Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije (Arhiva)
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Bulat Marina
Prilog razvoju numeričkih metoda u određivanju efektivne vrednosti primenljivih u metrološkoj instrumentaciji

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.10.2022. - 16.11.2022.
Stipić Danilo
Primena letis Bolcman metode za rešavanje ravanskih jednačina tečenja vode, kretanja nanosa i morfoloških promena u prirodnim vodotocima

Građevinsko inženjerstvo

17.10.2022. - 16.11.2022.
Zelenović Jelena
Upravljanje ljudskim kapitalom u digitalnoj prodaji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.09.2022. - 22.10.2022.
Škorić Stefan
Prostorno-vremenski obrasci korišćenja javnih prostora u centralnim pešačkim zonama gradova Vojvodine

Arhitektura

21.09.2022. - 21.10.2022.
Orošnjak Marko
Koncept funkcionalne produktivnosti za modelovanje pouzdanosti u domenu održavanja zasnovanom na energiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2022. - 20.10.2022.
Fajsi Angela
Uticaj zrelosti u upravljanju projektima na ostvarivanje poslovne izvrsnosti organizacija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2022. - 20.10.2022.
Furgan Saeeda
Komparativna analiza trajnosti i rangiranja betonskih mostova u toplim klimatima

Građevinsko inženjerstvo

12.09.2022. - 12.10.2022.
Vukman Jovan
Optimizacija tehnološkog procesa obrade tankozidnih aluminijumskih struktura

Mašinsko inženjerstvo

12.09.2022. - 12.10.2022.
Knežev Miloš
Modelovanje toplotno-mehaničkog ponašanja visokobrzinskog motor-vretena mašina alatki

Mašinsko inženjerstvo

02.09.2022. - 02.10.2022.
Perović Stevan
Razvoj ljudskog kapitala u funkciji smanjenja otpora organizacionim promenama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

02.09.2022. - 02.10.2022.
Bugarinović Željko
Automatizovano izdvajanje hiperboličnih refleksija i obrada podataka iz radargrama formiranih primenom georadara

Geodetsko inženjerstvo

30.08.2022. - 29.09.2022.
Pilić Vladimir
Inovativni pristup konceptu procene rizika i metodologiji za odabir metoda ispitivanja opreme pod pritiskom

Mašinsko inženjerstvo

22.07.2022. - 21.08.2022.
Brkljač Dijana
Uticaj arhitektonsko-urbanističkih elemenata na doživljaj i formiranje slike javnih prostora

Arhitektura

21.07.2022. - 20.08.2022.
Baranovski Igor
Samouslužni automatizovani sistemi sa podrškom proširene realnosti

Mehatronika

20.07.2022. - 19.08.2022.
Stojanović Milija
Cementom stabilizovani noseći slojevi kolovoznih konstrukcija na bazi recikliranih materijala

Građevinsko inženjerstvo

19.07.2022. - 18.08.2022.
Marčeta Una
Model za rangiranje nesanitarnih deponija prema riziku od atmosferskog zagađenja

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

19.07.2022. - 18.08.2022.
Draganić Suzana
Strateški model planiranja i projektovanja obnove betonskih fasada visokih slobodnostojećih stambenih zgrada s aspekta energetske efikasnosti, trajnosti i bezbednosti od požara

Građevinsko inženjerstvo

19.07.2022. - 18.08.2022.
Balenović Ivan
Ljudski kapital u funkciji formiranja socijalnog preduzetništva

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.07.2022. - 14.08.2022.
Pavlović Aleksandra
Model procesa investiranja u cilju unapređenja održivog razvoja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.07.2022. - 14.08.2022.
Haška Kristian
Analiza prelaznih procesa, energetskog bilansa i frekvencijskih karakteristika električnih kola sa frakcionim elementima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.07.2022. - 12.08.2022.
Jelačić Bojan
Metodologija za bezbednu primenu računarstva u oblaku u nadzoru i upravljanju pametnim elektroenergetskim sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

20.06.2022. - 20.07.2022.
Stojkov Milan
Model za praćenje usklađenosti između bezbednosnih standarda i prioritizaciju zahteva u kritičnim infrastruktirama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.06.2022. - 13.07.2022.
Rakanović Damjan
Hardverska akceleracija konvolucionih neuronskih mreža u embeded sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.06.2022. - 13.07.2022.
Mandić Vladimir
Hidrološko-hidraulički model za procenu rizika prelivanja vode preko saobraćajnice u profilima putnih propusta na bujičnim slivovima

