Biserka Miletić


Nedostaje slika

Biserka Miletić

Šef Službe bibliotečke i izdavačke delatnosti


Telefon021/485-2090
E-mail

Diploma Filizofskog fakulteta, Novi Sad (Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti), 1998.
Stručni bibliotekarski ispit (Narodna biblioteka Srbije, Beograd), 2001.
Diploma FTN-a , master inženjer menadžmenta (Inženjerski menadžment -  menadžment ljudskih resursa), 2008.


Profesionalna karijera
Bibliotekar na Fakultetu tehničkih nauka od 1999. godine.
Šef Biblioteke i izdavačke delatnosti od 2013. godine.

Šef Službe bibliotečke i izdavačke delatnosti
Radno mestoOrganizaciona jedinica
BibliotekarBiblioteka i izdavačka delatnost