Predmet: Urbanističko projektovanje 2 (06 - A362)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Urbanističko projektovanje 1dane
Osposobljavanje studenata za proučavanje i projektovanje urbanih celina i fragmenata, kao nastavak rada sa predmeta Urabnističko projektovanje 1. Na ovom predmetu studenti će učiti kako da formiraju manje urbane celine koje treba da funkcionišu kao kompletni urbani sistemi ''gradovi u gradovima'' u kojima će korisnici moći da zadovolje sve neophodne potrebe.
Studenti koji sa uspehom ispune sve obaveze koje su predviđene predmetnim programom moći će adekvatno da predviđaju i projektuju transformacije manjih naselja i pojedinih gradskih celina koje treba da funkcionišu kao kompletne urbane zajednice, da predstavljaju ''grad unutar grada''. Usvojena znanja će se koristiti u daljem obrazovanju u predmetima koji se bave tematikom urbanističkog projektovanja i transformacijama urbanih sredina.
Urbanističko projektovanje biće povezano sa izabranim programom sa predmeta Arhitektonsko projektovanje 2. Tematika urbanističkog projektovanja ovde će se tesno povezivati sa projektovanjem zadatog programa arhitektonske tipologije. Istraživanja se orijentišu na nivo urbanističkih studija fragmenata specifičnih urbanih celina, kao što su industrijska područja, i slični fragmenti kojima je potrebno reprogramiranje većeg obima. Ceo semestar se radi jedan projekat, a časovi nastave će biti neposredno povezani sa programiom vežbanja.
Predavanja, vežbe iz projektovanja, konsultacije i kolokvijumi. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, uspeha iz kolokvijuma, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ranko RadovićForma grada2009Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Krier, RobGradski prostor2000Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Kasteks, Depol, PanereUrbane forme1998Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Rosi, AldoArhitektura grada1999Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Darko RebaUlični sistem i urbana morfologija2016FTN Izdavaštvo, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada64.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Reba dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Joubert Marc
Gostujući profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maraš dr Igor
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Carević dr Marina
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Maraš Ivana
Docent

Auditorne vežbe