Asistent - dr nauka Tanja Vranić


Nedostaje slika

Tanja Vranić

Asistent - dr nauka


Telefon021 485 2576
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
15.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.12.2020.14.05.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent01.10.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Penzijsko osiguranje u Srbiji

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Uvođenje drugog stuba osiguranja u funkciji reforme penzijskog sistema

Master rad

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Popov S., Novaković T., Draganić (Vukoslavče S., Sremački M.: Software for Hazard Scenarios Modelling, 7. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, 10 Jun, 2016, pp. 392-396, ISBN 978-86-7672-285-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Ćosić Đ., Sakulski D.: Simulation of evacuation for disaster risk management, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: UNIVERSITY OF NOVI SAD - FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 407-411, ISBN 978-86-7892-652-5 , UDK: 658.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Novaković T., Duraković N., Mijatov G., Popović Lj., Sremački M., Popov S.: Persons with Disabilities Evacuation - Pathfinder Application, 2. International Conference on Applied Internet and InformationTechnologies - AIIT, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 25 Oktobar, 2013, pp. 446-449, ISBN 978-86-7672-211-2, UDK: 004(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBondžić (Simić) J., Popov S., Novaković T., Ćosić Đ., Sakulski D., Bender M.: Disaster Risk Management Web Enabled Information Technology, 1. International Conference on Applied Internet and InformationTechnologies - AIIT, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty ”Mihajlo Pupin”, 26 Oktobar, 2012, pp. 219-223, ISBN 978-86-7672-173-3, UDK: 004 (082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović Lj., Novaković T., Bondžić (Simić) J., Ćosić Đ., Popov S.: Impact of prevention measures on fire insurance premium, 13. Međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 18-19 Oktobar, 2012, pp. 43-52, ISBN 978-86-6211-037-4, UDK: 614.83/ .84(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Bondžić (Simić) J., Ćosić Đ., Popov S., Miškić M.: Flood Risk Damage Assessment, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management , 4-6 Oktobar, 2017, pp. 410-413, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNovaković T., Jevtić M., Bondžić (Simić) J., Popović Lj., Ćosić Đ., Popov S., Laban M., Radonjanin V.: Insurance and Disaster Risk Management: Reduction Vulnerability and Risk, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Civil Engineering and Geodesy, 28-29 Septembar, 2018, pp. 79-86, ISBN 978-86-6022-093-8
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Popov S., Ćosić Đ., Novaković T., Popović Lj.: Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016, ISBN 978-86-7892-832-1
(M53) Rad u naučnom časopisuNovaković T., Bondžić (Simić) J., Popović Lj., Popov S., Velemir M., Ćosić Đ., Sakulski D.: Subject „Disaster Risk Management“ - Spatial Context, ITRO - a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 2013, Vol. 3, No 1, pp. 81-88, ISSN 2217-7949, UDK: 004:371.3
(M53) Rad u naučnom časopisuBondžić (Simić) J., Tucakov J., Knežević S., Sremački M., Novaković T., Popović Lj.: Geoinformation Technologies in Education – Persons with Disabilities in Emergencies, ITRO - a journal for information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, 2013, Vol. 3, No 1, pp. 134-141, ISSN 2217-7949
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
AsistentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentUpravljanje rizikom i menadžment osiguranjaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka14.11.2012.