Мастер академске студије


22.06.2011. - 00:00 
Акредитација – уверења за мастер академске студије

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Машинство
Студијски програм
   Производно машинство
   Механизација и конструкционо машинство
   Енергетика и процесна техника
   Техничка механика и дизајн у техници

Електротехника и рачунарство
Студијски програм
   Енергетика, електроника и телекомуникације
   Примењено софтверско инжењерство (ранији назив: Електроенергетски софтверски инжењеринг)
   Мерење и регулација
   Рачунарство и аутоматика
   Софтверско инжењерство и информационе технологије
   Вештачка интелигенција и машинско учење

Грађевинарство
Студијски програм
   Грађевинарство

Саобраћај
Студијски програм
   Саобраћај и транспорт
   Поштански саобраћај и телекомуникације

Архитектура
Студијски програм
   Архитектура
   Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Индустријско инжењерство
   Инжењерски менаџмент
   Енергетски менаџмент
   Индустријско инжењерство – Напредне инжењерске технологије
   Индустријско инжењерство – Развој и управљање животним циклусом производа
   Инжењерство иновација

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Студијски програм
   Инжењерство заштите животне средине
   Инжењерство заштите на раду
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
   Инжењерство заштите животне средине – заједнички студијски програм ФТН и ТФ Зрењанин

Геодезија
Студијски програм
   Геодезија и геоинформатика

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

Регионалне политике и развој
Студијски програм
   Планирање и управљање регионалним развојем

Логистичко инжењерство
Студијски програм
   Логистичко инжењерство и менаџмент

Графичко инжењерство и дизајн
Студијски програм
   Графичко инжењерство и дизајн

Мехатроника
Студијски програм
   Мехатроника

Примењена математика
Студијски програм
   Математика у техници

Рачунарска графика
Студијски програм
   Анимација у инжењерству

Биомедицински инжењеринг
Студијски програм
   Биомедицинско инжењерство

Енергетске технолгије
Студијски програм
   Чисте енергетске технолгогије

Третман и заштита вода
Студијски програм
   Инжењерство третмана и заштите вода

Архитектура
Студијски програм
   Сценска архитектура и дизајн
   Сценска архитектура и техника

Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
Студијски програм
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Инжењерство информационих система

Информационо инжењерство
Студијски програм
  Информациони инжењеринг
  Информациони и аналитички инжењеринг

Информациона безбедност
Студијски програм
  Информациона безбедност