Predmet: Osnove mehanike (06 - Z108)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i metodima mehanike i njihovom primenom u analizi statičkih i dinamičkih sistema.
Studenti stiču znanja iz mehanike koja su neophodna za razumevanje stacionarnih i nestacionarnih procesa od interesa u zaštiti životne sredine. Ona se mogu razviti i primeniti u drugim stručnim predmetima i praktičnom radu. U metodološkom smislu student dobija obrazac za rešavanje tehničkih problema različite prirode.
Sila, ravnoteža, osnovni principi statike. Veze i reakcije veza. Osnovne jednačine ravnoteže. Napon, dilatacija, aksijalno opterećeni štapovi. Hukov zakon. Statički neodređeni problemi. Uvijanje štapova, napon, ugao uvijanja. Savijanje greda, određivanje napona. Statički (stacionarni) modeli u zaštiti životne sredine. Kinematika materijalne tačke: sistem referencije, vektori položaja, brzine i ubrzanja materijalne tačke. Njutnovi zakoni kretanja, diferencijalne jednačine kretanja. Rad, energija i snaga, održanje i disipacija energije. Stabilnost dinamičkih sistema. Male oscilacije (slobodne, prigušene i prinudne), linearizacija diferencijalnih jednačina kretanja. Količina kretanja i njena promena; primena u teoriji udara. Moment količine kretanja. Dinamika sistema materijalnih tačaka. Kinematika i dinamika deformabilnog tela. Elementi kinematike i dinamike krutog tela. Dinamički (nestacionarni) modeli u zaštiti životne sredine.
Predavanja, vežbe, konsultacije. Na predavanjima se izlažu osnovni principi i opšti metodi mehanike. Na vežbama se rešavaju zadaci koji ilustruju primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema. Složeniji primeri se studenima prezentuju posredstvo simulacija na računaru. Tokom semestra studenti rade domaće zadatke koji su uslov za polaganje kolokvijuma. Tokom semestra se organizuju 3 kolokvijuma koja zamenjuju polaganje pismenog (praktičnog) dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S. Simić, R. MaretićOsnove mehanike2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Đ.S. Đukić, T.M. Atanacković, L.J. CvetićaninMehanika2003Fakultet tehičkih nauka, Novi SadSrpski jezik
G.V. Middleton, P.R. WilcockMechanics in the Earth and Environmental Sciences1994Cambridge University PressEngleski
F. ZieglerMechanics of Solids and Fluids1998Springer-Verlag, New YorkEngleski
F.P. Beer, E.R. JohnstonVector Mechanics for Engineers2004McGraw-Hill, New YorkEngleski
C.R. HadlockMathematical Modeling in the Environment1998The Mathematical Association of America, W. DCEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada20.00
Kolokvijumdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Maretić dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zuković dr Miodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Auditorne vežbe