Predmet: Biomehanika (17 - IFM301)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mehanikadada
Namera nastavnika je da kroz ovaj kurs student:- razume kako metodi mehanike mogu primenjivati u analizi problema biosistema koji su kompleksniji i u principu slabije definisani od tehničkih koje uglavnom čine jednostavne geometrijske forme),- razume kako se mehaničke funkcije povezuju sa drugim funkcijama (biološkim, hemijskim, elektro, neurološkim) u ljudskom telu,- razume kako starenje, bolest i trauma utiču na promene mehaničkih funkcija, - analizira konkretne mehaničke modele različitih sportova.
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da:- poveže znanje stečeno u inženjerskim kursevima mehanike sa analizom biomehaničkih sistema, - primeni stečeno znanje u analizi kretanja konkretnih biomehaničkih sistema, tj. da identifikuje, formuliše (idealizuje praktične probleme upotrebom odgovarajućeg matematičkog modela) i reši problem iz oblasti koju pokriva sadržaj koji sledi,- komunicira i radi u multidisciplinarnom timu- samostalno vežba, marljivo radi i kreativno razmišlja. - demonstrira razumevanje i veštinu kao i da naučeno upotrebi za dizajn novih rešenja bio-inženjerskih problema.- uopštava konkretne mehaničke modele i simulira predvidjanja rezultata sportista za različite vrednosti parametara u modelu.
Struktura ljudskog tela. Mehanička svojstva biomaterijala. Unutrašnje sile u ljudskom telu. Zakoni kretanja i bilans energije.Matematičko modeliranje i numeričke simulacije kardiovaskularnog sistema.Dinamičko modeliranje zglobova u ljudskom telu sa posebnim osvrtom na koleno i vezu vrat glava. Modeli za analizu sudara sa posebnim osvrtom na biodinamički odgovor ljudskog tela u frontalnom sudaru kao i odgovor glave na udar. Primena matematičke teorije elastičnih štapova u biomehanici. Model DNK. Modeli vazdušnih jastuka. Grupe mišića i kretanje. Sportovi sa neprekidnim promenama atributa kretanja: trčanje, plivanje, veslanje, trčanje na skijama. Sportovi sa naglim promenama atributa kretanja: borilački, tenis. Skokovi. Kretanje lopte.
Predavanja, auditorne vežbe, računske vežbe. Domaći zadaci, kao metod provere razumevanja uvedenih pojmova i upotrebe uvedenih metoda se mogu raditi i u grupi. Praktični deo ispita - dva zadatka studenti rade samostalno. Medjutim, studenti koji redovno rade domaće zadatke imaju mogućnost da praktični deo - zadatke, zamene seminarskim radom koji se bavi primenom stečenih znanja u analizi kretanja konkretnih biomehaničkih sistema ili sportova. Pri tome se sa svakom grupom održavaju individualne konsultacije. Tokom izrade seminarskog rada studenti proširuju svoje znanje mehanike, matematičke analize, postaju veštiji u primeni kompjuterskih metoda, i upotrebi stranog jezika koji koriste. Ispit se završava usmenim delom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. TozerenHuman body dynamics: classical mechanics and human body movement2000Springer, New YorkEngleski
N. Ayache (ed.)Computational models for the human body2004Elsevier, AmsterdamEngleski
P.B. Pascolo (ed.)Biomechanics and sports2004CISM, Springer, WienEngleski
C. KleinstreuerBiofluid Dynamics2005Taylor & Francis, Boca RatonEngleski
Vladimir M. ZatsiorskyBiomechanics in Sports2000Blackwell ScienceEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Balać Sonja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe