Студентска унија ФТН-а


29.10.2012. - 00:00
Студентска унија Факултета техничких наука у Новом Саду основана је први пут у мају 1997. године након студентског протеста  96-’97, а данашњу унију какву знамо поново је основана јуна 2007. године, са циљем да иницира и активно учествује у културном, друштвеном и етичком преображају Универзитета, као и друштва у целини. Студентска унија ФТН-а је чланица Студентске уније Србије, а самим тим и највеће европске организације ЕСУ (Европске студентске уније), која представља преко 12 милиона студената у Европи.

Студентска унија је независна невладина студентска организација, која је од оснивања усмерена на стварање аутономног универзитета који омогућава студентима да се школују по европским стандардима. Студентска унија активна је и ван универзитета: учествује у изградњи слободног демократског друштва промоцијом студентских и грађанских права и толеранције, јачањем студентске и омладинске иницијативе на свим нивоима, учешћем студената и младих у доношењу одлука и повезивањем са младима из региона и Света. Наша визија је образовање по европским и светским стандардима!

Студентски водич