Мастер струковне студије


21.06.2011. - 23:00 
Акредитација – уверења за мастер струковне студије

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Машинство
Студијски програм
   Производно машинство

Електротехника и рачунарство
Студијски програм
   Електротехника
   Информационе технологије и системи - заједнички студијски програм - Ужице

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Инжењерски менаџмент - МБА