prof. dr Radivoje Dinulović


Nedostaje slika

dr Radivoje Dinulović

Redovni profesor iz polja umetnosti


Telefon021/485-2643
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor iz polja umetnosti

Rođen je u Beogradu, 18. marta 1957. godine, gde se i školovao. Pod vođstvom prof. dr Ranka Radovića, diplomirao je i magistrirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Od 1985, pa u narednih deset godina, koliko je proveo kao tehnički direktor u Pozorištu "Atelje 212", vodio je realizaciju preko 60 scenografskih i kostimografskih projekata. Od 1993. do 1996. godine bio je angažovan u Kulturnom centru Britanskog Saveta u Beogradu na mestu pomoćnika upravnika, gde je koordinirao pripremu i realizaciju scenskih programa. Od 1994. do 1998. godine je u Ministarstvu za omladinu i sport Republike Srbije rukovodio ekspertskom grupom za praćenje projektovanja i izgradnje sportskih objekata u Republici. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 1996. godine vodio je nastavu na predmetima  „Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija“ i “Arhitektonsko projektovanje”, ”Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa”, ”Efemerna arhitektura”, ”Istorija umetnosti i kulture”, a sada je angažovan na predmetima iz oblasti scenske arhitekture i dizajna: ”Arhitektura scene”, ”Tehnika scene” i ”Teorija i kritika scenskog dela”. Na master studijama vodi predmet ”Scenska arhitektura”, a na doktorskim stdudijama ”Prostor u scenskoj umetnosti” i ”Dizajn vanpozorišnog spektakla”. Rukovodilac je studijskog programa master umetničkih studija Scenska arhitektura i dizajn, kao i naučnih doktorskih studija Arhitektura, gde predaje ”Funkcije arhitektonske i urbane forme” i ”Teorijski diskurs u arhitekturi i urbanizmu". Od 1998. do 2013. godine, na Fakultetu dramskih umetnosti, predavao je predmet “Arhitektura i tehnika scenskog prostora”. Od 2001. do 2007. godine, kao koordinator Grupe za scenski dizajn, vodio je interdisciplinarne umetničke magistarske (a od 2006. godine i doktorske) poslediplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učestvovao je u nastavi na Grupi za višemedijsku umetnost istog univerziteta, a predavao je i na Studijama kulture i roda na Akademskoj altenativoj obrazovnoj mreži (AAOM). Od 2004. do 2010. godine, kao gostujući profesor, vodio je predmet “Objekti spektakla” (od 2008. godine  „Objekti za kulturu“) na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a na međunarodnim master studijama pozorišne režije na Univezitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju predmet ”Novi prostori i nove tehnologije spektakla".

Autor je preko sto arhitektonskih i urbanističkih projekata, od kojih je 38 realizovao (rekonstrukcije zgrade pozorišta "Atelje 212" i “Pozorišta na Terazijama” u Beogradu, Narodnog pozorišta u Subotici, Narodnog pozorišta u Užicu, zgradu Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, Britanski kulturni centri u Podgorici, Skoplju i Tirani, rekonstrukcija sportske dvorane “Borac” u Čačku, Sportska dvorana u Dimitrovgradu, rekonstrukcija Ljetne pozornice u Tivtu, kao i niz stambenih objekata u Beogradu i Dimitrovgradu). Učestvovao je na više međunarodnih i jugoslovenskih konkursa i osvojio četiri prve i dve treće nagrade. Radove je izlagao u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Makedoniji, Italiji, SAD, Češkoj, Austriji i Grčkoj,

Bio je član žirija na stručnim konkursima (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Terazijska terasa, Staro jezgro Zemuna, Brod-teatar, Kulturni centar u Mionici, Sportska dvorana u Ubu, Gradski prostor kao pozornica...) i manifestacijama (Sterijino pozorje, Salon arhitekture, AUPA, Bijenale scenskog dizajna, Jugoslovenski pozorišni festival ”Bez prevoda”, Međunarodni sajam knjiga, nagrada “Petar Pašić”, nagrada “Đuro Sanader”...).

