O studijskom programu


29.05.2014. - 09:44 

Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka razvijena su tri nivoa studija koja se, koristeći interdisciplinarni pristup, sa različitih aspekata bave istraživanjima u oblasti scenskog dizajna. Na osnovu dugogodišnjeg iskustava i neposrednog uvida u stanje i tokove razvoja scenske umetnosti i obrazovanja kod nas i u svetu, kao i na osnovu interesovanja studenata arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka, kreirana je struktura studijskog programa posvećena istraživanjima u oblasti scenske arhitekture, savremenih tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti scenske umetnosti, kao i razvoju umetničkih praksi kako u oblasti arhitekture, tako i u oblasti izvođačkih umetnosti.

U okviru studijskog programa nastava će se izvoditi na svim nivoima akademskih studija.

Osnovne akademske studije scenske arhitekture, tehnike i dizajna traju četiri godine i posle odbranjenog diplomskog rada studenti stiču zvanje diplomiranog inženjera scenske arhitekture, tehnike i dizajna i 240 ESPB. Studenti stiču kompetencije, teorijska i praktična znanja iz svih oblasti koje su obuhvaćene scenskim dizajnom: arhitekture, sa naglaskom na koncipiranje, projektovanje i konstruisanje efemernih fizičkih struktura; tehnike i tehnologije, sa naglaskom na scenske tehničke sisteme; scenografije i scenske umetnosti uopšte; vizuelnih umetnosti; tehničke produkcije i tehničkog menadžmenta u scenskoj umetnosti. Program obuhvata i sticanje odgovarajućih veština (crtanje, slikanje, fotografija, nacrtna geometrija sa perspektivom, skulptura, scenski pokret, performans, film i video, novi mediji, grafički i digitalni dizajn, urbani dizajn i dizajn enterijera, univerzalni dizajn), kao i opštih i teorijskih znanja iz relevantnih oblasti (teorije umetnosti, kulture i medija, kao i menadžmenta u kulturi i kulturne politike, sociologije ekonomije i ekologije).

Master akademske studije scenske arhitekture i dizajna traju jednu godinu i nakon završenih studija i odbranjenog master rada, studenti stiču akademsko zvanje: Master umetnik scenskog dizajna i 60 ESPB. Nastavni plan je kreiran tako da omogući sticanje širokog spektra teorijskih i praktičnih znanja iz svih oblasti koje su obuhvaćene scenskim dizajnom: scenske arhitekture, sa naglaskom na koncipiranje, projektovanje i konstruisanje efemernih fizičkih struktura; scenskog dizajna, sa naglaskom na scenografiju u pozorišnim i ambijentalnim prostorima; scenske tehnike i tehnologije; kao i menadžmenta projekata u scenskoj arhitekturi i dizajnu. Takođe, program obuhvata sticanje odgovarajućih veština (dizajna svetla, digitalnog i medijskog dizajna, dizajna arhitektonskog, scenskog i virtuelnog prostora), kao i teorijskih znanja iz oblasti scenskog dizajna.

Doktorske akademske studije scenskog dizajna traju tri godine i nakon završenih studija i odbranjene disertacije studenti stiču akademsko zvanje: Doktor umetnosti - scenski dizajn. Program je kreiran tako da omogući studentima da u toku trogodišnjeg školovanja razviju svoja interesovanja, veštine i sposobnosti, prodube i prošire opseg znanja i informacija kojima raspolažu, kao i da izgrade najviši stepen sposobnosti za umetnički, profesionalni i teorijsko-istraživački rad u oblasti scenskog dizajna. Doktor umetnosti u oblasti scenskog dizajna stiče sposobnost za najdublje i najšire umetničko, profesionalno, istraživačko, teorijsko-kritičko i obrazovno delovanje u oblasti scenskog dizajna, ima najviši nivo znanja, sposobnosti i kompetencija za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju, korišćenju i predstavljanju scenskog prostora i scenskih događaja; može veoma uspešno i kreativno da koristi tehničke mogućnosti najsloženijih scenskih tehničkih sistema i da vlada novim tehnologijama; suvereno poznaje metode, postupke i tehnike produkcije, promocije i menadžmenta scenskih događaja.

U nastavi sva tri nivoa studija insistira se na širokom, intenzivnom i dinamičanom protoku znanja, informacija i iskustava iz akademske zajednice, ali i iz neposredne umetničke i profesionalne prakse, teorije i kritike. U nastavi će biti angažovani i gostujući profesori sa šest prestižnih evropskih i američkih univerziteta (Nottingham Trent University iz Notingema, Royal Welsh College iz Kardifa, DAMU iz Praga, Univerzitet u Ljubljani, Columbia University i New Jersy University iz Njujorka), što će obezbediti neposredan uvid u savremene pojave i tokove u arhitekturi, umetnosti i tehnici spektakla, mogućnost sticanja međunarodnih iskustava i kontakata, kao i mobilnost studenata.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Iako kontinuirana produkcija pozorišnih predstava i drugih scenskih događaja u Srbiji ima tradiciju dužu od dva veka, obrazovni sistem u našoj sredini nije na odgovarajući način pratio razvoj potreba za stručnjacima u domenu tehničke produkcije, tehničkog menadžmenta, kao i projektovanja, opremanja i eksploatacije arhitektonskih scenskih prostora. Stoga su potrebe institucija kulture i tržišta uopšte za stručnjacima u oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna izuzetno velike. Trogodišnje istraživanje sprovedeno na Fakultetu tehničkih nauka pokazalo je da više od 90% zaposlenih u tehničkim sektorima ovih ustanova nema adekvatne stručne kvalifikacije, a da je velika većina ispitanih zainteresovana za formalno akademsko obrazovanje. Dakle, mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata su pre svega vezane za rad u pozorištima, kulturnim i obrazovnim institucijama, a takođe, studenti će biti osposobljeni za samostalni umetnički i teorijski rad. Sa završetkom nekog od nivoa studija studenti će biti u mogućnosti da svoje veštine i znanja plasiraju na tržištu rada kao scenski dizajneri, scenski tehničari, scenografi, kulturni menadžeri, teoretičari scenske umetnosti, umetnici scenskog dizajna, itd.