Važne informacije u vezi sa polaganjem prijemnih ispita + MAPA ULAZA


26.06.2020. - 17:06 

Kako se ne bi stvarale gužve u realizaciji prijemnih ispita na Fakultetu tehničkih nauka, kandidati na svom portalu mogu da vide naziv ulaza i preporučeno vreme ulaska na Fakultet.

Pratiocima kandidata neće biti omogućen ulazak na Fakultet.

Kandidati treba sa sobom da ponesu: dokument za identifikaciju, konkursni broj, pribor za pisanje .

Svi ulazi u objekte Fakulteta mogu se videti na mapi.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.