Preliminarne liste kandidata koji se primaju na Specijalističke strukovne studije u školskoj 2018/2019 godini


30.10.2018. - 15:07 

Na specijalističke strukovne studije u školskoj 2018/2019. godini primaju se sledeći kandidati:
1. Studijski program: Inženjerski menadžment  LISTE
2. Studijski program: Inženjerski menadžment MBA LISTA
3. Studijski program: Energetika, elektronika i telekomunikacije LISTE

UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE OBAVIĆE SE  05.11.2018. i 06.11.2018. godine U VREMENSKOM PERIODU OD 08:00 DO 13:00 ČASOVA

Dokumenta potrebna za upis:
Komplet za upis (dobija se na Fakultetu)
Dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm
Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 6.900,oo dinara (original uplatnica)
Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica)

*Prilikom upisa studenti moraju uplatiti min. 25% iznosa školarine.
*Školarina se može platiti u celosti ili u dve, tri ili četiri rate.

PODACI POTREBNI ZA PLAĆANJE TROŠKOVASU:
ŽIRO RAČUN FAKULTETA   840-1710666-12
POZIV NA BROJ:   PERSONALNI BROJ  (preuzeti sa liste primljenih kandidata).