Основне академске студије


24.06.2011. - 00:00 
Акредитација – уверења за основне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Машинство
Студијски програм
   Производно машинство
   Механизација и конструкционо машинство
   Енергетика и процесна техника
   Техничка механика и дизајн у техници

Електротехника и рачунарство
Студијски програм
   Енергетика, електроника и телекомуникације
   Примењено софтверско инжењерство (ранији назив: Електроенергетски софтверски инжењеринг)
   Мерење и регулација
   Рачунарство и аутоматика
   Софтверско инжењерство и информационе технологије – Нови Сад
   Софтверско инжењерство и информационе технологије – Лозница

Грађевинарство
Студијски програм
   Грађевинарство
   Грађевинарство – Крагујевац

Саобраћај
Студијски програм
   Саобраћај и транспорт
   Поштански саобраћај и телекомуникације

Архитектура
Студијски програм
   Архитектура

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Индустријско инжењерство
   Инжењерски менаџмент

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Студијски програм
   Инжењерство заштите животне средине
   Инжењерство заштите на раду
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
   Инжењерство заштите животне средине – заједнички студијски програм ФТН и ТФ Зрењанин
   Инжењерство заштите на раду – заједнички студијски програм ФТН и Факултета за машинство и грађевинарство из Краљева

Геодезија и геоматика
Студијски програм
   Геодезија и геоинформатика

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

Графичко инжењерство и дизајн
Студијски програм
   Графичко инжењерство и дизајн

Мехатроника
Студијски програм
   Мехатроника

Рачунарска графика
Студијски програм
   Анимација у инжењерству

Биомедицински инжењеринг
Студијски програм
   Биомедицинско инжењерство

Енергетске технологије
Студијски програм
   Чисте енергетске технолгогије

Сценски дизајн
Студијски програм
   Сценска архитектура, техника и дизајн

Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
Студијски програм
   Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Индустријско инжењерство и менаџмент
Студијски програм
   Инжењерство информационих система

Информационо инжењерство
Студијски програм
   Информациони инжењеринг