Mehatronika


18.02.2015. - 12:55 

Mehatronika je multidisciplinarna inženjerska disciplina koja obuhvata kombinaciju elektrotehnike, računarstva, mašinstva i automatskog upravljanja. Mehatronički pristup projektovanju ima za cilj sinergetsku integraciju elektronike, mehanike, automatskog upravljanja i računarstva u cilju unapređenja i/ili optimizaciji funkcionalnosti projektovanog proizvoda. Korišćenjem takvog pristupa konačni proizvod je bolji od sume pojedinačnih komponenti, što otvara mogućnost za stvaranje sofisticiranih elektromehaničkih uređaja i sistema. Slobodno se može reći da su svuda oko nas mehatronički proizvodi. Neki od njih su: kućni uređaji (mašine za pranje veša, mikseri, fotoaparati, automatski usisivači....), automobili (ABS sistem za kočenje, aktivno vešanje, centralna brava...), autonomne bespilotne letelice, CNC mašine, liftovi i pokretne stepenice, roboti za zavarivanje, automatski vođena vozila i ostali.

Tradicionalna podela na naučne i obrazovne oblasti (npr. mašinstva i elektrotehnike) je dovela do nerazumevanja inženjera različitih struka pri zajedničkom radu na istom projektu, kao i do nedovoljnih znanja različitih struka za realizaciju složenih sistema koji se danas sreću u praksi. Inženjeri različitih struka pri raspravljanju o nekom problemu „ne govore isti jezik“. Svaka struka vidi dominantno samo svoj aspekt. Obzirom da elektro-mehanički sistemi postaju sve brojniji, složeniji i sofisticiraniji (stepen "ugrađenog" automatskog delovanja ili kako se često kaže – stepen inteligencije svakim danom postaje sve veći) tako da je pri njihovom kreiranju neophodno pored znanja iz elektrotehnike i mašinstva posedovati znanja iz upravljanja i programiranja. Stoga mehatroniku u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse, i potrebe čoveka u budućnosti, koji će se sve više oslanjati na automatizovane i robotizovane uređaje i sisteme.

Studijski program osnovnih akademskih studija Mehatronike je prvi interdisciplinarni studijski program na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i u organizaciji je Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment koji je matičan departman za ovaj studijski program. Pored matičnog departmana, nastavu na ovom studijskom programu izvode i nastavnici i saradnici sa sledećih departmana: Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Departman za računarstvo i automatiku, Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Departman za opšte discipline u tehnici, Departman za inženjerstvo i zaštitu životne sredine i Departman za proizvodno mašinstvo.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjake koji poseduje dovoljno potrebnog znanja iz osnovnih inženjerskih disciplina, elektrotehnike, računarstva, mašinstva, automatskog upravljanja, programiranja i primene savremenih informacionih tehnologija, robotike, automatizacije, savremene mehanizacije. Završetkom osnovnih studija, student dobija diplomu diplomiranog inženjera mehatronike iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva i u potpunosti je spreman da rešava zadatke koji su prisutni u savremenoj tehnici.

Studije Mehatronike podeljene su na tri stepena.

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB uključujući i diplomski rad. Nakon završetka osnovnih studija stiče se zvanje diplomirani inženjer mehatronike.

Prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jedan od datih smerova:
•           Mehatronika, robotika i automatizacija
•           Mehatronika u mehanizaciji

U okviru studijske grupe Mehatronika, robotika i automatizacija akcenat se stavlja na primenu mehatronike u robotici i automatizaciji. (automatizacija procesa rada, programiranje i promena programibilnih logičkih kontrolera, industrijska i neindustrijska robotika, sistemi za nadgledanje i vizuelizaciju, automatizacija u zgradama...). U okviri studijske grupe mehatronika u mehanizaciji akcenat se stavlja na primenu mehatronike u savremenoj mehanizaciji i motornim vozilima (mehatronika motornih vozila, osnovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mehatronika građevinskih mašina....).

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka student stiče zvanje master inženjer mehatronike.

Smerovi:
•           Mehatronika, robotika i automatizacija
•           Mehatronika u mehanizaciji

Doktorske akademske studije traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB).

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri mehatronike mogu da se zaposle u brojnim preduzećima u različitim granama industrije, kao i u projektantskim i naučno-istraživačkim institucijama. Poslovi na kojima inženjeri mehatronike mogu da rade su: projektovanje i izrada elektronskih i električnih uređaja i sistema, mašina, robotizovanih sistema, automatizovanih uređaja i sistema, softverskih aplikacija, informaciono komunikacionih sistema.

FB stranica DIIM FTN: https://www.facebook.com/iimftn
YouTube kanal DIIM: https://www.youtube.com/user/iimftn
Twitter DIIM FTN: https://twitter.com/IIM_FTN
Flickr: https://www.flickr.com/photos/iimftn
Instagram: http://instagram.com/iim_ftn