Pravilnici

Pravilnik o postupku za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika saradnika i istraživača na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 29.5.2019. i od 15.07.2020.21.07.2020.20200721
Odluka o preuzimanju Kodeksa o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu, kao Kodeksa o akademskom integritetu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 11.10.2019. godine04.06.2020.20200604
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti od 27.02.2020.03.06.2020.20200603
Pravilnik o uslovima i načinu oslobađanja plaćanja troškova po troškovniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 27.12.2019.02.03.2020.20200302
Pravilnik o upisu, studiranju na doktorskim akademskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka, odnosno, doktora umetnosti od 23.01.2020.24.01.2020.20200124
Pravilnik o upisu studenata na studijske programe - 05.09.2019.08.10.2019.20191008
Pravilnik Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu o uslovima i načinu korišćenja službenih vozilla, sopstevnih vozila za službene potrebe i realizaciju službenihputovanja u zemlji i inostranstvu od 17.7.2019.23.07.2019.20190723
Pravilnik o naučnoistraživačkoj i umetničkoistrazivačkoj deletnosti Fakulteta tehničkih nauka od 26.6.2019.23.07.2019.20190723
Pravilnik o izboru modula, podmodula i izbornih predmeta na osnovnim i master akademskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka od 29.5.2019.03.06.2019.20190603
Pravilnik o izvođenju nastave, metodologiji dodele ESPB bodova, osnovama vrednovanja predispitnih obaveza i načinu provere znanja studenata, pravilnik usvojen dana: 16.5.2019.27.05.2019.20190527
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta od 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Pravilnik o radu Fakulteta tehničkih nauka - prečišćen tekst od 4.4.2019.10.04.2019.20190410
Pravilnik o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 13.3.2019. sa izmenama i dopunama 27.03. 2019. i 03. 04. 2019. - prečišćen tekst08.04.2019.20190408
Pravilnik o izradi rasporeda časova nastave i rasporeda ispita na Fakultetu tehničkih nauka od 31.01.2019.07.02.2019.20190207
Pravilnik o postupku odlučivanja za produženje radnog odnosa redovnim profesorima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 31.01.2019. godine04.02.2019.20190204
Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament Fakulteta tehničkih nauka od 28.12.2018.10.01.2019.20190110
Pravilnik o dodeli nagrada zaposlenima na Fakultetu tehničkih nauka od 15.5.2015.16.11.2018.20181116
Pravilnik o prihodima i rashodima izdavanja publikacija od 02.07.2018.13.07.2018.20180713
Pravilnik o akademskoj mobilnosti studenata i nastavnog i nenastvanog osoblja i akademskom priynavanju perioda mobilnosti. Broj 01-195/4 datum: 2.2.2018.03.07.2018.20180703
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 30.5.2018.16.07.2018.20180716
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 4.12.2015.02.02.2018.20180202
Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta u postupku samovrednovanja od 27.12.2017.16.07.2018.20180716
Pravilnih o polaganju ispita14.12.2017.20171214
Pravilnik o izvođenju pristupnih predavanja, datum donošenja pravilnika 30.11.201620.04.2017.20170420
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju Fakulteta tehničkih nauka datum donošenja pravilnika 03.07.201520.04.2017.20170420
Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja.15.10.2018.20181015
Pravilnik o vrednovanju kvaliteta nastavnog procesa i rada Fakulteta. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Pravilnik o radu biblioteke Fakulteta tehničkih nauka. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Pravila organizovanja i realizacije teorijskih osnova Doktorske disertacije odnosno, Doktorkog umetničkog projekta. Pravila se primenjuju od 29.06.2016. godine.18.01.2018.20180118
Pravila upisa za školsku 2014/15. godinu26.11.2014.20141126
Pravila o studiranju na osnovnim strukovnim i osnovnim akademskim, master akademskim, specijalističkim strukovnim i specijalističkim akademskim i doktorskim studijama. Pravilo doneto na sednici održanoj 27.02.2013.27.03.2018.20180327
Pravilnik doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Pravilnik donet na sednici održanoj dana 27.08 .2014.18.01.2018.20180118
Etički kodeks Službe za internu reviziju, datum donošenja: 17.12.200901.02.2018.20180201