Građevinsko inženjerstvo

19.05.2022. - 18.06.2022.
Batinić Branislav
Razvoj refleksione optoelektronske metode za određivanje kolorimetrijskih vrednosti boje štampanih uzoraka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.05.2022. - 10.06.2022.
Janković Zoran
Adaptivni model prognoze vremenskih serija u pametnim infrastrukturnim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

04.05.2022. - 03.06.2022.
Čučković Duško
Model za merenje performansi zdravstevnih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.04.2022. - 15.05.2022.
Đuričić Maja
Istraživanje odnosa realnog i nerealnog kroz umetničko delo scenskog dizajna „Boje dijaloga“

Scenski dizajn

31.03.2022. - 30.04.2022.
Savić Vladimir
Životni put: između sudbine i sloboden volje – umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

30.03.2022. - 29.04.2022.
Medojević Milovan
Analiza ponašanja proizvodnih sistema na osnovu teorije energetskih tokova nelinearnih dinamičkih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.03.2022. - 22.04.2022.
Raut Jelena
Faktori razvoja digitalnih preduzetničkih sistema

Indutstrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.03.2022. - 22.04.2022.
Parović Miroslav
Inovirani model metrike za kvantifikaciju energetske pravde

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.03.2022. - 21.04.2022.
Čolić Oravec Jelena
Klonovi nedeterminističkih operacija

Primenjena matematika

18.03.2022. - 17.04.2022.
Dmitrović Manojlović Jelena
Priroda i uloge arhitektonskih značenja

Arhitektura

10.03.2022. - 09.04.2022.
Marković Zoran
Tipologija arhitekture alternativnih zajednica i pokreta

Arhitektura

09.03.2022. - 08.04.2022.
Vukajlović Nikola
Superkondenzator kao element hibridnog električnog skladišta energije savremenih električnih vozila

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

01.03.2022. - 31.03.2022.
Bajić Bojana
Model za rano otkrivanje neusaglašenosti procesnih parametara u proizvodnim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

01.03.2022. - 31.03.2022.
Topalić Marković Jovana
Model preliminarne procjene rizika za proces građenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Građevinsko inženjerstvo

18.02.2022. - 20.03.2022.
Marković Branislava
Autonomna i potpuno integrisana analogno-digitalna kolibracija i kompenzacija Čebiševljevog niskopropusnog UWB LC filtra petog reda

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.02.2022. - 19.03.2022.
Novaković Đorđe
Prilog određivanju merne nesigurnosti u slučaju korelisanih veličina

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.02.2022. - 19.03.2022.
Ercegovac Pamela
Model za procenu i komparaciju rizika od nastanka nesreća i nezgoda na putnopružnim prelazima

Saobraćajno inžejerstvo

14.02.2022. - 16.03.2022.
Amović Goran
Organizovanje sistema javno-privatnog partnerstva u tranzicionim uslovima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

26.01.2022. - 25.02.2022.
Savić Dušica
Referentni model za rangiranje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu u mikro i malim građevinskim preduzećima

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

26.01.2022. - 25.02.2022.
Simić Miloš
Dinamičko formiranje distribuiranog mikro okruženja u računarstvu u oblaku

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.01.2022. - 16.02.2022.
Barna Lipkovski Marija
Konstruisanje ličnog identiteta jezikom i hronotopom interneta: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

29.12.2021. - 28.01.2022.
Bojanić Tamara
Integrisani model menadžmenta rizika u poslovnim procesima u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

27.12.2021. - 26.01.2022.
Žeželj Boris
Model efikasnog upravljanja i načina finalne prerade biomase

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

27.12.2021. - 26.01.2022.
Kovač Tomislav
Robustan metod za topološku analizu grafa uravnoteženih i neuravnoteženih elektrodistributivnih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

23.12.2021. - 21.01.2022.
Bošković Dunja
Model prihvatanja tehnologije i primena na komunikacione platforme

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.12.2021. - 21.01.2022.
Kojić Sanja
Realizacija i testiranje mikrofluidnih čipova za primene u biomedicini

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

14.12.2021. - 13.01.2022.
Stanišić Jovana
Bioklimatska arhitektura tradicionalnih vojvođanskih kuća - primena u savremenoj ruralnoj arhitekturi

Arhitektura

07.12.2021. - 06.01.2022.
Bojana Zoraja
Model za procenu količine upotrebljenog azbesta i azbestnog otpada i unapređenje procesa upravljanja azbestom na teritoriji Republike Srbije

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

26.11.2021. - 26.12.2021.