Osnivačka Akta

Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu br 72-15/78 od dana 14.05.1979. god. Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu br 022-131/79 od 14.05.1979. god. Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu br 022-132/79 od 14.05.1979. god.20.04.2018.20180420
Zakon o izmenama i dopunama zakona o univerzitetima („Službeni Glasnik NRS“ br 23/60) - odluka br. IV 23819.04.2018.20180419
Zakon o izmenama i dopunama zakona o univerzitetima („Službeni Glasnik NRS“ br 23/60) - odluka br. IV 238 Odluka o nastavljanju rada Mašinskog fakulteta u Novom Sadu kao Fakulteta tehničkih nauka br: 022-43 od dana 22.04.1974. god, objavljeno u „Službenom listu SAPV“ br 9/197419.04.2018.20180419
Rešenje privrednog suda, datum upisa: 29.09.2023.04.10.2023.20231004