Autor je preko 30 izložbenih postavki (Kulturni centar Beograda, Galerija SANU, Kulturni centar Novog Sada, Muzej grada Skoplja, Galerija Vojvođanske akademije nauka, Sava Centar, Galerija Ateljea 212, Otvoreni univerzitet u Novom Sadu, Radnički univerzitet u Subotici, Beogradski sajam, Kulturni centar Praga...) i kustos autorskih izložbi „Razvoj projekta jednog pozorišta“ i „Novi prostori spektakla“. Autor je devet pozorišnih scenografija (Pozorište “Atelje 212”, “Narodno pozorište-Népszinház” u Subotici, Narodno pozorište u Šapcu, Narodno pozorište Republike Srpske u Banjaluci, Kruševačko pozorište, Pozorište “Mata Milošević” na FDU u Beogradu i Amatersko pozorište u Priboju) i dve televizijske scenografije (TV Beograd, TV Novi Sad).

Koordinirao je pripreme i realizaciju projekta "Bijenale scenskog dizajna", koje je u organizaciji YUSTAT-a i Muzeja primenjene umetnosti održano šest puta – od 1996. do 2006. godine u Beogradu . Rukovodio je koncipiranjem i organizacijom međunarodnih simpozijuma “Spektakl - Grad - Identitet” (1996), “Ulice i trgovi - prostori spektakla” (1997), “Balkanski gradovi kao pozornice kraja XX veka” (2000. godine) i “Scenski prostor nakon XX veka” (2005) u Beogradu. Kao predsednik Saveta i Selekcione komisije, vodio je Beogradski letnji festival (BELEF) od 2000. do 2002. godine. Koordinirao je rad na studentskom projektu “Scenski dizajn 02 – Mesto: Krstac”, koji je prikazan kao deo nacionalne postavke Srbije i Crne Gore na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2004. godine. Bio je kustos nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu (PQ) 2007. godine (nagrada „Ranko Radović“ za 2007. godinu), te autor teme nastupa „Pozorište – Politika – Grad“.

Objavio je knjige „Arhitektura pozorišta XX veka“ (Clio, Beograd, 2009) i „Teatar – Politika – Grad“ (sa Aleksandrom Brkićem, Yustat, Beograd, 2007), kao i više od 40 stručnih tekstova u različitim zbornicima, časopisima, listovima i katalozima (Zbornik FDU, Spektakl-Grad-Identitet, Ulice i trgovi – prostori spektakla, Scena, Izgradnja, DaNS, Pozornice danas, Almanah BITEF-a, Bijenale scenskog dizajna, ... ), a koautor je međunarodnog rečnika pozorišnog prostora „New Theatre Words“ (Sttf, Stokholm, 1998). Održao je niz javnih predavanja u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Skoplju (Makedonija), Petrovcu (Crna Gora), Banjaluci (Bosna i Hercegovina), Varni (Bugarska), Notingemu (Velika Britanija), Milanu (Italija), Moskvi (Rusija) i Pragu (Češka Republika) . Autor je ciklusa predavanja “Novi prostori spektakla”, održanog 1995. godine u Muzeju grada Skoplja, “Scenografija gradskog prostora”, održanog 1998. godine u Kulturnom centru Novog Sada, seminara “Nove škole za novi teatar”, održanog takođe 1998. godine, u Britanskom savetu u Beogradu, ciklusa predavanja “Šta je scenografija?” održanog u Kulturnom centru Beograda 2002. godine, kao i seminara “Scenski dizajn na Bitef-u” (sa Aleksandrom Brkićem), od 2003. godine, na 37. Beogradskom internacionalnom teatarskom festivalu (Bitef), i, zatim, na svakom sledećem festivalu, zaključno sa 41. Bitef-om, 2007. godine.

Bio je jedan je od osnivača i predsednik YUSTAT-a, Jugoslovenskog društva za umetnost i tehnologiju pozorišta (kasnije, YUSTAT Centar za scensku umetnost i tehnologiju). Od 1996. godine je član Komisije za arhitekturu, a od 1997. godine Komisije za obrazovanje Međunarodne asocijacije za scenografiju, pozorišnu arhitekturu i tehnologiju (OISTAT). Osnivač je Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCen) Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (koji je od 2009. godine OISTAT centar za Srbiju). Član je Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda (DAB), Društva arhitekata Novog Sada (DaNS), Saveza arhitekata Srbije (SAS) i Međunarodne unije arhitekata (UIA).

Redovni profesor iz polja umetnosti
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor05.04.2012.30.09.2022.Katedra za umetnost
Redovni profesor01.08.2017.01.07.2018.Katedra za scenski dizajn
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Urbanistička studija jedinica za zbrinjavanje maloletnika

Diploma

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1982

Arhitektonski scenski prostori BITEF-a

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1994

Funkcionalno tehnološki procesi i oblikovanje prostora modernog pozorišta

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2004

Kriterijum produkcijeOpis
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijamaČlan stručnog žirija Jugoslovenskog pozorišnog festivala ”Bez prevoda”, Užice, 2017.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijamaČlan stručnog žirija Međunarodnog pozorišnog festivala ”Sterijino pozorje”, Novi Sad, 2016.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuAutorsko rešenje scensko-gledališnog prostora za pozorišnu predstavu ”Obrana Sokratova”, po Platonu, režija Tomi Janežič, mešunarodni festival Dubrovačke ljetne igre, Trvđava Lovrijenac, Dubrovnik, 2013.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija zgrade pozorišta Atelje 212, Beograd, realizovan arhitektonski objekat međunarodnnog značaja, projekat je prikazan na selektiranim izložbama ‚‚I luoghi dello spettacolo‚‚ u Forliju (Italija) 1989, Praškom kvadrijenalu 1991, i Bijenalu arhitekture u Skoplju 1994, autor (sa Rankom Radovićem) i odgovorni projektant, 1988-1992. SUA 1.1, 1992.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Zgrada Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, realizovan arhitektonski objekat međunarodnog značaja, projekat prikazan na selektiranoj međunarodnoj izložbi Now/Sada, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, autor (sa Draganom Konstantinović, Miljanom Zeković i Darkom Rebom), 2016-2018. SUA 1.1, 2018.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, realizovan arhitektonski objekat međunarodnog značaja, projekat prikazan na Praškom kvadrijenalu 2007, a objekat u izgradnji 2011. godine, autor (sa Rankom Radovićem, Zoricom Savičić i Ištvanom Hupkom) i odgovorni projektant, 2008-2018. SUA 1.1, 2018.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija tvrđave Kastel u Banjaluci, BiH, usvojen urbanistički projekat međunarodnog značaja, nakon osvojene prve nagrade na međunarodnom konkursu i realizovani arhitektonski objekti u kompleksu, autor (sa Zoricom Savićić i Draganom Vasiljević Tomić), 2006-2018. SUA 1.1, 2018.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija zgrade Pozorišta na Terazijama, Beograd, realizovan arhitektonski objekat međunarodnog značaja, projekat je prikazan na selektiranoj međunarodnoj izložbi Praško kvadrijenale 2007, autor idejnog tehnološkog rešenja, sa Geroslavom Zarićem, Miomirom Mijićem, Dejanom Bajićem i Mihailom Vasiljevićem, i revident glavnog projekta, Nagrada Pozorišta na Terazijama za 2004, SUA 1.1, 2004.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Predsednik stručnog žirija za Međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje spomen kompleksa Donja Gradina, Banjaluka, BiH, 2018.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Član međunarodnog žirija Praškog kvadrijenala scenskog dizajna i scenskog prostora (Prague Quadrennial of Performance Design & Space) - PQ2015, Prag, Češka Republika, 2015.
(M12) Monografija međunarodnog značajaDinulović R.: Digital theatre words, Elektronska publikacija, član autorskog tima, autor 212 odrednica za oblast Building
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDinulović R.: Theatre-Politics-City Naziv knjige: Prague Quadrennial 2007, u:Cepcova, Lucie;Parizkova, Daniela; Svoboda, Ondrej, Prague, Divadelni ustav, 2007, str. 212-225, ISBN 978-80-7008-212-6
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDinulović R., David M., Kolundžija D., Tvrdišić M.: The empty space, nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011, sekcija arhitekture, prikazano u: Lucie Cepsova i drugi: PQ 011- At the Still point of the Turning World- no Inside or Outside, Prag, Češka, 2011.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDinulović, R.: Prague Quadrennial as Education: How to become visible, how to build a new sapace for theatre, and how to undersstand a continuously changing world, in: Lotker, S. (ed): Transformations of Prague Quadrennial form 1999 to 2015, Arts and Theatre Institute, Prague, Czech Republic, pp 11-18, ISBN 978-80-7008-391-8
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDinulovic, R.: Ideological Function of Architecture in Society of Spectacle, u: Mako, V., Roter Blagojevic, M., Vukotic Lazar, M.: Architecture & Ideology (ed), Cambridge Scholars Publishing, Njukastl, Velika Britanija, 2014, ISBN 1-4438-5671-1, str. 42-49
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaReba, D., Dinulović, R., Atanacković Jeličić, J., Kostreš, M.: Now/Sada: Teachnig by Design/Italy Now, Novi Sad, MSUV, FTN, 2011, ISBN 978-86-7892-365-4
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaWorld Scenography (ed.: Eric Fielding), član autorskog tima i nacionalni urednik za Srbiju, OISTAT, Toronto, 2011.
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaDinulović R., Krklješ M., Gračanin O.: Thematic Proceedings of the 4th International Scientific Conference in the cycle “Spectacle – City - Identity” THEATRE SPACE AFTER 20TH CENTURY, Novi Sad, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-7892-435-4
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDinulović R.: Achieving Sustainable Urbanization of the National Theatre in London Through Change of Use and Functions of Architecture, Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek-e-GFOS, 2021, Vol. 12, No. 23, ISSN 1847-8948
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniDinulović R.: Spectacle and Urban Identity, 1. Spectacle-City-Identity, Beograd: YUSTAT, 28-29 Februar, 1996, pp. 9-12, UDK: 792/793: 72.011.7/.8 (082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDinulović R., Konstantinović D., Zeković M.: Performance Buildings as Specific Type of Public Buildings in Architecture Theory and Practice in Serbia, 5. iNDiS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 23-25 Novembar, 2009, pp. 249-257, ISBN 9-788678-922213
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDinulović R., Konstantinović D., Zeković M.: Thinking Construction as Design and Function of Architecture, 1. DESIGNing DESIGN Education, Designtrain Congress 2008, Amsterdam: ELIA-European League of Institutes of Arts, 5-7 Jun, 2008, pp. 172-182
(M43) Monografska bibliografska publikacijaDinulović R.: Arhitektura, tehnika i nemadžment pozornice, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 978-86-7892-903-8
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDinulović R.: Tipologije pozorišnog prostora Autori knjige: Rapajić, S; Jeftović, V Naziv knjige: Zbornik FDU 8-9/2006, Beograd, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2006, str. 13-47, ISBN 1450-5681, UDK: 792
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDinulović R.: O kući i ljudima Autori knjige: Cvetković, S; Goncić, Gordana; Novakov, Jasna; Mijović, Jelena Naziv knjige: Premladi za pedesete, Beograd, Atelje 212, 2006, str. 228-230, ISBN 86-903849-2-8
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović R.: Prostor u scenskoj umetnosti 1, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 978-86-7892-879-6
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović R.: Prostor u scenskoj umetnosti 2, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017, ISBN 978-86-7892-880-2
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović R., Konstantinović D., Zeković M.: Arhitektura scenskih objekata u Republici Srbiji, Novi Sad, Grid, Fakultet tehničkih nauka, 2011, ISBN 978-86-7892-255-8
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović R., Konstantinović D., Zeković M.: Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji uređivanje tematskog zbornika radova, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 978-86-7892-563-4
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDinulović, R.: Ulica kao pejzaž i kao društvena pozornica, Arhitektura i urbanizam br. 46, Inistitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2018, ISSN 0354-6055, str. 71-74
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDinulović, R.: Realnost praznine, Arhitektura i urbanizam br. 48, Inistitut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2019, ISSN 0354-6055, str. 72-73
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDinulović R.: ”Scenografija i kostimografija na Sterijinom pozorju”, Tatron/Scena, 2005, No 1, ISSN 0036-5734
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDinulović R., Bošković R.: ”Proširena scenografija: Scenski dizajn od konvencionalnog pozorišta do savremenih umetničkih praksi”, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 2010, pp. 47-54, ISSN 1450-5681
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDinulović, R.: ”Pozorište i arhitektura: arhitektura kao umetnost”, Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br. 19, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2011, str. 151-161, ISSN 140-5681
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović R., Dadić-Dinulović T., Ristovski LJ.: Bau-Platz-Theater in Subotica/Serbien, Bühnentechnischerundschau, 2011, Br. 3, str. 4043, ISSN 0007-3091
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović R.: "Proširena scenografija ili Šta je scenski dizajn”, Scena, 2010, No 3, pp. 81-84, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”Šta je tu uzbudljivo? - rediteljska scenografija u (našem, savremenom) pozorištu”, Scena br. 2, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2018, str. 97-101, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”Prostor u ambijentalnom pozorištu danas”, Scena br. 2-3, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2017, str. 155-161, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”Povratak kući: O arhitekturi Bitef teatra”, Scena br. 4, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2017, str. 92-97, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović R.: ”O scenskom dizajnu: Dug Ognjenki Milićević, dve - dve decenije kasnije”, Scena, 2016, Vol. 52, No 1-2, pp. 228-230, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović R.: ”Novo, novo, novo vr(ij)eme: Dizajn scene na Sterijinom pozorju, a posebno 61-om”, Scena, 2016, Vol. 52, No 3-4, pp. 101-1070, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuPešterac A., Dinulović R.: Kraj prologa, početak igre, Scena, 2018, Vol. 54, No. 1, pp. 103-107, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuPerić V., Dinulović R., Žugić V.: Dramaturgija prostora: studija transformacija funkcija arhitekture, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2014, No. 9/2014, pp. 1855-1858, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuMitrović J., Zeković M., Dinulović R.: Poroznost prostora: akumulacija i refleksija značenja uspostavljenih događajem, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2014, pp. 1851-1854, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuŠimšić M., Zeković M., Dinulović R.: Studentski kulturni centar Novi Sad / Fabrika, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, pp. 535-538, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuSavić V., Dinulović R., Žugić V.: Novo mesto za kulturu Novi Sad, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, No. 12/2013, pp. 2262-2266, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuAlaćan O., Dinulović R., Žugić V.: Festivalski centar u Subotici – arhitektonska studija, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, No. 6/2013, pp. 948-951, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuVeliko i malo: dizajn scene na 66. Sterijinom pozorju, Scena br. 3, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2021, ISSN 0036-5734, str. 71-79
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”Čitanje scenske slike”, Scena br. 3, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2020, str. 71-77, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”O strahu i nežnosti: dizajn scene na 26. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda”, Scena br. 1, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2022, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”Povratak u budućnost: 53. Bitef 2019. u Luci Beograd”, Scena br. 1, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2020, str. 199-205, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: ”San o novoj sceni: bliže ili dalje, nakon sto godina?”, Scena br. 2, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2019, str. 113-118, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuDinulović, R.: Veliki projekat: ka sistemu obrazovanja scenskih tehničara u Srbiji, Scena br. 2, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2020, str. 147-154, ISSN 0036-5734
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrklješ M., Bošković R., Dinulović R.: Primena savremenih tehnologija – iskustva rada na kursevima u okviru Tempus projekta „Development and implementation of Courses for Theatre Technicians and Stage Managers“ - SCENTEC, 22. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, 16-19 Februar, 2016, pp. 124-127
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrklješ M., Bošković R., Dinulović R.: Iskustva realizacije stručnih kurseva za pozorišne radnike u okviru Tempus projekta „Development and implementation of Courses for Theatre Technicians and Stage Managers“ - SCENTEC, 21. XXI Skup Trendovi razvoja: „Univerzitet u promenama...“, Zlatibor: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, 23-26 Februar, 2015, pp. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrklješ M., Dinulović R., Bošković R.: Saradnja akademskih i pozorišnih institucija – iskustva Tempus projekta „Development and implementation of Courses for Theatre Technicians and Stage Manafers“, 20. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, 24-27 Februar, 2014, pp. 56-59, ISBN 978-86-7892-594-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDinulović R., Konstantinović D., Zeković M.: Performance Buildings as Specific Type of Public Buildings in Architecture Theory and Practice in Serbia, 5. iNDiS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 23-25. novembra, 2009, str. 249-257, ISBN 9-788678-922213
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Momirov M., Pešterac A., Pilipović D.: Atlas Domova kulture, baza podataka, 2015
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu”Obrana Sokratova”, po Platonu, režija: Tomi Janežič, izvedeno autorsko rešenje scenskog prostora (scenografija), Tvrđava Lovrijenac, Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik, Hrvatska, 2013.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama”Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015”, međunarodna izložba, član stručnog žirija, Prag, Češka Republika, 2015.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama”Sterijino pozorje”, međunarodni pozorišni festival, član stručnog žirija, Novi Sad, 2005. i 2016.
(UD33) učešće u radu žirija na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama i učešće u radu žirija na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, uloga selektora na domaćim i stranim festivalima i manifestacijama”Bez prevoda – Jugoslovenski pozorišni festival”, član stručnog žirija, Užice, 2010, 2011, 2012. i 2017.
(UD34) objavljena teorijska ili udžbenička dela u zemlji i inostranstvu (knjige i stručna periodika)”Proširena scenografija: Scenski dizajn od konvencionalnog pozorišta do savremenih umetničkih praksi”, autor rada u naučnom časopisu kategorije M52 (sa R. Bošković), Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br.18, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2010.
(UD34) objavljena teorijska ili udžbenička dela u zemlji i inostranstvu (knjige i stručna periodika)”Scenografija i kostimografija na Sterijinom pozorju 1956-2005.”, autor rada u naučnom časopisu kategorije M51, Teatron, br.1, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 2005.
(UD34) objavljena teorijska ili udžbenička dela u zemlji i inostranstvu (knjige i stručna periodika)”Arhitektura pozorišta HH veka”, autor monografske publikacije, Klio, Beograd, 2009.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvu“The Backyard”, prostorna instalacija, autor (sa M. Zeković i V. Žugić), INFANT – Internacionalni festival alternativnog i novog teatra, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2012.
(UD11) javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela1 na smotrama i festivalima od međunarodnog značaja u zemlji i inostranstvuHOW TO DRAW DANUBE INTO THE CITY LIFE, na: AZ ÉN VAROSOM: BELGRÁD – MY CITY: BELGRADE (autor nastupa), nastup na selektiranom međunarodnom festivalu (autor festivala: Biljana Srbljanović), Budimpešta, Mađarska, 27-28. 2007, www.a38.hu , www.mycity.hu
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”HH/2: Scenski prostori pobune, pedeset godina kasnije”, autor i voditelj ciklusa javnih događaja (učesnici: Petar Popović, Dejan Cukić, Borka Pavićević, Želimir Žilnik, Mirjana Karanović i Ana Martinoli), Scenska laboratorija ”Borislav Gvojić”, FTN, Novi Sad, 2018-2019.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”Preobražaji: prošireno polje arhitekture”, autor i voditelj ciklusa javnih događaja (sa S. Milićević, učesnici: Ivana Knez, Ana Martina Bakić, Zoran Dmitrović, Marina Radulj, Irena Šentevska i Meta Hočevar), Scenska laboratorija ”Borislav Gvojić”, FTN, Novi Sad, 2017-2018.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”Dama iz Maksima”, Ž. Fejdo, režija: Ljubomir Draškić, izvedena scenografija, Narodno pozorište, Šabac, 2001.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”Tebanska kuga”, V. Lukić, režija: Dušan Petrović, izvedena scenografija, Narodno pozorište Republike Srpske, Banjaluka, BiH, 1999.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”Hátártálanul” (Bezgranično), Ferenc Deak, režija: Ljubomir Draškić, izvedena scenografija, Narodno pozorište, Subotica, 1996.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu”Škola za žene”, Ž.B.P. Molijer, režija: Zoran Ratković, izvedena scenografija, Pozorište Atelje 212, Beograd, 1994.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu„Škola za žene“, izvedena scenografija, Ž. B. P. Molijer, režija: Zoran Ratković, Atelje 212, Beograd, 1994.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu„Bezgranično“, izvedena scenografija, F. Deak, režija: LJubomir Draškić, Narodno pozorište, Subotica, 1996.
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvu„Tebanska kuga“, izvedena scenografija, V. Lukić, režija: Dušan Petrović, Narodno pozorište Republike Srpske, Banjaluka, 1999.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama”The Empty Space”, Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011, autor rada u sekcjiji arhitekture (sa M. David, D. Kolundžijom i M. Tvrdišićem), Prag, Češka Republika, 2011.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama“NOW/SADA: Teaching by Design”, autor koncepta međunarodne izložbe (sa D. Rebom, J. Atanacković Jeličić i M. Kostreš), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2011.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama”Zapisi iz stana br. 50”, po Bulgakovu, autor koncepta i mentor umetničkog projekta (sa D. Dimitrovskom), Sterijino pozorje, Galerija Šok zadruge, Novi Sad, 2016.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama”Radna biografija: Scenski prostori Radivoja Dinulovića”, retrospektivna izložba (autori izložbe M. David i T. Dadić Dinulović), Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2009; Galerija ”Đura Kojić”, Novi Sad, 2010; Narodno pozorište, Užice, 2010; Galerija Banski dvor, Banjaluka, BiH, 2010.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama”The Other Point of View”, umetnički projekat (sa M. Zeković, V. Žugić i grupom studenata), Project ISDSWE, Beijing International Biennial, Central Academy of Drama, Peking, Narodna republika Kina, 2011.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijama”Teatar – Politika – Grad”, Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2007, autor koncepta (sa B. Pavićem i A. Brkićem) i kustos nacionalne postavke (Nagrada ”Ranko Radović”), Prag, Češka Republika, 2007.
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijamaNastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2007. godine, (autor, sa B. Pavićem i A. Brkićem), Justat, Beograd 2007. (nagrada Ranko Radović - vodeća nacionalna nagrada u oblasti arhitekture i urbanizma)
(UL11) javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijamaTHE OTHER NOVI SAD, član autorskog tima umetničkog projekta, „Factory – International Festival of Environmental Art“, INCEL, Banjaluka, Bosna i Hercegovina, 2008, višemedijska instalacija i performans izvedeni na selektiranom međunarodnom festivalu
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija zgrade Pozorišta Atelje 212, Beograd, autor projekta (sa R. Radovićem) i odgovorni projektant arhitektonskog objekta, prikazan na selektiranim međunarodnim izložbama “I luoghi dello spettacolo”, Forli, Italija, 1989, Praško kvadrijenale 1991, Prag, Češka Republika, i Bijenale arhitekture, Skoplje, 1994, realizovan od 1998. do 1992.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija zgrade Pozorišta na Terazijama, Beograd, autor idejnog tehnološkog rešenja (sa G. Zarićem, M. Mijićem, D. Bajićem i M. Vasiljevićem – nagrada Pozorišta na Terazijama za 2004.) i revident glavnog projekta, prikazan na selektiranoj međunarodnoj izložbi Praško kvadrijenale 2007, Prag, Češka Republika, 2007, realizovan od 2000. do 2004.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Zgrada Naučno-tehnološkog parka Univerziteta u Novom Sadu, autor projekta (sa D. Konstantinović, M. Zeković i D. Rebom) arhitektonskog objekta međunarodnog značaja, prikazan na selektiranoj međunarodnoj izložbi NOW/SADA, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2011, u realizaciji od 2016. do 2019.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, autor projekta (sa R. Radovićem, Z. Savičić i I. Hupkom) arhitektonskog objekta, prikazan na Praškom kvadrijenalu 2011, Prag, Češka Republika, 2011, u realizaciji od 2011. do 2019.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija i remodelacija kompleksa Tvrđave Kastel u Banjaluci, BiH, autor usvojenog urbanističkog projekta i arhitektonskih projekata objekata (sa Z. Savičić i D. Vasiljević Tomić), nakon osvojene prve nagrade ma međunarodnom konkursu, u realizaciji od 2016. do 2019.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.”Obrana Sokratova”, po Platonu, režija: Tomi Janežič, izvedeno autorsko rešenje scenskog prostora, Tvrđava Lovrijenac, Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik, Hrvatska, 2013.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Idejno urbanističko rešenje Spomen kompleksa Donja Gradina, autor (sa Z. Savičić, T. Dadić Dinulović, D. Adžemović, V. Anđelkovićem, Z. Dmitrovićem i N. Uskokovićem), treća nagrada na dvostepenom, javnom i pozivnom, međunarodnom konkursu, Banjaluka, republika Srpska, BiH, 2009.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za idejno tešenje Spomen kompleksa Donja Gradina, predsednik sručnog žirija, Banjaluka, republika Srpska, BiH, 2018.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015”, međunarodna izložba, član stručnog žirija, Prag, Češka Republika, 2015.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”The Empty Space”, Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2011, autor rada u sekcjiji arhitekture (sa M. David, D. Kolundžijom i M. Tvrdišićem), Prag, Češka Republika, 2011.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”The Other Point of View”, umetnički projekat (sa M. Zeković, V. Žugić i grupom studenata), Project ISDSWE, Beijing International Biennial, Central Academy of Drama, Peking, Narodna republika Kina, 2011.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.“The Backyard”, prostorna instalacija, autor (sa M. Zeković i V. Žugić), INFANT – Internacionalni festival alternativnog i novog teatra, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2012.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.”Radna biografija: Scenski prostori Radivoja Dinulovića”, retrospektivna izložba (autori izložbe M. David i T. Dadić Dinulović), Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2009; Galerija ”Đura Kojić”, Novi Sad, 2010; Narodno pozorište, Užice, 2010; Galerija Banski dvor, Banjaluka, BiH, 2010.
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom”Teatar – Politika – Grad”, Nastup Srbije na Praškom kvadrijenalu 2007, autor koncepta (sa B. Pavićem i A. Brkićem) i kustos nacionalne postavke (Nagrada ”Ranko Radović”), Prag, Češka Republika, 2007.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,”Arhitektura pozorišta XX veka”, autor monografske publikacije iz programa kapitalnih izdanja Skupštine Grada Beograda i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Klio, Beograd, 2009.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Arhitektura pozorišta XX veka, autor knjige – kapitalno izdanje finansirano od Ministarstva nauke RS i Skupštine Grada Beograda, Klio, Beograd, 2009.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja”Tipologije pozorišnog prostora”, autor poglavlja u tematskom zborniku, Zbornik FDU br.8-9, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2006, str. 13-47, ISBN 1450-5681, UDK: 792
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja”O kontinuitetu ideja i oblika u arhitekturi Ranka Radovića”, autor rada u vodećem časopisu nacionalnog značaja, Arhitektura i urbanizam, br.16-17, str. 14-19, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2005. ISSN 0354-6055
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja”Proširena scenografija: Scenski dizajn od konvencionalnog pozorišta do savremenih umetničkih praksi”, autor rada u časopisu nacionalnog značaja (sa R. Bošković), Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti br.18, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, FDU, Beograd, 2010.
(M53) Rad u naučnom časopisu”Povratak kući: O arhitekturi Bitef teatra”, autor rada u naučnom časopisu, Scena br.2-3, god.53, str. 159-61, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2017. ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisu”Prostor u ambijentalnom pozorištu, danas”, autor rada u naučnom časopisu, Scena br.4, god.53, str. 92-97, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2017. ISSN 0036-5734
(R11) Istaknuta naučna knjiga i monografija međunarodnog značaja„New Theatre Words“, STTF - Swedish National Centre of OISTAT, Stokholm, 1998 – višejezični rečnik pojmova iz oblasti pozorišne arhitekture i scenskog prostora, član međunarodnog autorskog tima
(R72) Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu.Dinulović R.: Performability of Theatre Space after 20th Century, 1. Theatre Space after 20th century, Užice: FTN, 7-9. novembra, 2011, str. 1-2, ISBN 978-86-7892-354-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesor iz polja umetnostiScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajnUniverzitet u Novom Sadu25.02.2013.
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu05.04.2012.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija15.07.2011.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.10.1998.