Predmet: Algebra (06 - E213A)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Algebra

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Numerički algoritmi i numerički softverdada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Logika, relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!), determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, karakteristični koreni i vektori. Prakticna nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajuci primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi,kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!);drugi modul: determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice,karakteristicči koreni i vektori. Teorijski deo se polaže kroz test (eliminacioni i osnovni), prakticni deo kroz pet ozbiljnih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rade DoroslovačkiElementi opšte i linearne algebre2006ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboZbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike 1985-20062006ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade Doroslovački i Nedović LjuboTestovi iz diskretne matematike i linearne algebre2004ALFA-GRAF NSSrpski jezik
Rade DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte, diskretne i linearne2008ALFA GRAF NOVI SADSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Doroslovački Rade

Predavanja
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stojančević dr Tijana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić Ivan
Docent

Auditorne vežbe