Predmet: Mehanika 2 - opšte (06 - H201)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mehanika 1 - osnovedada

Predmeti kojima je preduslov predmet Mehanika 2 - opšte

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mehanika 3 - proširenjadada
Mehanika mašinadane
Namera nastavnika je da kroz ovaj kurs student:- nauči fundamentalne principe i metode rešavanja problema u mehanici,- razume upotrebu tih principa u kontekstu učenja da se problem postavi i da se problem reši,- razvije sposobnost prepoznavanja problema mehanike u smislu identifikacije, formulacije (modela) i mogućeg rešavanja,- razvija veštinu rešavanja problema za različite modele konkretnih mehaničkih sistema,- koristi kompjuter za numeričko i analitičko rešavanje dinamičkih problema
Posle ovog kursa student treba da je sposoban da:- poveže stečeno znanje sa kursevima mehanike i otpornosti materijala koji slede, kao i da ga primeni u inženjerskim disciplinama koje u svoj alat uključuju mehaniku,- primeni stečeno znanje u analizi kretanja konkretnih mehaničkih sistema, tj. da identifikuje, formuliše (idealizuje praktične probleme upotrebom odgovarajućeg matematičkog modela) i reši problem iz oblasti koju pokriva sadržaj koji sledi, sa posebnim osvrtom na preferencijalni metod za konkretan problem o kome je reč, - samostalno koristi računarski alat u rešavanju problema, - samostalno proširuje svoje znanje mehanike, - samostalno vežba, marljivo radi i kreativno razmišlja,- demonstrira razumevanje i veštinu kao i da naučeno upotrebi za dizajn novih rešenja inženjerskih problema.
Opšta razmatranja kinematike sistema: veze (klasifikacija), stvarna, moguća i virtualna pomeranja, sinhrono variranje po Lagranžu, Žurdenu i Gausu. Metod Lagranževih množitelja. Lagranževe jednačine prve vrste. Opšta jednačina dinamike - Lagranž-Dalamberov diferencijalni varijacioni princip. Principi Žurdena i Gausa. Opšta jednačina statike. Primeri 1-30. Generalisane koordinate i brzine. Opšta jednačina dinamike u generalisanim koordinatama. Lagranževe jednačine druge vrste za holonomne i neholonomne sisteme. Hamiltonove kanonske jednačine. Kejnove jednačine. Integralni varijacioni princip Hamiltona. Oblik Lagranževe funkcije za konkretne mehaničke sisteme i odgovarajući uslovi za stacionarnost dejstva. Direktne metode zasnovane na Hamiltonovom principu. Primeri 31-80. Primeri uvek počinju od jednostavnijih zadataka a završavaju se sa konkretnim inženjerskim primenama: kretanje automobila, roboti sa fleksibilnim segmentima, oscilovanje greda i ramova itd. Posebno kroz primere se provlače rezultati objavljni na medjunarodnim konferencijama iz robotike.
I u ovom kursu se preporučuje aktivno učešće studenata tako da se svaka od lekcija savlada već na času. Ovde se više različitih metoda koristi za formiranje diferencijalnih jednačina kretanja (DJK) jednog te istog mehaničkog sistema. Jednačine kretanja se rešavaju i numerički i metodama analitičke aproksimacije. Na predavanjima se uradi jedan deo primera, preostali se rade na vežbama ali i samostalno kod kuće kroz domaće zadatke. Studenti koji urade domaće zadatke iz svake grupe primera stiču pravo da predjeni deo gradiva polažu tokom semestra i tako polože ceo ili deo praktičnog dela završnog ispita odmah pošto su ga savladali, i to pre kraja semestra. Pored redovnih održavaju se i predispitne konsultacije kao računarske vežbe i to sa neposrednom pripremom za proveru razumevanja predjenog dela gradiva, kompjuterskim animacijama, i internet vodičem. Praktični deo ispita sastoji se od dva zadatka. Deo gradiva položen tokom semestra važi samo u prvom ispitnom roku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
AP MarkeevTeorijska mehanika1990Nauka, MoskvaRuski jezik
IV MeščerskiZbirka zadataka iz mehanike1986Nauka MoskvaRuski jezik
KS KolesnikovZbirka zadataka iz teorijske mehanike1989nauka MoskvaRuski jezik
F Pfeiffer and Ch GlockerDynamics of multibody systems with unilateral constraints1995Wiley, New YorkEngleski
B. BrogliatoNonsmooth mechanics1999Springer, LondonEngleski
DT SpasićMehanika - deo 2: Opšta razmatranja2007u pripremiSrpski jezik
SS SimićAnalitička mehanika2006FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Spasić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okuka Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grahovac dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe