Predmet: Tehnologija betona (17 - GG21)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 1neda
Materijali u građevinarstvu 2neda

Predmeti kojima je preduslov predmet Tehnologija betona

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Savremeni kompoziti na bazi otpadnih materijala iz poljoprivrede, industrije i građevinarstvadane
Upoznavanje sa teorijskim osnovama betona, kao kompozitnog materijala. Sticanje znanja o specifičnostima komponentnih materijala i svojstvima i metodama ispitivanja svežeg i očvrslog betona. Ovladavanje znanjima o metodologijama projektovanja sastava, tradicionalnim i savremenim tehnologijama proizvodnje betona, vrstama oplata i postupcima izvođenja betonskih konstrukcija. Osposobljavanje za izradu projekta betona.
Stečeno znanje koristi u stručnim predmetima i inženjerskoj praksi. Student je kompententan za izbor odgovarajuće vrste "normalnih" betona i projektovanje sastava, tehnologiju izvođenja betonskih konstrukcija, praćenje i ispitivanje kvaliteta betona tokom građenja objekata i za izradu projekta betona. Stečene kompetencije može koristiti pri projektovanju i građenju betonskih konstrukcija.
Komponentni materijali za beton. Struktura i svojstva svežeg betona (reološka svojstva, tehnološka svojstva, ostala svojstva). Struktura i svojstva očvrslog betona (mikro i makro-struktura, osnovni zakoni čvrstoće, čvrstoća pri pritisku, na zatezanje i na smicanje, modul elastičnosti i poasonov koeficijent). Reološka svojstva očvrslog betona. Posebna svojstva očvrslog betona (otpornost na dejstvo mraza, otpornost na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje, otpornost na habanje, vodonepropustljivost). Projektovanje sastava različitih vrsta betona. Spravljanje betona, transport betona, ugrađivanje i negovanje betona. Izvođenje elemenata betonskih konstrukcija. Specijalni postupci betoniranja. Ubrzano očvršćavanje betona. Izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima. Kontrola kvaliteta betona. Projekat betona.
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe, poseta fabrici betona i gradilišta i konsultacije. U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i odgovarajućih tekstova - definicija, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. U okviru laboratorijskih vežbi studenti projektuju i spravljaju betonske mešavine i ispituju osnovna svojstva svežeg i očvrslog betona. Deo vežbi je računski sa zadacima koji povezuju izloženu materiju sa građevinskom praksom. Za sve studente je obavezna poseta fabrici betona i gradilištima. Studentima se vrednuje aktivnost tokom predavanja i vežbi, kao i izrada grafičkog rada. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog - pismenog dela. Pismeni deo ispita obuhvata računske zadatke i eliminatoran je. Delovi gradiva se mogu polagati kroz jedan kolokvijum tokom semestra. Teorijski deo ispita se polaže usmeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Muravljov, M.Osnovi teorije i tehnologije betona1991Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Muravljov, M., Zakić, D.Tehnologija betona : Zbirka rešenih ispitnih zadataka2003Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Vlastimir Radonjanin, Mirjana MaleševTehnologija betona - materijal sa predavanja2005autori - predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonjanin dr Vlastimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Malešev dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Ivan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bukvić Olivera
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Majkić Tijana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe