Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije (Arhiva)
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Kordić Branislav
Formalna verifikacija softverske transkacione memorije zasnovane na vremenskim automatima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.11.2019. - 12.12.2019.
Mario Đaković
Sistematski model za upravljanje rizicima u fazi iniciranja projekta

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

05.11.2019. - 04.12.2019.
Panić Marko
Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

29.10.2019. - 28.11.2019.
Jolović Jelena
Mikro i makro prostorno vremenski obrasci za provođenje slobodnog vremena i uživanje u dokolici

Arhitektura

28.10.2019. - 27.11.2019.
Stanimirović Dragan
Model za utvrđivanje uticaja nerezidentnih vozača na kapacitet prioritetnih kružnih raskrsnica

Saobraćajno inženjerstvo

25.10.2019. - 24.11.2019.
Milinković Aleksandra
Reperne i žižne tačke kao elementi fizičke strukture vojvođanskih naselja

Arhitektura

24.10.2019. - 23.11.2019.
Dulić Olivera
Istraživanje mogućnosti primene dijagrama u procesu učenja arhitektonskog projektovanja

Arhitektura

24.10.2019. - 23.11.2019.
Prokić Ivan
Razvoj i analiza formalnih modela za korišćenje i deljenje resursa u distribuiranim softverskim sistemima

Matematičke nauke

18.10.2019. - 17.11.2019.
Luburić Nikola
Integracija bezbednosne analize dizajna softvera u proces agilnog razvoja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

15.10.2019. - 14.11.2019.
Pakoci Edvin
Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.10.2019. - 09.11.2019.
Nešić Ana
Razvoj modela interne komunikacije zasnovane na poverenju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.09.2019. - 18.10.2019.
Ilić Vladimir
Primena novih deskriptora oblika i teorije neodređenosti u obradi slike

Matematičke nauke

06.09.2019. - 06.10.2019.
Todorović Sanja
Model za unapređenje poslovnih rezultata malih i srednjih preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

04.09.2019. - 04.10.2019.
Mićić Spasoje
Prediktivni model frekvencije saobraćajnih nezgoda na ruralnim putevima

Saobraćajno inženjerstvo

29.08.2019. - 28.09.2019.
Perović Marija
Procena uticaja i regionalne specifičnosti hidrogeohemijskih uslova na transformaciju azotnih jedinjenja u podzemnim vodama

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

28.08.2019. - 27.09.2019.
Vuković Željko
Modelom vođena semantička integracija poslovnih aplikacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.08.2019. - 26.09.2019.
Sredojević Dejan
Agentski, domen-orijentisani jezik za razvoj inteligentnih agenata za distribuirano ne-aksiomatsko rezonovanje

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.08.2019. - 25.09.2019.
Dramićanin Miroslav
Uticaj aktivnog premaza na dubinu uvara pri zavarivanju nerđajućeg čelika netopljivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa

Mašinsko inženjerstvo

26.08.2019. - 25.09.2019.
Jeličić Dalibor
Razvoj modela logističkog kontrolinga u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Savić-Šikoparija Tatjana
Korporativna odgovornost preduzeća u internom i eksternom komuniciranju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Šokac Mario
Hibridni model za segmentaciju snimaka generisanih primenom kompjuterizovane tomografije

Mašinsko inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Maljković Sanja
Uloga sećanja u izgradnji identiteta: umetničko delo scenskog dizajna

Primenjene umetnosti i dizajn

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đorđević Ivan
Model za planiranje isporuka dobavljača u lancima snabdevanja u automobilskoj industriji

Saobraćajno inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đuković Marko
Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Maoduš Nikola
Razvoj i primena biokompozitnog pločastog termoizolacionog materijala na bazi biomase i micelijuma gljiva

Građevinsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Mejić Luka
Metode automatske konfiguracije soft senzora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

16.07.2019. - 15.08.2019.
Popović Vladimir
Razvoj modela za organizaciju taksi transporta putnika

Saobraćajno inženjerstvo

15.07.2019. - 14.08.2019.
Matić Branislava
Uticaj režima padavina na retencioni kapacitet i upravljanje vodama na slivu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

15.07.2019. - 14.08.2019.
Tepić Goran
Razvoj metodološkog koncepta za upravljanje rizikom u sistemu opasnih materija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.07.2019. - 14.08.2019.
Živančev Nevena
Analiza korelacije mehanizama rasprostiranja i koncentracionih nivoa pesticida u podzemnoj vodi

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Višković Miodrag
Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisija gasova s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Mandić Jovan
Razvoj modela za unapređenje proizvodnog procesa i smanjenje uticaja gubitaka neuravnoteženosti i preopterećenja - Lean 3M

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

11.07.2019. - 10.08.2019.
Šupić Slobodan
Primena pepela nastalog sagorevanjem žetvenih ostataka kao mineralnog dodatka u cementnim kompozitima

