Predmet: Urbanističko projektovanje 1 (06 - A308)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Urbana/ruralna analiza i morfologija 2dada

Predmeti kojima je preduslov predmet Urbanističko projektovanje 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Planiranje i održivi razvoj predeladada
Urbanističko projektovanje 2dane
Osposobljavanje studenata za proučavanje i projektovanje urbanih celina i fragmenata, kao i ostalih elemenata građene sredine. Neophodno je da studenti upoznaju i razumeju kompleksne uticaje i aspekte koji formiraju i oblikuju urbane prostore.
Studenti će na predavanjima dobiti znanja vezana za projektovanje urbanih prostora, kao i razumevanje sila i uticaja koji u najvećoj meri oblikuju prostore gradova. Na vežbanjima će projektovanjem manjih urbanih celina i fragmenata da se osposobe za adekvatno sagledavanje svih sila i uticaja koji deluju na transformacije datih urbanih celina, kao i da predviđaju na logičan način transformaciju otvorenih i zatvorenih prostora gradova. Nakon ispunjenih svih obaveza zadatih programom predmeta moći će da nastave da slušaju predmete koji se bave urbanističkim projektovanjem na višim godinama studija.
Urbanističko projektovanje 1 biće povezano sa izabranim programom iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 1. Tematika urbanog konteksta ovde će se nadovezivati na tematiku arhitektonske tipologije, pa će se u okviru urbanističkih studija i datih urbanih podloga raditi područja pretežno parifernih delova naselja, njihova rekonstrukcija, reprogramiranje i revitalizacija, u cilju formiranja manje gradske celine sa svim neophodnim funkcijama i programima. Ceo semestar se radi jedan projekat, a časovi nastave će biti neposredno povezani sa programiom vežbanja.
Predavanja, vežbe iz projektovanja, konsultacije i kolokvijumi. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, uspeha iz kolokvijuma, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radović, RankoNova antologija kuća2001Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Kristijan N. ŠulcEgzistencija, prostor i arhitektura1999Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Darko RebaUlica - element strukture i identiteta2010Orion art, BeogradSrpski jezik
Darko Polić i Goran PetrovićPriručnik za urbani dizajn2008Orion Art, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada64.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Reba dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maraš dr Igor
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Carević dr Marina
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Maraš Ivana
Docent

Auditorne vežbe