Предмет: Специјалистичког рада - Израда и одбрана (17 - IMS02)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ7
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2018..

Специјалиста инжењер менаџмента треба да покаже повећану способност истраживања у случају нових или непознатих проблема у предметној области, повезивања стечених знања и вештина при решавању сложенијег проблема, као и могућност да прате и усвајају новине и резултате истраживања.
Специјалисти инжењери менаџмента унапређују своја ранија стечена знања оним знањима и вештинама која им осигуравају бољи наступ на тржишту рада, а стечене компетенције им омогућавају запослење у истраживачким и развојним центрима и институтима, у предузећима или сопственим организацијама.Студенти који стекну специјализацију из наведених подобласти могу самостално, или у тиму, да решавају најсложеније проблеме,јер продубљују раније стечена академска знања и вештине, разумевање и способности. Оспособљени су за решавање сложених проблема. Они самостално истражују, обрађују податке добијене истраживањем, изводе закључке, пишу и бране резултате рада.
Израдом и одбраном специјалистичког рада студенти се специјализују у ужој научној области која је предмет њихове академске специјализације. Специјалиста инжењер менаџмента располаже са продубљеним академским теоријским и практичним знањима и вештинама из одабране уже научне области, познаје у академској средини шире прихваћену методологију решавања сложенијих проблема и способан је да их самостално и креативно примени у решавању проблема који ће се појавити у пракси
Након прихватања пријаве специјалистичког рада кандидат уз надзор ментора приступа изради рада. Израда специјалистичког рада треба да се одвија у складу и по плану реализације изложеној у пријави рада. Кандидат у лабораторији и/или на терену самостално ради на практичним аспектима проблема који решава. У консултацијама са ментором по потреби проверава план рада, у погледу елемената које садржи, динамике реализације или додатних извора литературе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
СвиСпецијалистички радови из проблематике студијског програма- Сви
СвиУџбеници и монографије из проблематике студијског програма- Сви
СвиЗборници радова научних скупова из проблематике студијског програма- Сви
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрана специјалистичког раданеда50.00
Израда са теоријским основама специјалистичког раданеда50.00
Тренутно нема података о извођачима наставе!