Predmet: Matematička logika (14 - IFE230)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMatematička logika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz matematičke logike sa primenom u računarstvu. Razvijanje apstraktnog razmišljanja i formalnog zaključivanja kod studenata.
Poznavanje osnovnih pojmova i rezultata iz matematičke logike. Osposobljenost studenta da stečena znanja i veštine koristi u daljem obrazovanju i primeni.
1) Osnovni pojmovi iz sintakse iskaznog računa. 2) Klasična logika. Intuicionistička logika. 3) Aksiomatski sistem, prirodna dedukcija, sekventni račun. 4) Osnovni pojmovi iz sintakse predikatskog računa. 5) Osnovni pojmovi semantike logičkih sistema. Metod DPLL, metod tabloa, metod rezolucije. 6) Računske interpretacije logika: lambda račun i teorija kombinatora. Računi bez tipova. Osnovni računi sa tipovima. Curry-Howard korespondencija (formule-kao-tipovi, dokazi-kao-termi i programi) između logičkih sistema i formalnih računa.
Predavanja. Vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama se rade zadaci koji prate predavanja i uvežbava se gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi, redovno se održavaju konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kosta DošenOsnovna logika2013Matematički institut SANUSrpski jezik
P. JaničićMatematička logika u raunarstvu2007Srpski jezik
Zoran Ognjanović, Silvia GilezanUvod u teorijsko računarstvo2014FTNSrpski jezik
Lawrence PaulsonLogic and Proof, course notes2014onlineEngleski
Michael Huth, Mark RyanLogic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems2012Cambridge University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Domaći zadatakdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gilezan dr Silvia
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ivetić dr Jelena
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Carić dr Biljana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Auditorne vežbe