Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije (Arhiva)
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Dumnić Slaviša
Model optimizacije dostave pošiljaka u sistemima sa heterogenim dostavnim vozilima

Saobraćajno inženjerstvo

18.06.2019. - 18.07.2019.
Joža Ana
Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.06.2019. - 12.07.2019.
Gazivoda Nemanja
Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.06.2019. - 11.07.2019.
Doder Đorđije
Uticaj prekidnih režima na fenomene prenosa mase i toplote pri sušenju materijala sfernog oblika

Mašinsko inženjerstvo

10.06.2019. - 10.07.2019.
Karaklić Danijela
Prostori sa fazi rastojanjem i primena u obradi slike

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Paunović Marija
Mere neodređenosti i primena u aktuarstvu

Primenjena matematika

27.05.2019. - 26.06.2019.
Bolesnikov Minja
Model za unapređenje poslovanja preduzeća iz ciklične industrije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.
Dalčeković Nikola
Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski SaaS

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

22.05.2019. - 21.06.2019.
Hiršenberger Helena
Unapređenje metodologije upravljanja projektima u konzervaciji i restauraciji kulturnog nasleđa

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.05.2019. - 21.06.2019.
Bijelić Zdravko
Razvoj modela optimizacije upravljanja integrisanim razvojnim promjenama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.05.2019. - 14.06.2019.
Bajić Papuga Buda
Metode za restauraciju i segmentaciju digitalne slike zasnovane naminimizaciji funkcije energije koja favorizuje retke reprezentacije signala

Primenjena matematika

24.04.2019. - 24.05.2019.
Suzić Siniša
Parametarska sinteza ekspresivnog govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.04.2019. - 24.05.2019.
Alkher Majed
Model za implementaciju lean koncepta u kliničkim laboratorijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.04.2019. - 19.05.2019.
Berić Dalibor
Model informacionog sistema za podršku upravljanju industrijskim preduzećima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

17.04.2019. - 17.05.2019.
Rodić Dragan
Optimizacija procesa elektroerozivne obrade savremenih inženjerskih materijala

Mašinsko inženjerstvo

27.03.2019. - 26.04.2019.
Kuzmanović Tatjana
Razvoj modela finansijskog kontrolinga u funkciji povećanja efikasnosti uslužnih sistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.03.2019. - 21.04.2019.
Ćosović Mirsad
Distribuirana estimacija stanja u elektroenergetskim sistemima upotrebom probabilističkih grafičkih modela

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

04.03.2019. - 11.03.2019.
Maraš Ivana
Percepcija i imaginacija urbanog pejzaža u XX i XXI veku: kinematografske projekcije grada

Arhitektura

01.03.2019. - 31.03.2019.
Anđelković Dejan
Identifikacija opasnih mesta na putevima primenom kontinualne disperzione analize

Saobraćajno inženjerstvo

25.02.2019. - 27.03.2019.
Milošević Rastko
Karakterizacija otisaka oplemenjenih mikrokapsulama

Grafičko inženjerstvo i dizajn

22.02.2019. - 24.03.2019.
Drašković Zoran
Ključne karakteristike koje utiču na performanse organizacije u ekonomiji znanja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ecet Dejan
Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada

Arhitektura

21.02.2019. - 23.03.2019.
Ferenčak Miroslav
Model poslovnog odlučivanja u uslovima neizvesnosti

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

25.01.2019. - 24.02.2019.
Žlebič Čedo
Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.01.2019. - 23.02.2019.
Terzić Neda
Uticaj sistema vrednosti i ličnih karakteristika davaoca usluga na kvalitet usluga u zdravstvenim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.01.2019. - 22.02.2019.
Mičkei Karl
Prostor u videoigrama kao novi oblik scenske arhitekture

Arhitektura

17.01.2019. - 16.02.2019.
Bajić Senka
Unapređenje metodologije procene bezbednosti i zdravlja na radu za slučaj snežnih lavina izazvanih zemljotresom

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

28.12.2018. - 27.01.2019.
Stanković Milan
Definisanje i ocena kriterijuma uticaja saobraćajne pristupačnosti na razvoj prigradskih nasel?a

Saobraćajno inženjerstvo

27.12.2018. - 26.01.2019.
Mirosavljević Zorica
Model upotrebe otpadne staklene ambalaže kao sekundarne sirovine u proizvodnji blokova od gline

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

26.12.2018. - 25.01.2019.
Matović Boško
Uticaj subjektivnih faktora ponašanja vozača na pojavu brze vožnje u saobraćaju

Saobraćajno inženjerstvo

24.12.2018. - 23.01.2019.
Stanisavljević Aleksandar
Nova metoda detekcije propada napona u mreži sa distribuiranim generatorima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.12.2018. - 17.01.2019.
Pejić Petar
Sistem prezentacije trodimenzionalnih modela arhitektonskih objekata metodom proširene stvarnosti

Arhitektura

06.12.2018. - 05.01.2019.
Dević Saša
Pristupi razvoju baze podataka Opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.12.2018. - 05.01.2019.
Marko Oskar
Primena inovativnih metoda mašinskog učenja u biosistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

