Predmet: Doktorska disertacija – tehnička obrada i odbrana (17 - DMIP06)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i pribori
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2017..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme doktorske disertacije. Tehničkom obradom i odbranom doktorske disertacije razvija se sposobnost kod studenata da rezultate samostalnog naučno-istraživačkog rada pripreme u pogodnoj formi i javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi sa temom doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričkih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, predstavljanje i diskusiju rezultata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju i saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata kroz pisanu formu doktorske disertacije i njenu javnu odbranu.
Pisanje i saopštavanje naučno-istraživačkih rezultata u formi doktorske disertacije. Student vrši završnu tehničku obradu doktorske disertacije. Ukoričene primerke dostavlja komisiji za ocenu i odbranu. Student usmeno brani doktorsku disertaciju. Postupak javne odbrane doktorske disertacije uređuje se opštim aktom Fakulteta tehničkih nauka.
Student sačinjava završnu verziju doktorske disertacije i nakon dobijanja saglasnosti od strane mentora, ukoričene primerke dostavlja komisiji za ocenu i odbranu. Ukoliko komisija pozitivno oceni naučni doprinos kandidata pristupa se odbrani doktorske disertacije. Javna odbrana doktorske disertacije je završni deo studijskog programa doktorskih akademskih studija.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSve Svi
SviZbornici radova naučnih skupova iz problematike studijskog programaSve Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSve Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSve Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!