Predmet: Obrada vremenskih nizova podataka (14 - IFE213)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2014..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 2dane
Matematička analiza 1dada
Predmet pruža studentima fundamentalna znanja o obradi vremenskih nizova podataka i njenoj primeni u različitim oblastima, sa posebnim naglaskom na finansijskom inženjeringu i telekomunikacijama. Studenti formalizuju koncept vremenskog niza podataka kroz pojam diskretnog signala, upoznaju sisteme za obradu diskretnih signala, osnovne transformacije koje se nad diskretnim signalima mogu vršiti, kao i digitalne filtre. Studenti upoznaju i osnovne modele vremenskih nizova podataka i njihove osobine.
Studenti će se upoznati sa osnovnim algoritmima obrade signala i najvažnijim transformacijama analognih i diskretnih signala. Upoznaće diskretne signale i digitalne filtre kroz konkretne primere, i osposobiti se za projektovanje sistema za obradu diskretnih signala uz korišćenje odgovarajućih softverskih alata. Na osnovu stečenih znanja umeće da analiziraju dati problem, izaberu odgovarajuću metodu obrade signala i implementiraju je. Na računarskim vežbama steći će praktična iskustva sa Matlab DSP Toolbox-om.
Analogni i diskretni signali. Praktični aspekti diskretizacije signala. Transformacije analognih i diskretnih signala i veze među njima. Laplasova i z-transformacija. Furijeova transformacija analognih i diskretnih signala. Diskretni sistemi i diferencne jednačine. Primeri digitalnih FIR i IIR filtara, njihove karakteristike i osnovne metode projektovanja. Uvod u modelovanje vremenskih nizova podataka. Stacionarni procesi.
Čitav tok predavanja kontinuirano je praćen sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama. Na auditornim vežbama rešavaju se problemski zadaci obrade diskretnih signala. Na vežbama u računarskoj laboratoriji studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatom za obradu signala. Tokom celokupnog procesa izvođenja nastave studenti se podstiču na intenzivnu komunikaciju, kritičko rezonovanje, samostalni rad i aktivan odnos prema procesu nastave. Uslov za izlazak na završni ispit predstavlja izvršenje svih predispitnih obaveza, u minimalnom obimu od 10 poena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milan Sečujski, Vlado Delić, Nikša Jakovljević, Igor RadićZbirka zadataka iz digitalne obrade signala2007FTN Novi SadSrpski jezik
Ljiljana Milić i Z. DobrosavljevićUvod u digitalnu obradu signala1995ETF BeogradSrpski jezik
James Douglas Hamilton"Time Series Analysis"1994Princeton University Press, Princeton, NJEngleski
P.J.Brockwell & R.A.Davis"Introduction to Time Series and Forecasting"2002SpringerEngleski
Milan Sečujski, Nikša Jakovljević, Vlado DelićPowerPoint prezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala2014Interni materijalSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sečujski dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mak Robert
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ostrogonac Stevan
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Dušan
Laborant

Organizacija izvođenja laboratorijskih vežbi-laboranti