Tehnička rešenja M 81


21.11.2011. - 00:00 
M 81 – Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju, priznat programski sistem, priznate nove genetske probe na međunarodnom nivou (uz dokaz), novo prihvaćeno rešenje problema u oblasti makroekonom skog, socijalnog i problema održivog prostornog razvoja recenzovano i prihvaćeno na međunarodnom nivou