vanr. prof. dr Igor Maraš


Nedostaje slika

dr Igor Maraš

Vanredni profesor


Telefon021/485-2466
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Vanredni profesor
01.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.02.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Urbanistički projekat rekonstrukcije dela centra Novog Sada

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2002

TRANSFORMACIJE GRADSKOG BLOKA I TRANZICIONI PROSTORI U XX I POČETKOM XXI VEKA – IDEALI I IDEJE O GRADU

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Izvedeni objekat Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu ; autori: Igor Maraš, Jelena Atanacković Jeličić, Milica Kostreš, Marko Todorov, Marija Dorić, Darko Reba, Ivana Miškeljin, Dejan Ecet, Radomir Kojić, Janjušević Tihomir; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. 12.2011. god.) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4; Prikazano na međunarodnoj izložbi „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, (06-24.06.2013.god.) Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, str.7-8 ISBN-13: 978-86-7892-513-9., UDK: COBISS.SR-ID 279358471, http://www.arhns.com/ep/files/EP_catalogue_high.pdf; Nagrada publike na portalu www.gradnja.rs za „najlepšu zgradu u Novom Sadu u poslednjih 25 godina“; Prikazano i u časopisu „DANS“ – časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić „Centralna zgrada Univerziteta“,br.78, jun 2014, ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu (2014). Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Maraš I., Todorov M., Miškeljin I.: Izveden objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (u ulici Antona Urbana 2). Objekat je nagrađen na Salonu arhitekture u Novom Sadu ya 2010. godinu kao najbolji rad u kategoriji: Arhitektonska realizacija. prikazano u Katalogu izložbe Salona arhitekture, str. 39, Novi Sad, 25. jun - 1. jul 2010. Objekat je prikazan na međunarodnoj izložbi Now/Sada (8.26. decembra 2011. u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu) sa dvojezičnim katalogom "Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now; iydavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam; str. 35-38, ISBN 978-86-7892-365-4; Prikazano u časopisu DaNS . časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić: "Disciplina jednostavne forme", br. 73/74, str. 22-27; ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Izvedeni enterijer Books and Wine, interior design, Novi Sad, 2012, autori: Atanacković-Jeličić Jelena, Ecet Dejan, Miškelјin Ivana, Maraš Igor, Todorov Marko, Kojić Radomir, prikazano na Međunarodnoj izložbi „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, str.7-8 ISBN-13: 978-86-7892-513-9., UDK: COBISS.SR-ID 279358471, str. 15-17
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Sastav žirija: Milenko Filipović, dipl. pravnik; Vladimir Višnjić, dipl. pravnik; Vesna Prosenica, dipl. inž. arh.; Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ.; Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh.; Branka Šekarić, istoričar umetnosti; Svetlana Bakić, dipl. inž.arh. – konzervator; Jelena Štetić, dipl. inž. pejz. arh.;Vladimir Kačala, inž. arh., Bardejov, Republika Slovačka. Rezultati konkursa su objavlјeni 21. decembra 2013. godine u dnevnom listovima „Politika“ i „Dnevnik“
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Član Žirija Nagrade Ranko Radović, 2014-2015, 2015-2016, za realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade; Pravo učešća na konursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i drugih zemalja. Sastav žirija: dr Igor Marić, dipl. inž. arh. (predsednik),doc. dr Igor Maraš, dipl. inž. arh., Nebojša Minjević, dipl. inž. arh., Vanja MIletić, dipl. inž. arh., Đorđe Bajilo, dipl. inž. arh.; Osnivači: ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavlјevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D., Inženjerska komora, Radio-televizija Srbije
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Architectural Design Competition for The General Town Centre Along Radnicka Street in Novi Sad, investor, Ministry of Justice of The Republic of Serbia and The City of Novi Sad, June 2009, član međunarodnog žirija; članovi žirija: Slobodan Popadić, Dr Jelena Atanacković Jeličić, Prof. Dott. Arch Paolo Desideri, Arch. Alfredo Arribas, Bora Radusinović, Donka Stančić, Slobodan Nadrlјanski, Vanja Vukadinović, Igor Maraš
