga vladinih, ne-vladinih i medjunarodnih organizacija
Predavanja, vezbe, konsultacije. Gradivo se moze polagati u formi dva kolokvijuma, u pismenoj formi. Studenti koji ne poloze oba kolokvijuma polazu usmeni ispit u celosti. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma odnosno ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. Malzahn, Tina Plapp (ed)DISASTER AND SOCIETY2004Logos VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda25.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada15.00
Usmeni deo ispitaneda25.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe