doc. dr Željko Jakšić


Nedostaje slika

dr Željko Jakšić

Docent


Telefon021/485-2609
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 203

Upisan 1981/82. godine na Arhitektonski fakultet u Beogradu, diplomirao 1988. godine. Magistrirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1996.godine.U zvanje asistenta u naučnoistraživačkom radu na FTN IIG u Novom Sadu izabran je 1989.god., a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast arhitektura biran je 1997.god., a reizabran 2001.god. Na Građevinskom odseku FTN od 1989.god. radi kao asistent na predmetima "Zgradarstvo" i "Osnovi projektovanja zgrada". Na Arhitektonskom odseku FTN učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima "Elementi i sklopovi zgrada", "Arhitektonske konstrukcije" i "Instalacije u arhitekturi". Bio je tehnički urednik zbornika radova Devetog nacionalnog i Trećeg međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2003.god.Od 2002.god. je skretar katedre za Proizvodne sisteme u građevinarstvu, a od 2004.god. je sekretar katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog odseka FTN. Doktorirao je na FTN-u 18.10.2007.god. U zvanje docenta izabran je 24.01.2008.g. Od 1989.god. je saradnik i istraživač na 7 naučnoistraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju R Srbije. Kao autor ili koautor objavio je 29 naučnih i stručnih radova. Kao odgovorni projektant ili nosilac zadatka učestvovao je u oko 89 elaborata: projekti novih objekata i projekti rekonstrukcije (22), studije opravdanosti (2), elaborati i studije (4), pregled i procena stanja objekata (5), nadzor nad izgradnjom objekata (7), revizija i tehnička kontrola projekata (7), tehnički prijem objekata (14), veštačenja iz oblasti građevinarstva (28) i sl.)

Docent
25.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor25.02.2018.24.02.2023.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Vanredni profesor25.02.2013.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.30.11.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
NazivU Ustanovi
Idejno rešenje trgovinsko-poslovnog centra "Danubius"

Diploma

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1988

Transformacija vojvođanske kuće u tip gradskog stana

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1996

Koncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuHarmati N., Jakšić Ž., Trivunić M., Bulatović V.: Rising damp analysis and selection of optimal handling method in masonry construction, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2014, Vol. 58, No 4, pp. 431-444, ISSN 1587-3773
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomJakšić Ž.: Rešenje prekida karakterističnih termičkih mostova kod objekata visokogradnje, Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 1, No 2, pp. 59-80, ISSN 0543-0798, UDK: =861
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomJakšić Ž.: Rešenje potkonstrukcije fasade na zgradi sa međuspratnom tavanicom iznad 4,0., Građevinski materijali i konstrukcije, 2013, Vol. 1, No 1, pp. 29-50, ISSN 0543-0798, UDK: =861
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHarmati N., Jakšić Ž., Vatin N.: Heat Balance Method Application in Building Energy Performance Simulation, Applied Mechanics and Materials, 2015, ISSN 1662-7482
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJakšić, Ž., Harmati, N., (2014): ˝THERMAL BYPASS AND PREVENTION OF ITS OCCURRENCE˝, Proceedin, Vth International Conference, Civil Engineering - Science and Practice, pp. 1601 - 1608, Žabljak, Montenegro , 17-21. February, 2014.g.
(M71) Odbranjena doktorska disertacija*****Autori: Jakšić, Naziv: Koncept performansi i upotrebna vrednost stanova u objektima višeporodičnog stanovanja, Doktorska disertacija
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloJakšić Ž.: Zgrada laboratorija Departmana za građevinarstvo, Novi Sad, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniEarth used in structuring - low energy buildings, Proceedings, Via Expo - International congress on energy, Sofia, Bulgaria.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAccessibility leveles of participants in the process of modelling residential environment, INDIS 2006, 10th National and 4th Internacional scientific meeting, Proceedings, Novi Sad, pp. 295 - 302 (editors R. Folić i V. Radonjanin, M. Trivunić).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniThe Protection of the Residential Function in the Inherited Urban Matrix, International Conference "Architecture - urbanism at the turn of the third millenium, Faculty of Architecture University of Belgrade, Volume 1, Belgrade, November 1996, pp. 213-219.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIntegration of the Habitation Function - Residence Surroundings at a Neighbourhood Unit Level, International Conference "Architecture - urbanism at the turn of the third millenium, Faculty of Architecture University of Belgrade, Volume 1, Belgrade, November 1996, pp. 529 - 535.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniArchitectural and Constructive-Technological Solutions for Balconies and Loggies in Yugoslav Industrialized Systems, 1-st International congress on Balcony 1998, IBK, Proceedings, Berlin, S. 11/1 - S. 11/13.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduThe relationship between traditional heritage and contemporary housing practice - a study, Regional conference CIB-63: ˝Affordable housing within iNDIS?97˝,12-14 Novembar 1997., Novi Sad, Yugoslavia, pp. 67-73.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRekonstrukcija panelnih zgrada osavremenjavanjem fasada i balkona, INDIS 2000, ˝Industrijsko građenje˝, Zbornk radova, Knjiga I, Novi Sad, str. 57 - 62 (editori R. Folić i S. Vuković).
(M72) Odbranjen magistarski radTransformacija vojvođanske kuće u tip gradskog stana, Arhitektonski fakultet Beograd, 1996., Beograd
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentArhitektonske tehnologije, projektovanje i instalacijeUniverzitet u Novom Sadu25.02.2023.
Vanredni profesorArhitektonske tehnologije, projektovanje i instalacijeUniverzitet u Novom Sadu25.02.2018.
Vanredni profesorZgradarstvo-građevinske konstrukcije i tehnologije25.02.2013.
DocentZgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcijeFakultet tehničkih nauka24.01.2008.
Asistent - stari nazivArhitekturaFakultet tehničkih nauka28.06.2005.
Asistent - stari nazivArhitekturaFakultet tehničkih nauka17.09.2001.
Asistent - stari nazivArhitekturaFakultet tehničkih nauka06.10.1997.
Asistent pripravnikArhitekturaFakultet tehničkih nauka25.09.1989.