Građevinsko inženjerstvo

09.07.2019. - 08.08.2019.
Rehlicki Lukešević Lidija
O poslekritičnom ponašanju štapa na elastičnoj podlozi

Mašinsko inženjerstvo

05.07.2019. - 04.08.2019.
Ivanković Vladimir
Primena okvira kompetencija u učenju i razvoju zaposlenih

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.06.2019. - 20.07.2019.
Dumnić Slaviša
Model optimizacije dostave pošiljaka u sistemima sa heterogenim dostavnim vozilima

Saobraćajno inženjerstvo

18.06.2019. - 18.07.2019.
Joža Ana
Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.06.2019. - 12.07.2019.
Gazivoda Nemanja
Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.06.2019. - 11.07.2019.
Doder Đorđije
Uticaj prekidnih režima na fenomene prenosa mase i toplote pri sušenju materijala sfernog oblika

Mašinsko inženjerstvo

10.06.2019. - 10.07.2019.
Karaklić Danijela
Prostori sa fazi rastojanjem i primena u obradi slike

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Paunović Marija
Mere neodređenosti i primena u aktuarstvu

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Bolesnikov Minja
Model za unapređenje poslovanja preduzeća iz ciklične industrije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.
Dalčeković Nikola
Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski SaaS

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

22.05.2019. - 21.06.2019.
Hiršenberger Helena
Unapređenje metodologije upravljanja projektima u konzervaciji i restauraciji kulturnog nasleđa

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.
Bijelić Zdravko
Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promjenama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.05.2019. - 14.06.2019.
Bajić Papuga Buda
Metode za restauraciju i segmentaciju digitalne slike zasnovane naminimizaciji funkcije energije koja favorizuje retke reprezentacije signala

Primenjena matematika

24.04.2019. - 24.05.2019.
Suzić Siniša
Parametarska sinteza ekspresivnog govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.04.2019. - 24.05.2019.
Alkher Majed
Model za implementaciju lean koncepta u kliničkim laboratorijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.04.2019. - 19.05.2019.
Berić Dalibor
Model informacionog sistema za podršku upravljanju industrijskim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

17.04.2019. - 17.05.2019.
Rodić Dragan
Optimizacija procesa elektroerozivne obrade savremenih inženjerskih materijala

Mašinsko inženjerstvo

27.03.2019. - 26.04.2019.
Kuzmanović Tatjana
Razvoj modela finansijskog kontrolinga u funkciji povećanja efikasnosti uslužnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.03.2019. - 21.04.2019.
Ćosović Mirsad
Distribuirana estimacija stanja u elektroenergetskim sistemima upotrebom probabilističkih grafičkih modela

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

04.03.2019. - 11.03.2019.
Maraš Ivana
Percepcija i imaginacija urbanog pejzaža u XX i XXI veku: kinematografske projekcije grada

Arhitektura

01.03.2019. - 31.03.2019.
Anđelković Dejan
Identifikacija opasnih mesta na putevima primenom kontinualne disperzione analize

Saobraćajno inženjerstvo

25.02.2019. - 27.03.2019.
Milošević Rastko
Karakterizacija otisaka oplemenjenih mikrokapsulama

Grafičko inženjerstvo i dizajn

22.02.2019. - 24.03.2019.
Drašković Zoran
Ključne karakteristike koje utiču na performanse organizacije u ekonomiji znanja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ecet Dejan
Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada

Arhitektura

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ferenčak Miroslav
Model poslovnog odlučivanja u uslovima neizvesnosti

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

25.01.2019. - 24.02.2019.
Žlebič Čedo
Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.01.2019. - 23.02.2019.
Terzić Neda
Uticaj sistema vrednosti i ličnih karakteristika davaoca usluga na kvalitet usluga u zdravstvenim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.01.2019. - 22.02.2019.
Mičkei Karl
Prostor u videoigrama kao novi oblik scenske arhitekture

Arhitektura

17.01.2019. - 16.02.2019.
Bajić Senka
Unapređenje metodologije procene bezbednosti i zdravlja na radu za slučaj snežnih lavina izazvanih zemljotresom

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

28.12.2018. - 27.01.2019.
Stanković Milan
Definisanje i ocena kriterijuma uticaja saobraćajne pristupačnosti na razvoj prigradskih nasel?a

Saobraćajno inženjerstvo

27.12.2018. - 26.01.2019.
Mirosavljević Zorica
Model upotrebe otpadne staklene ambalaže kao sekundarne sirovine u proizvodnji blokova od gline

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

26.12.2018. - 25.01.2019.
Matović Boško
Uticaj subjektivnih faktora ponašanja vozača na pojavu brze vožnje u saobraćaju

Saobraćajno inženjerstvo

24.12.2018. - 23.01.2019.
Stanisavljević Aleksandar
Nova metoda detekcije propada napona u mreži sa distribuiranim generatorima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.12.2018. - 17.01.2019.