Svečano otvoren SeNs WETLANDS projekat


22.11.2017. - 09:03 

Svečanost povodom otvaranja projekta „Active Sensor Monitoring Network and Environmental Evaluation for Protection and Wise use of Wetlands and Other Surface Waters - SeNs WETLANDS“ Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 održala se u četvrtak 21. novembra 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka.

Glavni cilj SeNs WETLANDS projekta je razvoj integrisanog prekograničnog monitoring sistema za potrebe zaštite životne sredine i biodiverziteta, čime će se obezbediti nova prekogranična korelacija i evaluacija podataka.

Na svečanom otvaranju gostima su značaj ovog projekta istakli Brankica Tabak podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i prof. dr Rade Doroslovački dekan Fakulteta tehničkih nauka dok je docent Jelena Radić, rukovodilac SeNs WETLANDS predstavila ciljeve i predstojeće aktivnosti u realizaciji projekta.

Nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka, a u realizaciji predviđenih aktivnosti će učestvovati istraživači i nastavnici sa Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije i Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Prof. dr Irena Galić, prodekanica za znanosti poslediplomske studije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka, gospodin Goran Krmčević, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada i gospodin Nikola Križanac, direktor Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijmske županije, predstavili su svoje institucije-partnere na projektu.

Projekat SeNs WETLANDS ukupne vrednosti 390.820,90 € bavi se zaštitom močvarnih staništa kao najugroženijih ekoloških sistema u Evropi i svetu. Na posmatranim područjima planirano je da se pored kontinuiranog praćenja kvaliteta vode primenom aktivne bežične senzorske mreže periodično radi analiza fizičko-hemijskih parametara vode analitičkim i novim optičkim senzorskim metodama na osnovu čega će se odrediti preporuke i smernice za postavljanje i održavanje zaštitnog višenamenskog vegetacionog pojasa na nasipima i obalama močvarnih staništa u blizini poljoprivrednog zemljišta. Svi rezultati aktivnosti jedinstvenog prekograničnog mrežnog monitoring sistem za prikupljanje, evaluaciju, obradu i prezentaciju podataka će biti dostupni široj javnosti putem internet stranice projekta. Takođe, predviđene su i edukativne aktivnosti za decu u osnovnim školama, kao i javne rasprave i obuke zainteresovanih grupa lokalnih zajednica.

Više fotografija možete videti u galeriji.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.