Специјалистичке академске студије


21.06.2011. - 00:00 
Специјалистичке академске студије

Електротехника и рачунарство
Студијски програм
   Енергетика, електроника и телекомуникације

Грађевинарство
Студијски програм
   Енергетска ефикасност у зградарству

Архитектура
Студијски програм
   Архитектура

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Индустријско инжењерство
   Инжењерски менаџмент

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Студијски програм
   Инжењерство заштите животне средине

Геодезија
Студијски програм
   Геодезија и геоматика