Докторске студије


19.06.2011. - 00:00 
Акредитација – уверења за докторске студије

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Машинство
Студијски програм
   Машинство

Електротехника и рачунарство
Студијски програм
   Енергетика, електроника и телекомуникације
   Рачунарство и аутоматика

Грађевинарство
Студијски програм
   Грађевинарство

Саобраћај
Студијски програм
   Саобраћај

Архитектура
Студијски програм
   Архитектура

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Студијски програм
   Инжењерство заштите животне средине
   Инжењерство заштите на раду

Геодезија и геоматика
Студијски програм
   Геодезија и геоинформатика

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

Графичко инжењерство и дизајн
Студијски програм
   Графичко инжењерство и дизајн

Мехатроника
Студијски програм
   Мехатроника

Механика
Студијски програм
   Техничка механика

Примењена математика
Студијски програм
   Математика у техници

Рачунарска графика
Студијски програм
   Анимација у инжењерству

Сценски дизајн
Студијски програм
   Сценски дизајн

Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
Студијски програм
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Биомедицински инжењеринг
Студијски програм
   Биомедицинско инжењерство

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Инжењерство информационих система