Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master umetnik scenskog dizajna (Mast. um. scen. diz.)


Obrazovno polje
IMT


Naučno-stručne oblasti
Primenjene umetnosti i dizajn; Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka razvijena su tri nivoa studija koja se, koristeći interdisciplinarni pristup, sa različitih aspekata bave istraživanjima u oblasti scenskog dizajna. Na osnovu dugogodišnjeg iskustava i neposrednog uvida u stanje i tokove razvoja scenske umetnosti i obrazovanja kod nas i u svetu, kao i na osnovu interesovanja studenata arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka, kreirana je struktura studijskog programa posvećena istraživanjima u oblasti scenske arhitekture, savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti scenske umetnosti, kao i razvoju umetničkih praksi kako u oblasti arhitekture, tako i u oblasti izvođačkih umetnosti....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Dimitrovska dr Daniela
Docent iz polja umetnostiTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Teorija scenske arhitekture i dizajna22200.006
Umetničke prakse scenskog dizajna42200.0012
Izborni predmet 130300.006
Stručna praksa00006.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 220200.004
Izborni predmet 320200.004
Scenski dizajn40201.007
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - Master rad000100.0010
Izrada i odbrana Master rada00005.005