Savet za bibliotečku i izdavačku delatnost


21.09.2017. - 13:24 
Predsednik Saveta za bibliotečku i izdavačku delatnost je prof. dr Milan Martinov,

sekretar Biserka Miletić.

Članovi Saveta su:
dr Dragoljub Novaković, redovni profesor
dr Jelena Atanacković Jeličić, redovni profesor
dr Đorđe Vukelić, vanredni profesor
dr Sandra Buhmiler, vanredni profesor
dr Željen Trpovski, docent
Dejan Naćić, student prodekan