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomIgor Maraš, Marko Todorov, Ivana Miškelјin, Nagrada za najbolјi rad u kategoriji: Arhitektonska realizacija na Međunarodnom Salonu Arhitekture u Novom Sadu 2010. Godine za izvedeni objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (u ulici Antona Urbana 2, objekat izveden 2010). Prikazano u katalogu izložbe Salona Arhitekture, str.39, Novi sad, 25. Jun – 01. jul 2010, Studio M
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomIgor Maraš, Jelena Atanacković Jeličić, Milica Kostreš, Marko Todorov, Marija Dorić, Darko Reba, Ivana Miškeljin, Dejan Ecet, Radomir Kojić, Janjušević Tihomir : Grand Prix međunarodnog Salona Arhitekture u Novom Sadu za 2014. Godinu za objekat Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu i učešće u pratećoj u Novom Sadu, 22.05-30.05.2014. godine, objavljeno u časopisu DaNS, str. 09-11, CORBISS.SR.-ID 19320844, ISBN 0351-9775
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš Igor, Atanacković Jeličić Jelena, Todorov Marko, Miškeljin Ivana, Medić Saša, Despotović Jelena: Arhitektonski projekat Apart Hotel 2 prikazana na Međunarodnoj izložbi „Macrointeriors“, 06.11-13.11.2015, Galerija centra za ošuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, str. 23-24, UDK COBISS.SR-ID 218747660, ISBN 978-86-7466-579-4, Izdavač: Akademska misao
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš Igor, Ecet Dejan, Atanacović Jeličić Jelena,Kojić Radomir, Kostreš Milica, Maraš Ivana, Miškeljin Ivana, Sladić Mirjana, Todorov Marko, Tkačenko Saša; Učešće na međunarodnoj izložbi: Piazza Disponibile, izložen na „Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija“, međunarodna izložba. Dvojezični katalog: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Igor Maraš, Dejan Ecet, Kostreš Milica, Darko Reba, Projekat uređenja javne površine u zoni zgrade Narodnog Pozorišta u Subotici / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4;
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Kostreš M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Glаvni аrhitektonsko/grаđevinski projekаt dogrаdnje OŠ „Žаrko Zrenjаnin“ (projekаt 2008, izvedeno 2009), Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 41-42, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Housing, Novi Sad, 2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Maraš I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi:Projekat Airport Terminal, Čenej, Novi Sad., 2012, izložen na: Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ , ukupno str.65
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Crevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi konkursnih rešenja pristiglih na Medjunarodni konkurs definisan konkursnom dokumentacijom za nabavku Izrade idejnog rešenja zgrade RUV broj JN KZD 07/14, naručioca Radiodifuzne ustanove Vojvodina “Radio televizija Vojvodina”, objavljen u pratećem katalogu. Izložba održana u Studiu M, RTV, Novi Sad, septembar-oktobar 2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26 ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R., Medić S., Radović M., Crevar N., Šolević T., Despotović J., Grgić S., Pušara Đ., Metikoš D., Nožinić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "4 x RTV x 505" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 15-24. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin Ivana, Ecet Dejan, Bajić Dragan, Crevar Nikola, Šolević Tatjana, AtanackovićJeličić Jelena, Grgić Stanislav, Despotović Jelena, Medić Saša, Radović Milenko, Maraš Igor, Kojić Radomir, Štiklica Monika, Ikomonov Elena, Jegeni Emil, Milojković Jasna, Bogoevski Vele, Todorov Marko, Nožinić Rastko, Hadžiahmetović Emir, Sladić Mirjana, Bošković Vesna, Tkačenko Saša, Krklješ Milena, Milinković Aleksandra, Apostolović Dijana: Kompozicija projekata enterijera 505.2015, prikazanih na Međunarodnoj izložbi „Arhitektonska laboratorija“ 22.12-2015.- 20.01.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovim iz 5 država, Novi Sad, str 44-45, ISBN 978-86-7892-814-7, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Radović M., Medić S., Grgić S., Metikoš D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Beograd noću", 2015, Međunarodna izložba „Macro Interiors“, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd, 06-13. novembra 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom i srpskom jeziku, "MACRO Interiors: exibition catalogue", ukupno strana 61, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Carević M., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Sremski Karlovci" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 27-28. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković Jeličić Jelena, Maraš Igor, Radović Milenko, Despotović Jelena, Medić Saša, Grgić Stanislav, Ecet Dejan, Tkačenko Saša: Arhitektonsko-urbanistički projekat Beograd Noću, prikazana na Međunarodnoj izložbi „Archi-segments“, 03.03.-17.03.2016, Umetnička Alijansa Srbije, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, str. 20-21, ISBN 978-86-80520-00-1, Izdavač: Umetnička Alijansa Srbije, Kursulina 16, Beograd
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kapetina M., Maraš I., Medić S., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Algoritam 2012-2018“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Radović M., Štakić J., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 2“ (2016), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Radović M., Miškeljin I., Ecet D., Todorov M., Maraš I., Medić S., Despotović J., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Paviljon u Univerzitetskom kampusu“ (2016), idejno arhitektonsko rešenje paviljona u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Istraživačkog centra „Milutin Milanković” u Starom Slankamenu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMilena Krklјeš; Igor Maraš; Kustoski rad na međunarodnoj izložbi „Macrointeriors“, 06.11.-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, Str. 58-59, UDK COBISS.SR-ID 218747660, ISBN 978-86-7466-579-4, Izdavač: Akademska misao
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D., Sladić M., Maraš I.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ISBN-13: 978-86-7892-513-9., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, ISBN ISBN 978-86-7892-513, UDK: COBISS.SR-ID 279358471
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKostreš M., Maraš I., Atanacković-Jeličić J.: Re-viewing Cityscapes, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2007, Vol. 5, No 1, pp. 77-85, ISSN 0354-4605
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAtanacković-Jeličić J., Maraš I.: Addressing gender issues within gaming as a method of urban design, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2015, pp. 379-385, ISBN 978-86-7892-755-3, UDK: COBISS.SR-ID 302423815
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaMaraš I.: Predstave pozorišnih kuća u Republici Srbiji, u Dinulovć, R., Konstatinnović, D., Zeković„ M., ur.: Arhitektura scenskih objekata u Republici Srbiji“, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011, str. 193-213, ISBN 978-86-7892-255-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKostreš M., Maraš I., Atanacković-Jeličić J.: Prilog metodologiji projektovanja javnih prostora urbane periferije, u Kurtović-Folić, N., ur., Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2011, str. 55-69, ISBN 978-86-7892-254-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaAtanacković-Jeličić J., Maraš I., Despotović J., Ecet D., Medić S., Rapaić M.: URBAN DESIGN IN WWW. ENVIROMENT: CASE OF INFORMAL SETTLEMENT,Zbornik radova: ”Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije”, urednici: prof. dr Nađa Kurtović Folić, prof. dr Milena Krklješ, u štampi, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 9-788678-928420
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeReba D., Carević M., Maraš I.: Urbanistička studija otvorenih prostora Muzeja Vojvodine, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2013, ISBN 987-867892-494-1
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeReba D., Kostreš M., Maraš I., Carević M.: Urbanistička studija obnove naselja Banatsko Arandjelovo, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2011, ISBN 987-86-7892-337-1
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeMaraš I., Reba D., Kostreš M.: Urbanistička studija centralnog područja Bačke Palanke, Novi Sad, FTN - Novi Sad, 2009, ISBN 978-86-7892-198-8
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeReba D., Dinulović R., Maraš I.: Studija razvoja i rekonstrukcije centralne zone Iriga, Novi Sad, FTN - Novi Sad, 2008, str. 3-4, ISBN 978-86-7892-070-7
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKostreš M., Maraš I., Atanacković-Jeličić J.: Design Tool for Making Meaning - Rebuilding "the Lost Communities" on the Outskirts of the Cities in Serbia, BDC Journal, 2009, Vol. 9, No 1, pp. 82-92, ISSN 1121-2918
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKostreš M., Trkulja J., Maraš I.: A City in Flux: Creating a New Urban Identity and Promoting Sustainable Designs, BDC Journal, 2009, Vol. 9, No 1, pp. 711-720, ISSN 1121-2918
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKonstantinović D., Zeković M., Maraš I.: Jedanaestogodišnja izložba studentskih radova Departmana za arhitekturu i urbanizam, kustoski rad, Fakultet tehničkih nauka, mesto: Muzej Vojvodine, 20.12.2007-13.1.2008.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDinulović R., Reba D., Kostreš M., Zeković M., Maraš I., Konstantinović D., Carević M., Todorov M., Miškeljin I.: EE Preporuke/EE Recommendations, 1. ENVIROSCIENCE, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2012, pp. 42-43, ISBN 978-86-910591-4-9
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Janjušević T., Ecet D., Kojić R., Maraš I.: Aerodrom Čenej, idejno rešenje, mаketа i prezentаcijа. Izložbа u holu zgrаde Vlаde Vojvodine, od 4.5.-11.5.2012. Prikаzаno u ”Aerodrom Čenej- prаtećа publikаcijа”, Depаrtmаn zа аrhitekturu i urbаnizаm, Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd, 2012, ukupno strаnа 47, ISBN 987-7892-398-2, dostupno i nа http://arhns.com, 2012
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuCrevar N., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Miškeljin I., Nožinić R., Pušara Đ., Radović M., Šolević T., Todorov M.: Izložba "4 x RTV x 505", Galerija "Đura Kojić", Novi Sad, decembar 2014 - januar 2015, 4 projekta gde su svi radovi rezultat grupe autora, čija su imena pobrojana po abecednom redu, recenzija: dr Milena Krklješ, docent, Novi Sad, Departman za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-665-5
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDespotović J., Ecet D., Grgić S., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Crevar N., Kojić R., Nožinić R., Šolević T., Todorov M., Miškeljin I., Tkačenko S.: 2X505XBG, Autorska izložba tima Kabinet505 + Saša Tkačenko, Galerija "Đura Kojić", 20.april - 4. maj 2015, recenzija: dr Milena Krklješ, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2015, ISBN 978-86-7892-701-0, UDK: COBISS.SR-ID 296401927
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Maraš, I., Atanacković-Jeličić, J., Design Tool for Making Meaning - Rebuilding "the Lost Communities" on the Outskirts of the Cities in Serbia, zbornik radova – Sustainable City and Creativity – Promoting Creative Urban Initiatives, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Naples, 24-26 September, 2008, pp. A2(1)- A2(10)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrkulja, J., Kostreš, M., Maraš, I.: A City in Flux, Creating a New Urban Identity and Promoting Sustainable Designs, zbornik radova – Sustainable City and Creativity – Promoting Creative Urban Initiatives, Universita degli Studi di Napoli Federico II, Naples, 24-26 September, 2008, pp. H2(1)- H2(10)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Maraš, I., Reba, D., Mediating Conflicts Between Natural and Built Environment in Vojvodina, zbornik radova – 2nd Blu+Verde International Congress "Environscape", Politecnico di Milano, Milano, 23-24 October, 2008, pp. 188-196, ISBN 9-788838-743207
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš, I., Kostreš, M., Eastern Harbour District and Ijburg – Rediscovering the city, zbornik radova- book of proceedings, iNDiS, planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni skup, Novi Sad, 22-24. novembar 2006, pp 411-416
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAtanacković-Jeličić, J., Maraš, I., Architectural heritage of school buildings in Vojvodina in the context of new architectural tendencies, zbornik radova- book of proceedings, iNDiS, planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, Deseti nacionalni i Četvrti međunarodni skup, Novi Sad, 22-24. novembar 2006, pp 73-80
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostreš, M., Maraš, I., Mapping the new urban «scape», zbornik radova – Book of Proceedings/1st Symposium on Waterfronts in the Danube Region, Prvi međunarodni simpozijum po pozivu "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", Novi Sad, 3-6.mart 2006, pp. 60-63
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2020.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2015.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka22.11.2014.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija22.11.2011.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka26.09.2008.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.09.2007.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.07.2003.