Predmet: Stručna praksa (17 - ASM8)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sticanje neposrednih praktičnih znanja i kreativnih iskustava u dizajnu, pripremi i realizaciji scenskih prostora, scenskih događaja, kao i likovne opreme scene. Neposredni uvid u pripremu i način odvijanja kompleksnih scenskih događaja. Sticanje iskustva u timskom radu na realizaciji kompleksnih dela u oblasti scenske arhitekture i dizajna.
Po završetku stručne prakse od studenta se očekuje sposobnost neposredne primene umetničkih i stručnih znanja i veština u procesu rada u pozorištu, drugim institucijama kulture, pripremi i izradi projekata u oblasti umetnosti i kulture, kao i u drugim oblicima delovanja u oblasti scenske arhitekture i dizajna.
Formira se za svakog studenta posebno, u zavisnosti od tipa institucije ili organizacije u kojima se obavlja stručna praksa, ali uvek podrazumeva neposredno učešće u produkcijskom procesu realizacije scenskog događaja.
Redovne konsultacije sa predmetnim nastavnikom i vođenje dnevnika stručne prakse, u kojem student dokumentuje sve aktivnosti u kojima je učestvovao.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraLiteratura se određuje u skladu sa programom stručne prakse.- -Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!