Predmet: Hidraulika 2 (17 - GH531)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2017..

Upoznavanje sa teorijskim osnovama neustaljenih procesa strujanja fluida a sa osnovnim ciljem sticanja znanja neophodnih za projektovanje.
Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Osnovi mehanike fluida. Navier-Stoksove i Rejnolds ove jednačine. Jednodimenzionalno neustaljeno strujanje u otvorenim tokovima. Principi numeričkog rešavanja. Primena različitih numeričkih postupaka i šema u rešavanju St. Venant - ovih jednačina. Aplikacija unutrašnjih i spoljašnjih graničnih uslova sa osvrtom na praktičnu primenu. Prelazni režimi u sistemima pod pritiskom. Model krutog i elastičnog udara. Metode karakteristika kao osnovni model za rešavanje jednačina hidrauličkog udara. Analiza različitih tipova graničnih uslova sa aspekta praktične primene. Analiza i aplikacija jednog programskog paketa za modeliranje hidrauličkog udara. Neustaljeno tečenje u poroznoj sredini. Rešavane Lapalsove i Poasonove jednačine primenom principa numeričkog rešavanja. Aplikacija programskog paketa za modeliranje 3D strujanja u poroznoj sredini.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocene ispita se formiraju: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim, laboratorijskim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajdin, G.Mehanika fluida. Knj.2, Uvođenje u hidrauliku2002Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Spasojević MiodragNUMERIČKA HIDRAULIKA - OTVORENI TOKOVI -1996Srpski jezik
Ivetić MarkoRačunska hidraulika - Otvoreni tokovi2000Srpski jezik
Ivetić MarkoRačunska hidraulika - Tečenje u cevima1996Gradjevinski fakultet Univerziteta u BeograduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski dr Ljubomir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jeftenić Goran
Docent

Laboratorijske vežbe