Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije (Arhiva)
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Ćorović Nebojša
Simulacija uticaja dekarbonizacije energetskog sistema na ekonomsku i ekološku održivost

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

17.07.2023. - 16.08.2023.
Fimić Nemanja
Prilog rešenju brze promene kanala digitalnog TV prijemnika

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.07.2023. - 16.08.2023.
Popić Srđan
Prilog rješenju efikasne verifikacije funkcionalnih zahtjeva pomoću programskih jezika

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.07.2023. - 12.08.2023.
Đaković Radojičić Ivana
Model menadžerskog odlučivanja u javnom sektoru u uslovima neizvesnosti

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

12.07.2023. - 11.08.2023.
Kundačina Ognjen
Primena metoda dubokog učenja za nadgledanje i optimizaciju elektroenergetskih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.07.2023. - 10.08.2023.
Turkulov Vukan
Analiza stabilnosti linearnih stacionarnih procesa opisanih iracionalnim funkcijama prenosa

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

13.06.2023. - 13.07.2023.
Bondžić Jovana
Uticaj karakteristika životne sredine na izloženost ranjive populacije prilikom oslobađanja amonijaka u akcidentnoj situaciji

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

30.05.2023. - 29.06.2023.
Lečić Milan
Faktori razvoja inovativne klime u organizacijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

25.05.2023. - 24.06.2023.
Kokotović Sonja
Uticaj funkcije upravljanja ljudskim resursima na zadovoljstvo korisnika usluga u medijskom sektoru

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

24.05.2023. - 23.06.2023.
Pijetlović Stefan
Predlog za uštedu memorijskih resursa u algoritmu konačnih razlika u vremenskom domenu korišćenjem aritmetike u blokovskom pokretnom zarezu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

23.05.2023. - 22.06.2023.
Jović Slobodan
Funkcije prostora modernizma u transformaciji savremenog grada

Arhitektura

19.05.2023. - 18.06.2023.
Stratijev Jelena
Jake pozicione igre

Primenjena matematika

19.05.2023. - 18.06.2023.
Nosek Tijana
Ekspresivni višejezični sintetizator govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

03.05.2023. - 02.06.2023.
Lanc Zorana
Razvoj inovativne metode procene rizika od kontaktnih termičkih opekotina izazvanih vrućim metalnim površinama mašina

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

27.04.2023. - 27.05.2023.
Kaplar Sebastijan
Proširivo procesno okruženje sa podrškom za upravljanje adaptabilnim poslovnim procesima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.04.2023. - 27.05.2023.
Sohail
MAC protokol adaptivnog faktora ispune zasnovan na predviđanju u bežičnim senzorskim mrežama sa prikupljanjem solarne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.03.2023. - 26.04.2023.
Amović Mladen
Model upravljanja prostorno – vremenskim podacima u pametnom gradu

Geodetsko inženjerstvo

24.03.2023. - 23.04.2023.
Ćaćić Marija
Estetizacija u savremenom arhitektonskom diskursu: dualitet priređenog i autenticnog

Arhitektura

16.03.2023. - 15.04.2023.
Mihajlović Darinka
Odeća kao sredstvo povezivanja i odvajanja od spoljnog sveta: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

27.02.2023. - 29.03.2023.
Spasojević Neda
Metod za proširenje frekvencijskog opsega etaloniranja senzora RF snage

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.02.2023. - 26.03.2023.
Živaljević Vladimir
Ponašanje ekscentrično pritisnutih hladno-oblikovanih čeličnih elemenata sa otvorima u rebru

Građevinsko inženjerstvo

20.02.2023. - 22.03.2023.
Milošević Milena
Predlog arhitekture srednjeg sloja softvera za računarski sistem u vozilima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

25.01.2023. - 24.02.2023.
Kamenko Ilija
Automatsko podešavanje parametara PID regulatora zasnovano na rasplinutoj logici sa primenom u automatizaciji stambeno-poslovnih objekata

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

19.01.2023. - 18.02.2023.
Malbašić Teodor
Razvoj i implementacija LBORU metode za dinamičko balansiranje opterećenja servera u hibridnim SDN mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.12.2022. - 25.01.2023.
Šunjević Miljan
Urbanističko-arhitektonske metode i modeli zaštite gradova od emisije suspendovanih čestica

Arhitektura

22.12.2022. - 21.01.2023.
Šutić Davor
Odabrani algoritmi teorije grafova i linearne algebre prilagođeni velikim količinama podataka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

16.12.2022. - 15.01.2023.
Pilipović Dragana
Novi standardi ženskog tela: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

09.12.2022. - 08.01.2023.
Ranković Nemanja
Oživljavanje i reinterpretacija porodičnog nasleđa: umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

08.12.2022. - 07.01.2023.
Bjelica Jelena
Hibridni elektromagnetski-triboelektrični nanogenerator za prikupljanje mehaničke energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

08.12.2022. - 07.01.2023.
Stefanović Miroslav
Model arhitekture informacionog sistema katastra nepokretnosti zasnovan na blokčejn tehnologiji

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

07.12.2022. - 06.01.2023.
Manojlović Igor
Kratkoročna probabilistička prognoza opterećenja na niskom naponu u elektrodistributivnim mrežama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

28.11.2022. - 28.12.2022.
Divac Marija
Nastanak i razvoj objekata cirkuskog spektakla u periodu od I veka p.n.e. do XXI veka

Arhitektura

24.11.2022. - 24.12.2022.
Vekić Aleksandar
Faktori razvoja inovativnog startap ekosistema

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.11.2022. - 22.12.2022.
Rajić Nikola
Izvijanje stubova I preseka od nerđajućeg čelika pri dejstvu požara sa uticajem istorije opterećenja

Građevinsko inženjerstvo

21.11.2022. - 21.12.2022.
Bulat Marina
Prilog razvoju numeričkih metoda u određivanju efektivne vrednosti primenljivih u metrološkoj instrumentaciji

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.10.2022. - 16.11.2022.
Stipić Danilo
Primena letis Bolcman metode za rešavanje ravanskih jednačina tečenja vode, kretanja nanosa i morfoloških promena u prirodnim vodotocima

Građevinsko inženjerstvo

17.10.2022. - 16.11.2022.