29.11.2018. - 29.12.2018.
Ožvat Sanja
Matematičko modeliranje linijskog strujanja vode i transporta nanosa primenom latis Bolcman metode za prirodne vodotoke

Mašinsko inženjerstvo

23.11.2018. - 23.12.2018.
Cvetković Sreten
Uticaj vrednosti na odnos autentičnog liderstva i interne komunikacije u vojno-organizacijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.11.2018. - 23.12.2018.
Nikolić Dimitrije
Parametarski model za projektovanje složenih afinih svodova

Arhitektura

22.11.2018. - 22.12.2018.
Ćosović Mirsad
Dizajn i analiza algoritama za distribuiranu estimaciju stanja upotrebom probabilističkih grafičkih modela i primena u pametnim elektroenergetskim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

20.11.2018. - 20.12.2018.
Gardašević Dragana
Lokalizacije Geršgorinovog tipa za nelinearne probleme karakterističnih korena

Primenjena matematika

19.11.2018. - 19.12.2018.
Arsenijević Dejan
Integracija interneta stvari u univerzitetskim kampusima

Mehatronika

26.10.2018. - 25.11.2018.
Živković Nemanja
Detekcija malicioznih napada na elektroenergetski sistem korišćenjem sinergije statičkog i dinamičkog estimatora stanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

25.10.2018. - 24.11.2018.
Minja Aleksandar
Određivanje performansi dekodera zaštitnih kodova

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

16.10.2018. - 15.11.2018.
Popadić Bane
Napredno upravljanje pretvaračem povezanim na mrežu pri nesimetričnim naponskim prilikama u elektroenergetskom sistemu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.10.2018. - 11.11.2018.
Dimitrovska Daniela
Rana sećanja: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

11.10.2018. - 10.11.2018.
Dražić Slobodan
Metode zasnovane na obliku za kvantitativni opis i poređenje oblika objekata prikazanih digitalnim slikama

Primenjena matematika

10.10.2018. - 09.11.2018.
Bojović Petar
Neprekidnost sesije IP servisa kod heterogenih mobilnih mreža primenom softverski definisanih mreža

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

09.10.2018. - 08.11.2018.
Birgermajer Slobodan
Nove konfiguracije mikrotalasnih pasivnih kola u tehnologiji mikrostrip grebenastog talasovoda na bazi procepa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.09.2018. - 27.10.2018.
Todorović Ivan
Upravljanje pretvaračem kojim se ostvaruje podrška distributivnoj mreži tokom poremećaja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.09.2018. - 26.10.2018.
Ostrogonac Stevan
Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.09.2018. - 26.10.2018.
Kovačević Branimir
Predlog proširenja multimedijalnog sistema u automobilu servisima digitalne televizije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.09.2018. - 17.10.2018.
Marković Marko
Interaktivno sastavljanje mašinski čitljivih i razumljivih sudskih pismena bazirano na znanju

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.09.2018. - 13.10.2018.
Puškarević Irma
Model efektnosti tipografije u štampanim oglasima

Grafičko inženjerstvo i dizajn

30.08.2018. - 29.09.2018.
Popović Dragan
Model unapređenja kvaliteta procesa životnog osiguranja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

29.08.2018. - 28.09.2018.
Alhag Abdysalam Amel
Modelom vođena softverska arhitektura za upravljanje metapodacima obrazovnih resursa

Elektrotehnika i računarstvo

28.08.2018. - 27.09.2018.
Stanković Jelena
Model upravljanja procesima brendiranja primenom lean koncepta

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

28.08.2018. - 27.09.2018.
Banjanin Bojan
Karakterizacija proizvodnih parametara alata za utiskivanje izrađenih tehnikom 3D štampe

Grafičko inženjerstvo i dizajn

27.08.2018. - 26.09.2018.
Janjić Nebojša
Model tehničkih i finansijskih instrumenata za upravljanje građevinskim zemljištem u privatnoj svojini radi sprovođenja urbanističkih planova u Republici Srbiji

Arhitektura

27.08.2018. - 26.09.2018.
Milenković Mila
Model za uvođenje inovacija u portfolio kompanije zasnovan na projektnom upravljanju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

25.07.2018. - 24.08.2018.
Vrtunski Milan
Model geosenzorske mreže za monitoring terena i objekata u realnom vremenu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

23.07.2018. - 22.08.2018.
Udicki Irina
Karakterizacija predela na području obuhvaćenom Prostornim planom posebne namene Fruške gore do 2022. godine

Arhitektura

20.07.2018. - 19.08.2018.
Marinković Vladimir
Prilog automatskoj paralelizaciji sekvencijalnog mašinskog koda

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

20.07.2018. - 19.08.2018.
Vojnović Nikola
Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.07.2018. - 17.08.2018.
Vasiljević Dragana
Projektovanje, fabrikacija i karakterizacija senzora vlage i sile na bazi ugljeničnih nanomaterijala

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.07.2018. - 17.08.2018.